A repertórium megnyitható új ablakban
(a baloldali menü nélkül)


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 1985, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. november 12.
http://www.lib.pte.hu

Letöltés: [pdf]    [zip]   

 Címlap
 Impresszum
 Bevezető a folyóiratról
 Bevezető a repertóriumról


Szerzői rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L
M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Z


Tárgyszavas rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
N   O   Ö   P   R   S   T   U   Ü   V   W   Z
Szerzői rész

A
 Áldásy Antal
 Andreev, Sztefan
 Ányos Lajos

B
 B.
 Baán Kálmán
 Bakács István
 Bakács István János
 Balanyi Béla
 Balázs Péter
 Balázs Tibor
 Bálint Ferenc
 Bálint Nagy István
 Bánrévy György
 Baraczka István
 Beck, Friedrich
 Bekény István
 Bélay Vilmos
 Belitzky János
 Benda Kálmán
 Bendefy László
 Berlász Jenő
 Bertényi Iván
 Bezerédy Győző
 Bittner Lajos
 Bogdán István
 Bognár Iván
 Bónis György
 Borsa Iván
 Bottló Béla
 Bölöny József
 Buzási János

C
 Celier, Léonce
 Chastain, James
 Csánki Dezső
 Csapodi Csaba
 Cserjési Károly
 Csobán Endre
 Csóka János Lajos
 Czobor Alfréd

D
 Dávid Zoltán
 Degré Alajos
 Deininger, Heinz Friedrich
 Divéki Adorján
 Dóka Klára
 Dőry Ferenc

E
 Eckhart Ferenc
 Egey Tibor
 Elekes Lajos
 Elmer Sándor
 Ember Győző
 Esze Tamás

F
 Fábián István
 Fábiánné Kiss Erzsébet
 Fallenbüchl Zoltán
 Fára József
 Farkas Gábor
 Fekete Lajos
 Fekete Nagy Antal
 Felhő Ibolya
 Fest Sándor
 Filkorn Pál
 Fleischer Gyula
 Főglein Antal
 Földi Tamás
 Frolov, G.
 Fügedi Erik

G
 Gábor Sándorné
 Gagyi Jenő
 Gál István
 Galla Ferenc
 Gárdonyi Albert
 Gerevich Tibor
 Gerics József
 Gerő József
 Glaser Lajos
 Goldinger, Walter
 Gombos Albin
 Gross, Lothár
 Gyalókay Jenő
 Győrffy György
 Győrffy István
 Győrffy Sándor

H
 H. F.
 Haas, Antonin
 Hajnal István
 Hársfalvi Péter
 Hasznosné Szöllős Ilona
 Hazai György
 Házi Jenő
 Heeringa, K.
 Hegyi Klára
 Herzog József
 Holub József
 Hóman Bálint
 Hradecký, Emil

I
 Ila Bálint
 Incze Miklós
 Istványi Géza
 Iványi Béla
 Iványi Emma
 Iványosi-Szabó Tibor

J
 Jakó Zsigmond
 Jakubovich Emil
 Jankovich Miklós
 Jankovič, Vendelin
 Jánossy Dénes
 Jároli József
 Jenei Károly
 Józsa Antal
 Juhász Viktor
 Jurkovich Emil

K
 K. I.
 Kállay István
 Kálnoki Kis Tamás
 Kanyar József
 Kapossy János
 Káposztás Iván
 Károlyi Árpád
 Karsai Elek
 Kávássy Sándor
 Kelemen Elemér
 Klein Gáspár
 Kleinmayr Hugó
 Komjáthy Miklós
 Komoróczy György
 Kopasz Gábor
 Koroknai Ákos
 Kossányi Béla
 Kovács Lajos
 Kővágó László
 Kravjánszky Mór
 Krizsán László
 Kubinyi András
 Kumorovitz Bernát Lajos
 Kun József

L
 Ladányi Erzsébet
 Lakatos Ernő
 Lakos János
 László József, K.
 Leblancné Kelemen Mária
 Lengyel Alfréd
 Lőrincz Zsuzsa, B.
 Lukcsics Pál
 Lukinich Imre

M
 m – a.
 M–A.
 Magyari László
 Maksay Ferenc
 Mályusz Elemér
 Manolescu, Radu
 Markó Árpád
 Mayer Béla
 Melichar, Ervin
 Mijatev, Petar
 Miklós Ödön
 Miklósy Zoltán
 Mikoletzky, Hanns Leo
 Miskolczy Gyula
 Miskolczy István
 Moess Alfréd
 Molnár József

