A repertórium megnyitható új ablakban
(a baloldali menü nélkül)


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2001, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A Szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. május 15.
http://www.lib.pte.hu

Letöltés: [pdf]    [zip]   

 Címlap
 Impresszum
 Bevezető
 Rövidítések


Szerzői rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M  
N   O   P   R   S   T   U   V   W   Z


Tárgyszavas rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M  
N   O   Ö   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z
Szerzői rész

A
 Acsády Ignác
 Alleker Lajos
 Andorka K.
 Angyal Dávid

B
 Bal Jeromos
 Balanyi György
 Balás György
 Balogh Károly György
 Balogh Pál
 Bánlaky (Breit) József, doberdói
 Barabás Samu
 Bárczay Oszkár
 Bäurle, Paul
 Bíró Pál
 Bodnár István
 Borovszky Samu
 Bors János
 Bubics Zsigmond
 Bunyitay Vince
 Burza Károly

C
 Csánki Dezső
 Csontosi János
 Czímer Károly
 Czógler György

D
 Demkó Kálmán
 Dobos Kálmán
 Dongó Gyárfás Géza
 Dormándy Géza
 Döbrentei Károly

E
 Éble Gábor
 Erdélyi Gyula

F
 Forgách Simon
 Fraknói Vilmos
 Friedjung, Heinrich
 Fülek Henrik

G
 Gagyi Jenő
 Gelich Richárd
 Geőcze István
 Gömöry Gusztáv
 Görgey Albert
 Gross Ottó
 Grünwald Béla
 Gubics A.
 Gyalokay Jenő
 Gyulai Pál

H
 Halaváts Gyula
 Hazay Samu
 Házi Jenő
 Hegyessi Márton
 Hodinka Antal
 Hollán Ernő
 Holub József
 Hóman Bálint
 Horsetzky, Adolf
 Horváth Jenő, rónai
 Hugyecz Antal
 Huszár Imre

I
 Illésy János
 Iványi Béla
 Iványi István

J
 Jakab Elek
 Jedlicska Pál

K
 Kápolnai Pauer István
 Karácson Imre
 Karácsonyi János
 Kárffy Ödön
 Kemény Lajos
 Király János
 Király Pál
 Kiss István, rugonfalvi
 Kiss Lajos
 Komáromy András
 Koncz József
 Korda Dezső
 Kovács J.
 Kozics László
 Kőszeghi Sándor
 Krauss, Alfred
 Kropf Lajos
 Kupelwieser, L.

L
 Lehóczky Tivadar
 Leveles János
 Lukesx2, J.
 Lukinich Imre

M
 M.
 M-y.
 Majláth Béla
 Malmström, Oscar
 Mangold Lajos
 Marczali Henrik
 Márki Sándor
 Matunák Mihály
 Merényi Lajos
 Mihóczy Rezső
 Milodánovits Simon
 Miskolczi Gyula
 Molitoris Károly

N
 Nagy Géza
 Nikolics, Radivoj

O
 Olchváry Ödön
 Ortvay Tivadar
 Óvári Lipót

P
 Pais Dezső
 Palatinus József
 Pauler Gyula
 Pettkó Béla
 Pilch Jenő
 Piványi Jenő
 Pór Antal

R
 Récsey Viktor
 Reiszig Ede
 Relkovicx3, Néda

S
 Salamon Ferenc
 Schikofszky Károly
 Schönherr Gyula
 Sebes Gyula
 Sebestyén József
 Simon János
 Soós Elemér, sóvári
 Sörös Pongrác
 Stephanie Adolf
 Szabó [?]
 Szabó Dezső
 Szabó Lajos, sárói
 Szádeczky-Kardoss Lajos
 Szalay Béla
 Szécsi Mór
 Székely József
 Szendrei János
 Szentiványi Gyula
 Szepesi G.
 Szepessy F.
 Szepesy
 Sziklai János
 Szilágyi István
 Szilágyi Sándor

T
 Takáts Sándor
 Téglás Gábor
 Teleky József
 Thaly Kálmán
 Thúry József
 Thurzó Kálmán, nosziczi
 Tóth Zoltán

V
 Vághó Ignác
 Vajticzky Emánuel
 Váli Béla
 Várady Gábor
 Vári Rezső
 Veress Endre
 Villányi Szaniszló
 Visegrádi János
 Voit, Ferdinand, báró, sterbetzi, ezredes

