Kéri Katalin: Holdarcú, karcsú ciprusok (Nők a középkori iszlámban) Terebess Kiadó, Budapest, 2003
Kéri Katalin
Holdarcú, karcsú ciprusok

– Nők a középkori iszlámban —

Holdarcú, karcsú ciprusok (Nők a középkori iszlámban)

A kiadást támogatta a
Pécsi Tudományegyetem rektora

TEXTerebess No. 4.
Terebess Kiadó, Budapest, 2003


Köszönöm:
Al-Hilál Safa’á
Géczi János
Mohamed Eisa Shubail
segítségét


ISBN 963 9147 58 3
TE 98


© 2002 Kéri Katalin
E-mail:
Web: http://kerikata.hu

Kiadta a Terebess Kiadó Budapesten, 2003-ban
Web: http://terebess.hu


A kötetet tervezte és a kiadásért felel Terebess Gábor
Szerkesztette: Géczi János
Műszaki szerkesztő: Bozzay Kristóf
Késztette: Kamipress nyomda, könyvkötészet


A könyv az offline olvasáshoz
az alábbi formákban letölthető:
[zip]      [pdf]      [rtf]
Az elektronikus változat lezárva 2003. május 11-én.
Ambrus Attila József
E-mail:


Ez az elektronikus könyv az azonos című, nyomtatásban megjelent kötet webes változata.


BEVEZETÉS

A NŐTÖRTÉNET MUSZLIM FORRÁSAI
      Jogi források
      Egyéb források

A NŐK MEGTÉLÉSE ÉS MINDENNAPJAI
      Arab nők az iszlám előtti időkben
      Az iszlám és a nők
      Születés és névadás
      Leánynevelés
      Házasság
            Muszlim tanítások a házasságról
            Esküvői szokások
            Anyaság
            Többnejűség az iszlámban
            Nemi kapcsolat a házasságban
            Válás
      A női lét keretei: hárem és fátyol
      Napi foglalatosságok

A NŐI SZÉPSÉG
      Az iszlám előtti kor nőeszménye
      A szépség köznapi és misztikus értelmezése
      A női szépség ábrázolása
            Általánosan használt allegóriák
            A női arc
            A női test
            Geoerotizmus
            A színek szimbolikája

A NŐI SZÉPSÉGÁPOLÁS
      A szépségápolás legfőbb színterei: a fürdők
      Nők a fürdőkben
      Illatszerek
      Öltözködés
      Ékszerek

HRES MUSZLIM NŐK A KÖZÉPKORBAN
      Mohamed hozzátartozói
      Tudósok
      Alkotóművészek
      Rabnők

ÖSSZEGZÉS

FORRÁSOK

IRODALOM

SZÓMAGYARÁZAT

SZÖVEGKÖZI ÁBRÁK FORRÁSA

NÉVMUTATÓ

JEGYZETEK


— Ez az elektronikus könyv, változatlan formában szabadon terjeszthető! —