N
 Nagy István
 Nagy Lajos
 Nagymihályi István
 Nehring, Karl
 Németh Kálmánné
 Niklay Péter

O
 Olexik Ferenc
 Oltvai Ferenc
 Ort János

P
 Páhi Ferenc
 Pálffy Ilona
 Papp László
 Pásztor Lajos
 Paulinyi Oszkár
 Pecze Ferenc
 Perneki Mihály
 Pleidell Ambrus
 Pleidell István
 Pokluda, Zdeněk
 Prokopp Gyula
 Pukánszkyné Kádár Jolán
 Purjesz István

R
 Rácz Béla
 Rákosi Sándor
 Relković, Néda
 Réti László
 Rexa Dezső
 Román Éva, M.
 Román János
 Rónay László
 Rónay László, ifj.
 Rózsa Miklós

S
 Sárközi Zoltán
 Sáry István
 Sashegyi Oszkár
 Schneider Miklós, id.
 Schneider Miklós, ifj
 Scholz Tamás
 Seidl, Jacob
 Siemieński József
 Sinkovics István
 Soós Imre
 Stier Miklós
 Sulica Szilárd
 Surányi Bálint
 Sümeghy Dezső
 Szabad György
 Szabó Dezső
 Szabó Ferenc
 Szabó István
 Szabó T. Attila
 Szászi András
 Szedő Antal
 Székely Vera
 Szekfű Gyula
 Szentgyörgyi Márta
 Szentkirályi József
 Szentpétery Imre
 Szigetvári István
 Szilágyi Gábor
 Szilágyi Loránd
 Szinai Miklós
 Szittyay Dénes
 Szűcs Jenő
 Szűcs László

T
 Takács János
 Tirscher Jolán
 Tóth András
 Tóth Andrásné Polónyi Nóra
 Tóth Endre
 Tóth Tibor
 Tömöry Márta
 Trócsányi Zsolt

V
 Vácz Elemér
 Váczy Péter
 Vajay Szabolcs
 Vanyó Tihamér
 Varga Endre
 Varga János
 Varga Sándorné
 Veres Miklós
 Vida István
 Vörös Károly
 Vörös Márton

W
 Walter Frigyes
 Wellmann Imre
 Winidisch Éva, V.

X
 x

Z
 Zlatko, Tanodi
Tárgyszavas rész

A
 abszolutizmus
 Adalbert
 adminisztráció
 adományozás
 agrártörténet
 alapítólevél
 alapítványi levéltárak
 állami levéltárak (ld. az adott városnál vagy országnál)
 államközösség
 alnádor
 általános levéltárak
 Amerika
 Andronicus, Tranquillus
 Anglia
 anyakönyvek
 Ányos Lajos
 apátságok
 aradi káptalan
 Archivum Regni
 Árva vármegye
 Aspremont család
 Augsburg
 Ausztria

B
 Babics-könyvtár
 Bajorország
 Bakabánya
 Bakonybél
 Balassa Ferenc
 bánok
 bank
 Bánrévy György
 bányászat
 Baranya vármegye
 Baranyai Béla
 Batthyány Ádám
 Batthyány család
 Bécs
 Bedi István
 Békefi Remig
 Békés megye
 Béla, III., magyar király
 Belgium
 Belgrád
 belügyi levéltár
 Belügyminisztérium
 Bem, Józef
 Bendeffy László
 Benedekfalvi Gáspár
 Beneéthy-formuláskönyv
 Beregszász
 Berlin
 Bertalan Mária
 Besztercebánya
 Betlendi János
 bibliográfia
 Bihar megye
 birodalmi levéltár
 bíródinasztiák
 bírósági levéltárak
 birtokok
 Bittner Lajos
 bizottsági ügyvitel
 Bognár Iván
 Bologna
 Bornemisza-levéltár
 Boross Gyula
 Borsod megye
 Bottló Béla
 Brassó
 breszt-litovszki béke
 brit diplomácia
 Brüsszel
 Buda
 Budapest
 Buday Kálmán
 Budó Jusztin
 Bukarest
 Bulgária

C
 címer
 Conscriptio Josephina
 Corvin Mátyás ld. Mátyás, I., magyar király
 Csákabonyi Kálmán
 Csáky család
 Csáky István
 családülés
 családi levéltárak
 Csánki Dezső
 Csehország
 Csóka János Lajos
 Csút
 Czobor Alfréd

D
 Debrecen
 dézsma
 diplomácia
 diplomatika
 Dogscha Denise
 Dokumenti Turchi
 Dombay Mihály
 Domonkos Rend
 Dőry Ferenc
 Drezda
 Dunántúl
 Duschek Ferenc