W
 Weber Arthur
 Werner Antal
 Wertner Mór

W
 Závodszky Levente
 Zsinka Ferenc


Tárgyszavas rész

A
 Aba Sámuel magyar király
 Abaúj vármegye
 Abaúj-Torna vármegye
 adománylevelek
 ágyúk
 ágyúöntés
 Ahmed pasa
 Aldana, Bernardo, hadvezér
 Ali basa
 Ali pasa, nagyvezír
 Ali Pertev pasa
 Ali temesvári basa
 állandó hadsereg
 álmosdi ütközet
 Alvintzy József, berbereki, báró, tábornagy
 Amadey alezredes
 Ambras
 amerikai polgárháború
 Amhát pasa
 Andrássy István báró, tábornok
 Andrássy-ezred
 Angyal Lipót dobos
 Apafi Mihály, I., fejedelem
 apródok
 Arad
 Arad vármegye
 arkangyalok
 Árpád fejedelem
 Árpádházi királyok
 Árva
 asperni csata
 Auersperg András gróf, tábornok
 Augsburg
 Ausztria
 ausztriai hadjárat
 avarok
 Axmann Henrik báró, ezredes

B
 Babocsay Farkas báró, tábornok
 Bajalich Ádám, bajaházai, báró, altábornagy
 Bajazid, I., szultán
 bajor ütegek
 Bajorország
 bajvívás
 Bakabánya
 Bakonyi Imre ezredes
 Bakonykoppány
 Balassa Zsigmond
 Balassagyarmat
 Balázsdeák István
 Balogh Máté, alpestesi, kapitány
 Bánát
 bandériumok
 Bánffi György kapitány
 Bánffy György gróf, erdélyi kormányzó
 Bánffy Kristóf gróf
 báni reverzális
 bánok
 bányavárosok
 bányavidéki várak
 Baranyai-huszárok
 Bárczy András kapitány
 bárdok
 Barkóczy István kapitány
 Barkóczy Sándor
 Bars vármegye
 Bártfa
 Basta, Georg, hadvezér
 Bata Tamás főkapitány
 batajnicai mező
 Báthory Gábor fejedelem
 Báthory István fejedelem, lengyel király
 Báthory Zsigmond fejedelem
 Batthyány Ádám gróf, vicegenerális
 Batthyány Lajos gróf, nádor
 Batthyány-féle elefántcsontnyereg
 Batthyány-huszárok
 Batu kán
 Bebek György, pelsőczi, kapitány
 Bécs
 Becsey István százados
 Bécsújhely
 becsületbíróság
 Békés vármegye
 Béla herceg
 Béla, IV., magyar király
 Béldi Pál
 Belgrád
 Bene János, nandori, kapitány
 Benkovics Mihály káplár
 Benyovszky altábornagy
 Bercsényi család, székesi, gróf
 Bercsényi gróf, százados
 Bercsényi László gróf, francia marsall
 Bercsényi Miklós gróf, tábornagy, fővezér
 Bercsényi-huszárok
 Berenicanus, Julius
 Berhány Aga
 Berlin
 Berthóti Ferenc tábornok
 Beszterce
 Bethlen Farkas
 Bethlen Gábor fejedelem
 Bethlen Gergely
 Bethlen István fejedelem
 Bethlen Miklós gróf, kancellár
 Betir pasa
 Bianchi tábornok
 bibliográfia
 Bielke, Nils, tábornok
 Bihar vármegye
 Bisenzio
 Blankenstein huszárok
 Bocskai István fejedelem
 Bocskai-szabadságharc
 Bocskay István zempléni főispán
 bodolai kastély
 Boér István, nagyberivoji, fogarasi udvarbíró
 Bonfini, Antonio
 Bonis Ferenc
 Bornemissza János, thengöldi, főkapitány
 Borogyino
 Boros Ádám, rákosi, altábornagy
 Borosjenő
 Borostyánkő vára
 Boroszló
 Bosznia
 Bottyán János generális
 botütés
 brassói csata
 Brenta-sziget
 brentai hadjárat
 Brescia
 Brinye
 Bubics Zsigmond kassai püspök
 Buda
 Budaházi Zsigmond kapitány
 Budapest
 Buday Ignác főhadnagy
 Buják
 bujdosók
 Bulcsú vezér
 Bunyitay Vince nagyváradi kanonok
 Bussi-Rabutin, Johann Ludwig, gróf, tábornok, fővezér
 buzogányok

