A repertórium megnyitható új ablakban
(a baloldali menü nélkül)


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 1995, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. október 31.
http://www.lib.pte.hu

Letöltés: [pdf]    [zip]   

 Címlap
 Impresszum
 Bevezetés


Szerzői rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   K
L   M   N   O   P   R   S   T   V   Z


Tárgyszavas rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
N   O   Ö   P   R   S   T   U   Ü   V   W   Z
Szerzői rész

A
 Andrásfalvy Bertalan
 Anrdássy Antal
 Aszmann Mária

B
 Babics András
 Balatinácz Jeromos
 Bán Péter
 Banna Lajosné közli
 Baranya Margit
 Baranyai Aurél
 Béli Gábor
 Benkő Péter
 Bernics Ferenc
 Bezerédy Győző
 Boda Miklós
 Boda Miklósné
 Boreczky Beatrix, V.
 Boros László
 Borsy Károly

C
 Cseresnyés Ferenc

D
 Dávid Zoltán
 Dobos Gyula

E
 Eperjessy Géza
 Erdődi Gyula
 Erdősi Ferenc

F
 Fáncsy József
 Fényes Miklós
 Fetter Antal
 Fogarassy László
 Fonay Zsuzsa
 Fricsy Ádám
 Füzes Miklós
 Füzi János

G
 Galambos Ferenc
 Gjurov, Alexander
 Glósz József
 Godó Ágnes
 Gorjánác Rádojka

H
 Hauer Zoltánné Fuchs Teréz
 Hertelendi Henriette
 Horváth Csaba
 Horváth Csilla, B.
 Horváth J. Gyula
 Horváth Veronika
 Huber Kálmánné

I
 Imre Mária
 Iványosi-Szabó Tibor

K
 Kapronczay József
 Kardhordó Kálmán
 Katona Imre
 Katona Magda
 Király István
 Kisasszondy Éva
 Kiss Béla
 Kiss Géza (azonos személy Kiss Z. Gézával)
 Kiss Z. Géza (azonos személy Kiss Gézával)
 Komanovics József
 Komlósi Sándor
 Kopasz Gábor
 Koroknai Ákos
 Koszta László
 Kovách Zoltán
 Kovács András
 Krisztián Béla

L
 Laki János

M
 Madas József
 Mándoki László
 Márfi Attila
 Mérei Klára, T.
 Móró Mária Anna

N
 Nádor Tamás
 Nagy Imre Gábor
 Nagy Lajos

O
 Ódor Imre

P
 Pap László
 Pataki János
 Pécsi Mihály
 Petrovich Ede

R
 Rajczi Péter
 Reuter Camilló
 Rozs András

S
 Sáfrány Zsuzsanna
 Sándor László
 Sarosácz György
 Seewann, Gerhard
 Síkfői Tamás
 Simon V. Péter
 Solymár Imre
 Sonkoly Károly
 Süle Tamás
 Szabados Mihályné
 Szentistványi Gyuláné
 Szigeti Katalin
 Szilágyi Erzsébet
 Szili Ferenc
 Szinkovich Márta
 Szita János
 Szita László
 Szita László, ifj.
 Szkladányi Péter
 Szőts Zoltán
 Szüts Emil

T
 Taba István
 Takács József
 Taksonyi József
 Tegzes Ferenc
 Tilkovszky Loránt
 Tímár György
 Török Géza

V
 Vargha Dezső
 Vargha Károly
 Várnagy Péterné
 Vass Előd
 Vonyó József
 Vörös Vince

Z
 Zsolt Zsigmond
Tárgyszavas rész

A
 adóösszeírás
 agrármozgalom
 államosítás
 állattartás
 állattenyésztés
 Almamellék
 Amtmann Prosper
 Angster orgonagyár
 Anjou-kor
 antant megszállás ld. szerb megszállás
 aradi vértanúk
 Arany Sas patika
 Árpád-kor
 árvaházak
 autonómia

B
 Bajcsy-Zsilinszky Endre
 Balázs Ferenc
 bányászat
 Baranyai Okmánytár
 Batthyány uradalom
 Bécs
 Bél Mátyás
 Berkesd
 Berks M. Péter
 bibliográfia
 birtokviszonyok
 Boda
 bolgárok
 Bóly
 bosnyákok ld. horvátok
 Bukovina
 Bükkösd

C
 céhek
 cigányság
 cukorgyártás

D
 Dárda
 Dél-Dunántúl
 Délkelet-Dunántúl
 délszlávok
 demográfia ld. népesség
 diákjólét
 dikális konskripció ld. adóösszeírás
 dohánygyár
 Drávamente
 Drávaszabolcs
 Drávaszög
 Dráva-völgy
 Duna-Drávaszög
 Dunagőzhajózási Társaság
 Dunaszekcső

E
 egészségügy
 egyesületek
 egyetem
 egyházi birtokok
 egyházi társadalom
 egyházlátogatási jegyzőkönyvek
 egyháztörténet
 egyletek ld. egyesületek
 ellenforradalmi rendszer
 emigráció
 eozin
 érmek ld. numizmatika
 értelmiség
 Evlia Cselebi

F
 falunevek ld. helynevek
 Fehér Sándor
 filoxéravész
 forradalom és szabadságharc, 1848-1849
 föderalizálás
 főiskolás egyesületek ld. egyesületek
 földrajzi nevek ld. helynevek
 francia háborúk ld. napóleoni háborúk
 Fuchs család

G
 gazdamozgalom
 gazdaság
 gazdasági válság
 Gömbös-kormány
 Grác
 gyáripar ld. ipar
 gyermekvédelem
 gyógyszerészet
 Gyöngyös