E
 Eger
 Egyesült Államok
 egyetem
 egyházi levéltárak
 Ember Győző
 Endrényi Ferenc
 Endrényi Ferencné
 építészet
 Erdély
 Erdélyi Múzeum
 érsekségi levéltárak
 értékminimum
 értelmiség
 esperesség
 Esterházy Pál nádor
 eszmei községek
 Esztergom
 Észtország
 Euzidinus-oklevél

F
 falu
 Fára József
 fejedelmi levéltárak
 Fejérpataky László
 Fekete Lajos
 Fekete Nagy Antal
 Felvidék
 fényképezés
 ferencesek
 Festetics család
 fethnáme
 filmezés
 Firenze
 Fiume
 fizikusok
 formuláskönyv
 forradalmi törvényszék
 forrás
 Főglein Antal
 földbirtok
 földhivatalok
 földmérték
 földművelés
 földosztás
 földreform
 Fővárosi Levéltár
 Fraknói Vilmos
 Franciaország
 Fuggerek

G
 Gagyi Jenő
 Gájer András
 gályarabok
 Gárdonyi Albert
 Garzó József
 gazdasági igazgatás
 gazdasági levéltárak
 genealógia
 generalis congregatio
 Gömbös Gyula
 Gömör vármegye
 Görögország
 Grádeczi Horváth Stansith család
 grafológia
 Gross, Lothar
 gyárak
 Gyoma
 Gyöngyös
 Győr
 Győr megye
 Győr-Moson megye
 György Aladár
 gyűjtőkör

H
 hadianyag-gyártás
 hadilevéltárak
 Hadnagy Antal
 hadparancsnokság
 Hadtörténelmi Levéltár
 hagyaték
 Hajdú megye
 Hajnal István
 hamisítás
 harmadik személy
 hatalmi struktúrák
 Haynau, Julius Jakob von, táborszernagy
 Havasalföld
 házi levéltárak
 Hellebrandt Árpád
 helytartótanács
 heraldika
 Herpay Gábor
 Herzan-gyűjtemény
 Herzog József
 Heves vármegye
 hitbizomány
 hiteles hely
 hitelszervezetek
 Hitler, Adolf
 hivatalnokok
 hivatalok
 Hollandia
 Holub József
 Hóman Bálint
 horvát bánok
 Horváth Anna
 Horvátország
 Hunyadi János kormányzó
 hűtlenségi per

I
 Ideiglenes Nemzeti Kormány
 idézet
 igazgatás
 igazságügyi levéltárak
 Igazságügy-minisztérium
 Ila Bálint
 illetékjegyzék
 Innsbruck
 interpolálás
 ipar
 Ipolyság
 írásbeliség
 írásművészet
 iratok
 irattár
 iskola
 István, I., Szent, magyar király
 Istványi Géza
 Isztambul
 ítélőmester
 Iványi Béla

J
 Jakab Elek
 Jakovlev, Leonyid Ivanovics
 Jakubovich Emil
 Jánosi Ferenc
 Jánossy Dénes
 Japán
 jegyzékek
 jobbágyfalu
 jog
 jószágkormányzóság
 József, II., magyar király
 jövedelem
 Julián barát

K
 Kálmán, magyar király
 kamara
 kamarai igazgatás
 kamarai levéltárak
 kancellária
 kánoni kivizsgálás
 Kapossy János
 káptalani levéltárak
 káptalani oklevelek
 Kárász család
 Karcag
 Károly, I., magyar király
 Károly, IV., magyar király
 Károlyi Árpád
 Károlyi-kormány
 kártékony rovarok
 Kassa
 Kaszala László
 katolikus egyház
 Kecskemét
 Kelemen Lajos
 kereskedelem
 kereskedelmi levéltárak
 Keszthely
 kéziratok
 kiadványok
 kiállítás
 kincstári szőlő
 kincstartók
 Király család
 királyi kápolna
 királyi kincstartók
 királyi kúria
 királyi levéltár
 királyi magánjövedelem
 királyi tanács
 királypuccs
 kisnemesi levéltárak
 Kiss Ernő
 Kisújszállás
 Klapka György
 Klebelsberg Kunó gróf
 Kocsis István
 kódexek
 Komoróczy György
 kongresszusok
 konvent
 konzerválás
 kormánybiztosok
 kormányhatóságok
 kormányzattörténet
 kormányzók
 Korponay család
 Kossányi Béla
 Kovachich Márton György
 Kölcsey család
 könyvtár
 körjegyzőség
 Körmend
 Kövesdi Imre
 követjelentés
 követutasítás
 közalapítvány
 közbirtokossági levéltár
 középkorkutatás
 közigazgatás
 közirattár
 közjegyzők
 közlés
 közlevéltárak
 közös miniszterek
 községek
 krónikák
 Kubitsch Imre
 kultúrmérnöki hivatalok
 Kumorovitz Lajos Bernát
 Kunfi Zsigmond
 Kunhegyes
 Kunmadaras ld. Kunhegyes
 Kunszentmárton ld. Kunhegyes
 kúria
 kutatás
 Küküllő
 külpolitika
 külügyi levéltárak