C
 Caffareli tábornok
 Caprara tábornagy, fővezér
 Caraffa, Antonio, gróf, fővezér
 cári udvar
 Castaldo, Giovanni, tábornok, fővezér
 Castriota György albán fejedelem ld. Skanderbég
 céhek
 célzás
 Cilley grófok
 Cilli
 címerek
 címereslevelek
 Clam-Gallas huszárezred
 Cobb, Friedrich Wolfgang, gróf, altábornagy
 Constantin, Bassaraba, havasalföldi vajda
 Cornaro, Frederico, velencei követ
 Cornia
 Corvin János gróf
 Csábrág
 Csák Máté nádor
 Csákány Mihály őrmester
 csákányok
 Csáki László
 Csáky István, adorjáni és keresszegi, főkapitány
 csatarendezés
 cseh-lengyel tábor
 cseh-morva reformátusok
 Csehország
 Cserei János
 Cseri Balázs
 Csernovics, Nenád, hadvezér
 Csillag tizedes
 custozzai csata
 Czibak Imre hadvezér

D
 Dampierre, Henri Duval, gróf, ezredes
 Dán vajda
 Daun Miksa gróf
 dedikáció
 Délvidék
 Deseőffy János hadvezér
 Detrekő
 Dévény
 diadaloszlop
 Diwin
 Dobay László titkár
 Dobó István kapitány
 Dobry erőd
 Dombrády János hadnagy
 Domkovics József huszárkáplár
 Dózsa György
 dragonyosok
 Draskovich József gróf, táborszernagy
 Draskovicz János horvát bán
 Draveczky ezredes
 drezdai csata
 Drugeth Bálint, homonnai, gróf, fővezér
 Dsáfer pasa
 dsidások
 Dugovics Titusz
 Duka Péter báró, táborszernagy
 Duna
 Dunavölgy

E
 Ebeni István, gyerőmonostori, szamosújvári kapitány
 Ecsed
 edelényi csata
 Eger
 Egerváry László horvát bán
 Eggenberg, Ruprecht, tábornok
 egyenruhák
 Einsiedel
 élelmezés
 élelmiszerek
 előőrs
 elővédharc
 elszállásolás
 emlékérmek
 emlékiratok
 emlékkeresztek
 emlékplakett
 Endre, I., magyar király
 Enns
 Eötvös Károly, vásárosnaményi, alezredes
 Eperjes
 Erdély
 erdélyi hadak
 erdélyi hadjárat
 erdélyi havasok
 Erdődy Tamás bán, hadvezér
 Erdődy-huszárok
 Ernő főherceg, fővezér
 Érsekújvár
 Escorial
 eskü
 eskütétel
 Esterházy Antal, galántai, gróf, tábornagy
 Esterházy gróf, kapitány
 Esterházy Miklós gróf, nádor
 Esterházy Miklós herceg, tábornagy
 Esterházy Pál herceg, nádor
 Esterházy-gyalogezred
 Esterházy-huszárok
 eszéki híd
 Esztergom
 esztergomi hódoltság
 Evlia Cselebi
 ezredtörténetek

F
 Fábry ezredes
 famarsi tábor
 Farkas vajda
 Fédák Mihály alezredes
 fegyverek
 fegyvergyártás
 fegyverzet
 Fehérhegy
 fehérhegyi csata
 Fejérváry Géza, komlóskeresztesi, báró, táborszernagy
 fekete sereg
 fellegvárak
 Felső-Fehérmegye
 Felső-Magyarország
 felső-magyarországi hadjárat
 felszerelések
 fényűzés
 Ferdinánd főherceg
 Ferdinánd-huszárok
 Ferdinánd, I., magyar király
 Ferdinánd, II., magyar király
 Ferdinánd, III., magyar király
 Ferenc Ferdinánd magyar gyalogezred
 Ferenc főherceg, Lotharingiai, fővezér
 Ferenc József, I., magyar király
 Ferenc, I., francia király
 Ferenc, II., magyar király
 Ferhád pasa
 fizetés
 Fogaras
 folyami átkelések
 Fontaniva
 Forgách Ádám gróf, tábornok, főkapitány
 Forgách Simon gróf, tábornok
 fővezér
 Fraknó
 francia fekete sereg
 francia gránátosok
 francia háborúk
 francia huszárezredek
 francia megszállás
 francia-lengyel hadak
 francia-orosz háború
 Frangepán Ferenc gróf
 Frangepán Kristóf gróf, fővezér
 Fráter György bíboros, esztergomi érsek
 Frigyes Vilmos, I., porosz király
 Frigyes, II., magyar király
 Frigyes, II., Nagy, porosz király
 Frimont János, palotai, gróf, lovassági tábornok
 Fülek
 Fürstenfeld