H
 haditudósítás
 Hainer Ignác
 halászat
 harangöntés
 Hauer Zoltánné Fuchs Teréz
 házak
 helynevek
 hiteleshelyi tevékenység
 hódoltság ld. török hódoltság
 honismeret
 Horváth János
 horvátok
 Horvátország

I
 Ibafa
 ínségmunka ld. szociálpolitika
 ipar
 iparművészet
 iparoktatás ld. oktatás
 irodalom
 iskolák ld. oktatás

J
 Janus Pannonius
 Janus Pannonius Irodalmi Társaság
 jelvények ld. numizmatika
 Jeszenszky uradalom
 jobbágyság
 joglyceum
 juhtenyésztés

K
 kamarai igazgatás
 Károlyi Gyula gróf
 katonafelkelés
 Kecskemét
 Kelemen József
 kereskedelem
 kereskedelmi iskola ld. oktatás
 kisebbség
 kisipar ld. ipar
 kivándorlás
 Klivényi Jakab
 kódexek
 kollektív felelősségrevonás
 kommunista párt
 Kopács
 Kölked
 könyvtárak
 Körcsönye
 Kövér János
 közigazgatás
 közlekedés
 közmunka
 közoktatás ld. oktatás
 községek
 Kubinyi Elek
 kuruc csapatok
 kutak ld. vízvezeték

L
 Lapis tető
 lapkiadás
 Lefkovics Ernő
 lexikon
 licenciátus
 Lickl György

M
 Mágocs
 magyarság
 malom
 Márévár
 Margitai József
 Mátyás Flórián
 Mecsek
 Mecseknádasd
 Megyefa
 menhelyek
 mezőgazdaság
 Mezőgazdasági Kamara
 migráció
 Mohács
 mohácsi csata
 Munkácsy Albert
 munkanélküliség ld. szociálpolitika
 munkásmozgalom
 művelődés

N
 Nagy Benjamin, szodói
 Nagyharsány
 Nagyváty
 napló
 napóleoni háborúk
 Náray János
 NÉKOSZ
 nemesség
 németek
 Nemzeti Bizottság
 Nemzeti Egység Pártja
 nemzetiségek
 nemzetőrség
 népesség
 népi kollégiumok ld. NÉKOSZ
 népiskolák ld. oktatás
 népkönyvtárak ld. könyvtárak
 népművészet
 népoktatás ld. oktatás
 néprajz
 népszámlálás
 névmagyarosítás
 Nikelszky Géza
 Noszlopy Gáspár
 numizmatika
 nyelvészet
 nyelvhasználat
 nyelvjárás
 nyomdászat

O
 Oertzen ház
 oklevelek
 Okor
 oktatás
 Olasz
 olvasóegyletek
 orgonák
 Ormánság
 orvostörténet
 óvoda

Ö
 őrtorony
 összeírás

P
 pálosok
 Palotabozsok
 Pannonia című folyóirat
 Papanek György
 parasztság
 parlamenti választások
 pártok
 patikák ld. gyógyszertárak
 Pécs
 pecsétek
 Pécsi Dalárda
 Pécsi Krónika
 Pécsi Memoriale
 Pécsi Mihály
 Pécsvárad
 Perczel Miklós
 pestisjárvány
 plakettek ld. numizmatika
 polgárság
 Pollack Mihály
 Porges Ede
 Pozsony

R
 Rákóczi-szabadságharc
 református egyház
 reformkor
 rendőrség
 repertórium
 revizionizmus
 robot ld. jobbágyság
 római kor
 rovásadó ld. adóösszeírás

S
 sajtótörténet
 Salamon József
 Sásd
 Sellye
 selyemfonó
 sevillai kódexek
 Siklós
 sokacok ld. horvátok
 Somodi Zsigmond
 Somogy vármegye
 statisztika
 Stek János
 szabadságharc ld. forradalom és szabadságharc, 1848-1849; ld. Rákóczi- szabadságharc
 szakszervezetek
 Szalánkemén
 szandzsák
 szarvasmarha-tenyésztés
 szegénysegélyezés ld. szociálpolitika
 székelyek
 székesegyház
 székeskáptalan
 szerb csapatok
 szerb megszállás
 szerbek
 Szerecsen patika
 Szigetvár
 színház
 Szlavónia
 szlovákiai magyarok
 szlovákok
 szobrászat
 szociáldemokrata párt
 szocialista szervezetek ld. munkásmozgalom
 szociálpolitika
 Szózat
 szűrszabók

T
 Taizs Mihály
 tanácsok
 tanácsköztársaság
 Tanárképző Főiskola
 Táncsics Mihály
 tanítóképző intézet
 tanoncoktatás ld. oktatás
 társadalom
 telepítés
 telkek
 templomtitulus
 termelőszövetkezetek
 Területvédő Liga
 török hódoltság
 történetírás
 Trianon
 Turul Szövetség

U
 újjáépítés
 uradalom
 úrbér
 úriszék
 utcák
 útleírás
 útlevélügy

Ü
 ünnepi játékok

V
 Vajszló
 választás ld. parlamenti választás
 Várady Ferenc
 vármegyei önkormányzat
 városgazdálkodás
 városkép
 vasút
 világháború, I.
 világháború, II.
 Vilmos püspök
 visszafoglaló háborúk kora
 vízrajz
 vízvezeték
 Vókány
 Vörösmarty Mihály

W
 Weidinger Imre
 Winkler Mihály

Z
 zene
 Zselic
 Zsolnay-gyár


A menü betűjegyzéke kinyomtatható
(13 oldal)