L
 Lajos, II., magyar király
 lajstromok
 László, IV., magyar király
 latin írás
 légvédelem
 Lelesz
 leltárak
 Lengyelország
 levelek
 levéltárak (általában)
 levéltárcsonkítás
 levéltárépületek
 levéltári anyag
 levéltári berendezés
 levéltári egyezmény
 levéltári egységek
 levéltári főiskola
 levéltári helyiség
 levéltári igazgatás
 levéltári irodalom
 levéltári jogszabályok
 levéltári kiadványok
 Levéltári Közlemények
 levéltári statisztika
 levéltári szabályzat
 Levéltári Szemle
 levéltári szervezetek
 levéltári terminológia
 levéltári törvény
 levéltárköltözés
 levéltárosok
 levéltárrendezés
 levéltártörténet
 levéltártudomány
 levéltárügy
 levéltárvédelem
 Library Literature
 London
 lovagrendi levéltárak
 Lukinich Imre

M
 Madách Imre
 Madrid
 magánjövedelem
 magánlevéltárak
 Magyar Kamara ld. Magyar Királyi Kamara
 Magyar Kereskedelmi Társaság
 Magyar Királyi Kamara
 Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete
 Magyar Közgazdasági Könyvtár és Archívum
 Magyar Országos Levéltár
 Magyar Történelmi Társulat
 Magyar Történeti Intézet
 Magyar Történettudományi Intézet
 Magyar Udvari Kamara ld. Magyar Királyi Kamara
 Malonyay család
 Márki Sándor
 Mattioni József
 Mátyás, I., magyar király
 Mayer Béla
 medievisztika
 megyebizottmány
 megyei (vármegyei) levéltárak
 Mérő József
 Mezőberény
 mezőgazdaság
 mezővárosok
 Miklósy Zoltán
 mikrofilm
 miniszterek
 minisztertanácsi jegyzőkönyv
 minősítési táblázatok
 Miske ispán fia István
 missilis
 Moldva
 Molnár István
 monda
 Morvaország
 Moszkva
 munkások
 múzeumok
 München
 műszaki szervezet
 művelődés
 művészeti akadémia

N
 Nádasdy-levéltár
 nádori ítélőmester
 nádori levéltárak
 nádori porta
 nagybirtok
 Nagy Ferenc
 nagyipar
 nagykun vármegyék
 Nagylak
 Nagymihályi István
 Nagyszeben
 Nápoly
 NDK ld. Német Demokratikus Köztársaság
 Nehézipari Központ
 nekrológ
 nemesi birtokok
 nemességadományozás
 Német Demokratikus Köztársaság
 Németalföld
 német követjelentések
 német lovagrend
 Németország
 német patríciátus
 Nemzeti Bizottságok
 Nemzeti Színház
 nemzetségi levéltárak
 népesség
 Népjóléti Minisztérium
 Niklay Péter
 Nógrád megye
 nyelvezet

O
 Óbuda
 Oeconomicum Consilium
 okiratok
 oklevelek
 oktatás
 Olaszország
 olasz vikáriusok
 olmützi alkotmány
 ónémet töredék
 Orosháza
 orosz-magyar kapcsolatok
 országbírói intézmény
 országgyűlés
 Országos Levéltár ld. Magyar Országos Levéltár
 országos magánjövedelem
 osztrák közigazgatás
 osztrák levéltárak

Ö
 örökös tartományok
 összeírás
 ötvösök

P
 Páhi Ferenc
 Palczan Péter
 paleográfia
 Pálffy család
 Pálffy Ilona
 palimpszeszt
 Pálinkásné Magisztrát Mária
 pálos kolostorok
 Pánczél Gergely
 Pannonhalma
 pápai rendelkezések
 pápai nuncius
 papír
 parasztmozgalmak
 Párdányi Miklós
 Párizs
 Pataki Ferencné
 patríciátus
 Pázmány Lajos
 pecsétek
 Pécsvárad
 Pecz Samu
 pénzintézetek
 pénzintézeti levéltárak
 pénzügy
 Perényi család
 peres eljárás
 pergamen
 Pest
 Pest megye
 Petróczy család
 Pilátus
 Pleidell Ambrus
 polgári forradalom
 polgári peres eljárás
 polgárság
 politika
 Poroszország
 Pozsony
 Prága
 Pray György
 Prelà, Viale
 prímási levéltár
 privilégium
 proveniencia
 pszichografológia
 Puchner Antal báró
 puskás címerek
 püspöki levéltárak
 püspökjelöltek