G
 Gábor egri püspök, kancellár
 garamszentbenedeki csata
 Gelalis beglerbég
 generálisságok
 Gennersberger János
 germán-szarmata háború
 Gerpinnes
 Gersei Pethő Zsigmond sárospataki vicekapitány
 Géza, II., magyar király
 Ghemes Albert cigányvajda
 Gimes
 Gonarzo
 Görgény
 Görgey család, toporci és görgői
 Görgey György kapitány
 görögök
 gránátosok
 Gritti, Lodovico, országos főkapitány
 Gruber ezredes
 gyakorlat
 gyalogezredek
 gyalogosok
 gyalogság
 gyepűk
 Gyöngyös
 Győr
 Győr vármegye
 győri csata
 Gyula
 Gyulafehérvár
 Gyulaffy László veszprémi kapitány
 Gyulai Ferenc gróf, alezredes

H
 háborúk költségei
 Hadad
 hadászat
 haderő
 hadfölszerelés
 hadgyakorlat
 hadi géniusz
 hadi költségek
 hadi pénztár
 hadi tárogató
 hadi törvénykezés
 hadi törvényszék
 hadi trombita
 hadiadó
 hadifoglyok
 hadigépek
 hadihajók
 hadijelentések
 hadijelvények
 Hadik András, futaki, gróf, tábornagy
 hadiparancsok
 haditanács
 hadjáratok
 hadkiegészítés
 hadműveletek
 hadrend
 hadsereg
 hadszervezés
 hadszervezet
 hadtörténelem
 Hadtörténelmi Bizottság
 hadtörténelmi emlékek
 hadtörténelmi kiállítások
 hadtörténeti ereklyék
 hadtudomány
 Hadtudományi Bizottság
 hadügy
 hadügyminiszterek
 hadvezérek
 hadviselés
 Hág Ferenc
 hagyaték
 Hainburg
 hajdúk
 hajviselet
 Halics
 Haller János
 Hammer-Purgstall, Joseph von
 harcászat
 Hardegg Ferdinánd gróf, ezredes
 harmincéves háború
 Háromszék
 Hartay Gábor zempléni alispán
 Haszán budai pasa
 határőrvidékek
 Hatvan
 Havaselve
 hazaárulás vádja
 Hazun budai bég
 Hegyesd
 Heisler, Donat, gróf, hadvezér
 Heister, Gottfried, altábornagy
 Heister, Siegbert, gróf, tábornagy, fővezér
 Henrik, III., német-római császár
 Herimannus, reichenaui
 hétéves háború
 Heves vármegye
 hidak
 hírszerzők
 hitlevelek
 hódoltság
 holland hajók
 Hollandia
 honfoglalás
 Hont vármegye
 honvédelmi minisztérium
 honvédelmi törvény
 Horváth Antal, szentgyörgyi, báró, ezredes
 Horváth György kapitány
 Horváth István ezredes
 Horvathinovith Bertalan kapitány
 Hradistye
 Hunyadi János kormányzó, hadvezér
 Husszein pasa, nagyvezír
 huszár-torna
 huszárezredek
 huszárok
 huszártisztek
 husziták
 Huszt
 hűtlenségi perek

I
 Ibrahim csausz
 Ibrahim Nazir pasa
 Ibrahim pasa, nagyvezír
 időszámítás
 Istvánffy Miklós
 Isztria
 Iván, IV., orosz cár, a Rettenetes
 Izabella királyné

J
 Jahnus, Franz Miksa, eberstädti, báró, altábornagy
 Jajca
 Jankovich-féle elefántcsontnyereg
 János főherceg
 János lovagrend
 János Zsigmond fejedelem
 János, a vak, cseh király
 járőrök
 jazygok
 jelvények
 Jemisdsi Haszán pasa, nagyvezír
 Jenő herceg, savoyai, fővezér
 Joachim, II., brandenburgi választófejedelem
 József főherceg, nádor, hadvezér

