Dr. Lukinich Imre: Az egyetem alapításának története

Dr. Lukinich Imre: Az egyetem alapításának története

Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda RT., Pécs, 1933.

Az elektronikus változatot készítette: Ambrus Attila József () — PTE Központi Könyvtár
Pécs, 2006. május 16. — http://www.lib.pte.hu
     Letöltés: Letöltés - Töltse le egyben az teljes Elektronikus Könyvet!


Az_egyetem_alapításának_története       Impresszum

      I. fejezet
A pozsonyi jogakadémia főiskolai jellege. Az 1875-i szabályzat. "Deák Ferenc egyetem" terve. A harmadik egyetem kérdése és Trefort. Elhelyezési tervek. Küldöttség a király előtt. Az ógyallai csillagvizsgáló és az egyetem. Támadások a pozsonyi elhelyezés terve ellen. A város erőfeszítése. A magyar képviselőházi ankét 1883. Berzeviczy Albert javaslata.

      II. fejezet
Az új középiskolai törvény (1883 : XXX.) és a pozsonyi jogakadémia bölcsészeti fakultása. Pávay Vajna Gábor tanulmánya. Orvostanulmányi kar felállításának gondolata 1885. gr. Csáky Albin miniszter visszautasító álláspontja. Debrecen, Szeged előtérben. "József főherceg egyetem." Berzeviczy Albert könyve és hatása. A Toldy-kör akciója. Gr. Apponyi Albert és a pozsonyi elhelyezkedés.

      III. fejezet
A "kassai egyetem" kérdése (1910). Demeczky Mihály tervezete. Miniszteri értekezletek az érdekelt városokkal (1911). Pozsony áldozatkészsége. Gr. Zichy János miniszter pozsonyi látogatása. Pozsony és Debreczen. Az 1911 nov. 4-i miniszteri leirat. Pozsonyi küldöttség. Az új egyetemek felállításáról szóló törvényjavaslat. Az "Erzsébet-tudományegyetem" elnevezés. Az egyetemi könyvtár. Az 1912:XXXVI. tcz.

      IV. fejezet
Az elhelyezés története. A Felsőoktatásügyi Egyesület javaslata. Jankovich Béla miniszter pozsonyi látogatása. Tóth Lajos miniszteri tanácsos megbízatása. Az első orvoskari tanárok kinevezése. A jog- és államtudományi kar megszervezése és a pályázatok kiirása. Az egyetemi könyvtár megszervezése. A magyaróvári gazdasági akadémia bekapcsolásának kérdése. A világháború kitörése.

      Jegyzetek