K
 kabarok
 Kaczianer János főkapitány
 Kákonyi százados
 Kálló
 Kálmán magyar király
 Kálnoki Sámuel
 Kamuthy II. Balázs
 Kanisay Miklós tárnokmester
 Kanizsa ld. Nagykanizsa
 Kapisztrán Szent János
 kapuk
 Kara-Ali bég, esztergomi várparancsnok
 Karánsebes
 kardok
 Károly főherceg, tábornagy, fővezér
 Károlyi Ferenc gróf, ezredes
 Károlyi grófok
 Károlyi József gróf, ezredes
 Károlyi Sándor gróf, tábornok
 Károlyi-huszárok
 Károlyi-palota
 Károly, I., magyar király
 Károly, III., magyar király
 Károly, Lotharingiai, főherceg, fővezér
 káromkodás
 Kassa
 Katona Mihály huszti kapitány
 katonaállítás
 katonacsaládok
 katonadalok
 katonai becsület
 katonai rangok
 katonai tulajdonságok
 katonasírok
 katonaszedés
 katonatartás
 kazárok
 Keglevics Péter várnagy
 Kelnek
 Kemény János fejedelem
 kémkedés
 kényszersorozás
 Képes Krónika
 Kerecsényi László várkormányzó
 keresztény rabok
 keresztes vitézek
 Kéry Ferenc gróf, főlovászmester
 Kézai Simon Krónikája
 kéziratok
 kézjegy
 Khevenhüller, Ludwig Andreas, gróf, tábornok
 kiállítások
 kiáltványok
 Kinizsi Pál hadvezér
 Király Albert generális
 királyválasztás
 Kismarton
 Kiss százados
 kitüntetések
 kiváltságlevelek
 Kleefeld táborszernagy
 Klenau gróf, altábornagy
 Koháry István gróf, fővezér
 Koháry Péter kapitány
 kolini csata
 Kollonics százados
 Kollonits Siegfried tábornok, dunáninneni főkapitány
 Kolozsvár
 Komárom
 Konstantinápoly
 kopjások
 Koppány ld. Bakonykoppány
 Kordás Mihály
 Kornis Farkas, szentpáli
 koronaőrség
 koronázás
 koroncai csata
 Korpona
 Kováchi Péter
 kozákok
 Kozsmár Péter tizedes
 költségek
 költségvetés
 Königsward
 könyvtár
 Körmend
 körsáncok
 Kőszeg
 Kővár
 követség
 Közép-Dunavonal
 közmunka
 köztéri szobrok
 közvitézek
 Krajtzberg
 Kray Pál báró, krajovai és topolyai, táborszernagy
 Krivádia
 Krottendorf báró, altábornagy
 Krusevác
 Krusics János korponai hadnagy
 Kudatku Bilik
 kulmi csata
 kuruc fegyverek
 kurucok
 Kutuzov, Mihail Ilarionovics, gróf, hadvezér

L
 Labsánszky János
 Lacy, Franz Moritz, gróf, tábornagy, fővezér
 Ladomér
 Lajos, I., Nagy, magyar király
 Lajos, II., magyar király
 Lamberg Ferenc gróf, altábornagy
 Lamberg gróf
 Landshut
 László vajda
 László, IV., magyar király
 lázadás
 Lazarich József kapitány
 lechmezei csata
 légiók
 Lehel vezér
 Lehoczky István kapitány
 Lendva
 lengyel hadjáratok
 lengyel örökösödési háborúk
 lengyelek
 Lengyeltóti István
 Leo, VI., Bölcs, bizánci császár
 lepantói csata
 Lesnica
 leutheni csata
 Léva
 Ligne, Károly József herceg, tábornagy
 Likava
 lipcsei csata
 Lipót Vilmos főherceg
 Lipót, I., magyar király
 Lippa
 Lippay Balázs főkapitány
 Liptay ezredes
 Liptay-dandár
 Litassy István kapitány
 Litvánia
 Lobkovitz herceg, tábornok
 Lónyay Ferenc, nagylónyai
 Lopresti József báró, hadnagy
 Lórántffy Zsuzsanna
 Losonczy István főkapitány
 lovagrendek
 lovasezredek
 lovasok
 lovasság
 Lőcse
 lőportartó
 lőszer
 lövegmentés
 lövészek
 Ludovika Akadémia
 Lugos
 Lyon

M
 Mack, Karl, báró, hadvezér
 magentai ütközet
 Mágóchy Gáspár
 Magyar Balázs hadvezér
 Magyar Bálint kapitány
 magyar csapatok
 magyar ezredek
 magyar hadviselés
 magyar harcmodor
 magyar-osztrák hadjárat
 magyar-török harcok
 Magyarország
 Máramaros vármegye
 marcomann háborúk
 Marczaly János fővezér
 Mária Terézia magyar király
 Mária Terézia-rend
 Máriássy-zászlóalj
 Marienberg
 Marienburg
 Marinics Ferenc kapitány
 Mars
 Mars Hungaricus
 Mastricht
 Mátyás, I., magyar király
 Mátyás, II., magyar király
 Maximilian, I., német-római császár
 Mecséry ezredes
 Media
 megadási föltételek
 Mehemed, nógrádi bég
 Mehmet pasa
 menetbiztosítás
 ménfői csata
 mérnökkari tiszt
 Merveld dsidás-ezred
 Meskó József, felsőkubinyi, altábornagy
 Mészáros János, szoboszlói, báró, altábornagy
 Metz
 mezőkeresztesi csata
 Mihály vajda
 Mikes Kelemen, zágoni
 Miksa József bajor választófejedelem
 Miksa római király
 Miksa, I., magyar király
 Miksa, I., német-római császár
 millennium
 millenniumi emlékmű
 miriszlói ütközet
 Miskolc
 Moesia
 mohácsi csata
 mohácsi hadjárat
 Mohamed, II., szultán
 Mohammed budai pasa
 Moldva
 Mollináry gyalogezred
 Mont Cenis
 Montecuccoli, Raymond, gróf, hadvezér
 Móré Gáspár kapitány
 morvamezei csata
 Morvaország
 Moson vármegye
 Moszkva
 mozsárágyúk
 muhi csata
 Munkács
 Mura-Rába melléki hadjárat
 Murád, II., szultán
 Muraköz
 Murány
 Musztafa aga
 Musztafa pasa
 múzeumok
 Münch gróf, tábornagy
 művelődéstörténet

N
 Nadányi Miklós, nadányi, várkapitány
 Nádasdy Ferenc, fogarasi, gróf, tábornagy
 Nádasdy Ferenc gróf, győri kapitány
 Nádasdy Ferenc gróf, nádor
 Nádasdy Tamás, fogarasi, báró, nádor
 Nádasdy-huszárok
 Nádor huszárezred
 Nagy András hajdúvezér
 Nagy főhadnagy
 Nagy György, pálfalvi, főkapitány
 Nagykanizsa
 Nagykároly
 Nagyszalonta
 Nagyszeghy Gábor vezérőrnagy
 Nagyvárad
 Naláczi István
 Nándorfehérvár
 naplók
 Napóleon, I., francia császár
 napóleoni háborúk
 Nápoly
 naszád
 naszádosok
 Nedeczky Antal, nedeczei, báró, százados
 Negotin
 nekrológ
 Nelepeczy Ferenc
 nemesi fölkelések
 nemesi testőrség
 német puskások
 Német-Bogsán
 német-francia háború
 németalföldi hadjárat
 Nikápoly
 Nógrád vármegye
 Nógrádvár
 Novi vára
 Nyári Lőrinc, bedeghi, várkapitány
 Nyáry Pál, bedeghi, báró
 nyergek
 Nyitra

O
 O’Donell, Jozef, gróf, pénzügyminiszter
 Óbuda
 Ocskay József alezredes
 oklevelek
 Oláh Balázs
 olasz hadjárat
 olaszok
 olaui őrsereg
 Ónod
 Orczy Lőrinc báró, ezredes
 Ordódy György brigadéros
 Ormándy Péter várpalotai kapitány
 orosz őskrónika
 oroszok
 Orsova
 országgyűlés
 országos fölkelés
 osgyáni ütközet
 Ostrosics Miklós báró, koronaőr
 Ostrovo-sziget
 osztrák dragonyosok
 osztrák dsidások
 osztrák örökösödési háborúk
 osztrák-magyar csapatok
 osztrák-olasz háború
 osztrák-porosz háború
 osztrákok
 Otranto
 Ott-huszárok
 Ottó, I., német császár
 Ottokár, II., cseh király
 Óvár

Ö
 örökös tartományok
 őrség
 őrtorony
 összeírás

P
 Paczonay hadnagy
 pajzsok
 pákozdi csata
 Palást
 Palásty Ferenc ezredes
 Pálffy család, gróf
 Pálffy Miklós, erdődi, gróf, tábornagy
 Pálffy-gyalogság
 Palota ld. Várpalota
 Pallas Athene
 pálülései ütközet
 pályázatok
 páncélingek
 páncélozott ágyú
 pandúrok
 Pannonia
 Pápa
 parasztháború
 Párizs
 Párkány
 párviadal
 Pásztory Menyhárd báró, ezredes
 Patrona Hungariae
 Pauliny Mihály, kowelsdammi, huszárkapitány
 Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros
 Péchy Mihály, péchújfalusi
 Pécs
 Pecsevi Ibrahim
 Perczel Károly, bonyhádi, őrnagy
 Perényi Miklós főlovászmester
 Pest
 Pétervárad
 Pethe Anna, hetesi
 Petky János
 Petneházy István
 Petrovszky Ferenc ezredes
 Philibert, Naillac, nagymester
 Philostratus-codex
 Pisek
 pisztoly
 poddubniei csata
 Podmaniczky
 Pogrányi Benedek főkapitány
 polgárháborúk
 Polock ostroma
 Pongrácz Gáspár báró
 Pongráczné Nagy Mihályi Kata
 poroszok
 portyázás
 Pott Gusztáv lovag, vezérőrnagy
 Pozsony
 prädeali sánc
 przemysli csata
 Prépostváry Bálint
 puskák
 puskapor-gyártók
 puskapormalmok
 puskások

R
 Rába
 Rabutin ld. Bussi-Rabutin,...
 Radisits Mihály kapitány
 Rajka
 rajnai hadjárat
 rajnai harcok
 Rákóczi Ferenc, I., fejedelem
 Rákóczi Ferenc, II., fejedelem
 Rákóczi György, I., fejedelem
 Rákóczi György, II., fejedelem
 Rákóczi Lajos báró, kapitány
 Rákóczi-szabadságharc
 Rákóczy László gróf, főispán
 Rákos
 rámai várkastély
 Rasid
 Raszim
 Rauber százados
 reformáció
 református templom
 Regeff koppányi bég
 rendeletek
 révjog
 Rhéday gróf, alezredes
 Rhédei László gróf
 Rhédey Ferenc nagyváradi kapitány
 Rhodus
 Ried
 Rigómező
 Ritopek
 Rodostó
 rohamgát
 Rosenberg
 Rosswurm tábornok
 Rostás Pál huszár
 Rosty Miklós kapitány
 Rőthi Orbán kővári kapitány
 Rudolf, Habsburg, német király
 Rudolf, I., magyar király
 Rueber János felső-magyarországi főkapitány
 ruházat

S
 sajómezei csata
 Sakir bej
 Salamon Ferenc
 Salm Miklós gróf
 Samarjai Ferdinánd veszprémi kapitány
 sáncok
 sáncostrom
 Sandomir vára
 Santa Militia
 sarkantyú
 Sáros vármegye
 Sárospatak
 sátrak
 Savoyai Jenő ld. Jenő herceg, savoyai, fővezér
 Schwabruck
 Schwarzenberg, Adolf, báró, tábornagy
 Schwarzenberg, Karl Philipp, herceg, fővezér
 Schweickhard, Johann, német választófejedelem
 Schweidnitz
 Schwendy Lázár tábornok
 Segesvár
 seregbontó ágyú
 Simonyi József, vitézvári, báró, huszárezredes
 sinaiai kolostor
 sírkövek
 sírleletek
 sírok
 sisakok
 Siskovitz József gróf, táborszernagy
 Skanderbég
 Skultéty Antal százados
 Solferino
 Somlyai Ferenc
 Somogy vármegye
 Somogyi Mátyás, karcsai, ezredes
 Sopron vármegye
 sorozás
 Sós János budai várnagy
 Souches, Louis de, gróf, tábornagy
 Spinitzhofer József
 Splényi Gábor Antal altábornagy
 Splényi II. Gábor, főispán
 Splényi-huszárok
 Splényi-zászlóaljak
 Stain-gyalogság
 Stáncsics Pál várnagy
 Stephaics Ferenc, nemesdédi, báró, vezérőrnagy
 Stipsicz József, ternowai, báró, tábornok
 Stiria
 Suhay Ferenc báró, altábornagy
 Sutoris János
 Sück kapitány
 Sümeg
 svéd hadak
 Szabács
 szabadságharc, 1848-1849
 szabályzatok
 szablyák
 Szabó Lajos, sárói, alezredes
 Szabolcs vármegye
 Szálló Mihály huszárőrmester
 szalontai ütközet
 Szamosújvár
 Szapolyai János erdélyi vajda, János, I., magyar király
 szarmata lovasok
 Szarvaskő
 Szarvassy József százados
 szászfenesi ütközet
 Szászorbó
 Szatmár
 Szatmár vára
 Szeben
 Széchenyi István gróf, százados
 Széchenyi Jenő gróf, főhadnagy
 Széchenyi-huszárok
 Széchy Anna Mária gróf
 Szécsény
 Szeged
 szegedi hadjárat
 Szejdi Achmed budai basa
 Székely András
 székely gyalogezred
 székely határőrezred
 Székely László gróf
 székely lázadás
 Székely Miklós, kövendi, jajcai bán
 Székely Mózes hadvezér
 Székely Zsigmond
 székelyek
 Székelyhíd
 Székelykocsárd
 szekérvár
 Székesfehérvár
 Szelániki Musztafa
 Szendrő
 szentgotthárdi csata
 Szentiványi László ezredes
 Szentpéter
 Szepes vára
 Szepesi László alkormányzó
 Szerbia
 Szerednye
 Szerémség
 szerződéslevél
 Szigetvár
 Szigliget
 Szikszó
 sziléziai háborúk
 Szinán pasa, nagyvezír
 sziszeki csata
 Szitnya
 Szmolenszk
 szobrok
 Szokolovics Mehemed beglerbég
 Szolnok
 sződi csata
 szőlősi csata
 szpáhik
 Sztáray-ezred
 Szubhi
 Szuhai Mátyás főkapitány
 Szulejmán pasa
 Szulejmán pasa, beglerbég
 Szulejmán, I., szultán
 Szulejmán, II., szultán
 Szunyogh Gáspár

T
 tábori őrszabályzat
 tábori tüzérség
 tábori ütegek
 tábornokok
 táborozás
 táborvár
 Taktika
 tanúvallomások
 tárogató
 tarsoly
 Tarvisio
 Tata
 tatár csapatok
 tatárjárás
 tatárok
 táthi csata
 Teleki Mihály gróf, kancellár
 Teleki Mihályné
 Teleki Sándor gróf
 Temesvár
 testmagasság
 testőrség
 Tettauer Vilmos alvezér
 Tharnóczy András főkapitány
 Thelekessy Imre kassai kapitány
 Thököly Imre, késmárki, gróf, fejedelem
 Thököly István
 Thurzó György gróf, nádor
 Thurzó Kálmán, nosziczi, százados
 Timok
 tisztek
 tiszti kinevezés
 toborzás
 Togham bég
 Tokaj
 Toldalagi János
 Tomori Pál kalocsai érsek, fővezér
 torgaui csata
 Tóth Mihály hajdúvezér
 tölténygyártás
 Törcsvár
 Török Bálint, enyingi
 török haderő
 török hadjáratok
 török hadviselés
 török időszámítás
 török kormányférfiak
 török követ
 török portyázások
 török rabok
 török szövetség
 török történetírók
 török végek
 törökök
 történelmi földrajz
 Traianus császár
 Trebitsch ostroma
 Trencsén
 Trencsén vármegye
 trencsényi csata
 Trident
 Tudományos Hadász
 Tura
 tüzérség

U
 udvari katonák
 ujgur nyelvemlék
 Ujházy József ezredes
 Ujhelyi György
 Ujhelyi György özvegye
 Ujhelyi Pál
 Ujpalota
 Ujváry Miklós
 Ulamán bég
 Ulászló, I., magyar király
 Ulászló, II., magyar király
 Ulm
 Ung vármegye
 Ungvár
 uradalom
 utasítások
 utóvédharc

V
 vagyonösszeírás
 Vajdahunyad
 Vajna százados
 vallonok
 vámjog
 várak
 Varasd
 várbirtokok
 várépítészet
 várfölszerelés
 várháborúk
 Varjas István kapitány
 várjobbágyok
 várkastélyok
 Varkocs György tábornagy
 várköltségek
 vármegyék
 Várna
 várnai csata
 városi polgárság
 várőrség
 Várpalota
 várvizsgálatok
 Vata-lázadás
 Vay Pál, vajai, altábornagy
 Vécsey Alajos altábornagy
 Vécsey báró, tábornok
 Vécsey-huszárok
 védkötelezettség
 védőalkotmány
 véghelyek
 végrendeletek
 végvárak
 Velence
 Velika
 Verona
 versek
 vértezetek
 Veszprém
 vezényszavak
 Victorin herceg
 Vinkler János, vinklerkői, őrnagy
 Visegrád
 Visztula
 Volta
 Vöttau

W
 wagrami csata
 Wangen
 Wanzenau
 Wesselényi Ferenc, hadadi, gróf, nádor, hadvezér
 Wesselényi Pál báró, generális
 Wesselényi-féle összeesküvés
 Wippach
 Wurmser-huszárok
 Würzburg

Y
 Ypsilanti herceg, moldvai fejedelem

Z
 Zala vármegye
 Zámbory család, rétei
 Zára
 zarabotana
 zarándi várak
 Zarnóczi naplója
 zászlómentés
 zászlószentelés
 Zavichost
 Zay Ferenc kapitány
 Zemplén vármegye
 zendülés
 Zernest
 Zichy Károly gróf, hadügyminiszter
 Zistersdorf
 Zoltay István szendrői kapitány
 Zrínyi Ilona gróf
 Zrínyi Miklós gróf, VI., dunántúli főkapitány
 Zrínyi Miklós gróf, hadvezér
 Zrínyi Miklós gróf, költő és hadvezér
 Zrínyi Péter gróf, horvát bán
 zsákmány
 zsarnócai ütközet
 Zserotin Frigyes főkapitány
 zsidó ezred
 Zsigmond lengyel király
 Zsigmond magyar király
 zsold
 zsoldos szerződés
 zsoldosok


A menü betűjegyzéke kinyomtatható
(28 oldal)