R
 Ráday Pál
 Rajk Lászlóné
 Rákócziak
 Rákóczi-Aspremont-levéltár
 Rákóczi Ferenc, II., fejdelem
 Rákóczi-szabadságharc
 Rappay György
 referens-szolgálat
 református egyház
 Regéc
 regesztázás
 Régi Iratok Központi Levéltára
 rendek
 rendőrség
 Révész Imre
 Reviczky Imre
 Rexa Dezső
 Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű
 Róma
 Románia
 Romhányi Emil
 rovarkártevők
 Rudnyánszky család, báró
 rusztikus népesség

S
 Sámboky János
 Sárospatak
 Sárvár
 Sasad
 Schneider Miklós, id.
 Schneider Miklós, ifj.
 Schöner Albert
 Schwendtner István
 selejtezés
 Simancas
 sisakdísz
 Smuts-misszió
 
 Somogy megye
 Somorja
 Sopron
 Sopron megye
 spanyol gályarabság
 Spanyolország
 statisztika
 Subdelegatio (Commissio) Neoacquistica
 supplicatió
 Sümeghy Dezső
 Svédország
 szabad királyi városok
 Szabó István
 Szabolcs megye
 számadáskönyvek
 számítógépes adatfeldolgozás
 számvevőhivatal
 szász egyetem
 szász levéltárak
 Szászi András
 Szászország
 Szathmáry-Király család
 Szedő Antal
 Szeged
 Székesfehérvár
 székeskáptalani levéltárak
 Szekfú Gyula
 Szeli Aladár
 Szentes
 Szentkláray Jenő
 Szepesi Kamara
 Szepesmindszent
 Szeremlei Samu
 Szilágyi Erzsébet
 Szilágyi Loránd
 színészettörténet
 színházi levéltárak
 Szlavónia
 Szlovákia
 Szociáldemokrata Párt
 szocializálás
 Szófia
 szőlő
 szövetkezeti mozgalom
 SZÖVOSZ

T
 Tagányi Károly
 tallér
 Tállya
 tanácsi igazgatás
 tanácsi levéltárak
 tanácsköztársaság
 Tarcal
 társulati levéltárak
 Tasnádi Nagy Gyula
 tatárok
 technikai fejlődés
 Temesvár
 térképek
 terminológia
 tervrajzok
 Thallóczy Lajos
 Thököly-szabadságharc
 Thurzó család
 Tihany
 Tirscher Jolán
 Tiszántúl
 tiszti címtár
 tisztviselők
 titkos levéltárak
 tized
 Tolna megye
 Tompa Istvánné
 Topkapi Szeráj
 Tótsolymosi Apród János
 Tótszentmárton
 török hivatal
 török hódoltság
 török iratok
 török oklevelek
 Törökország
 történelmi kongresszus
 Történeti Intézet ld. Magyar Történeti Intézet
 történeti statisztika
 történetírás
 törvényhatósági bizottság
 törvényhatósági jogú városok
 törvényhatósági levéltárak
 törvényszékek
 Trautson család
 Trencsén vármegye
 trianoni szerződés
 Túrkeve
 tűzvész

U
 udvarbírói hivatal
 Udvari Kamara ld. Magyar Királyi Kamara
 udvari kápolna
 udvari levéltárak
 ugar
 Újbánya
 Ulászló, II., magyar király
 Ulreich Tibor
 UNESCO
 uradalom
 úriszék
 útleírás

Ü
 ügyvitel
 üzemi bizottságok

V
 Vác
 vállalatok
 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
 Varga Endre
 vármegyei jegyzőkönyv
 vármegyei levéltárak ld. megyei levéltárak
 vármegyei nótárius
 városigazgatás
 városi levéltárak
 Varsó
 Vasárnapi Munkásképző Bizottság
 Vatikán
 Vazul-hagyomány
 Védbizottmány
 végrendelet
 Velence
 Veronika-Pilátus-monda
 Veszprém
 Veszprém megye
 Vevér Emil
 vikáriusok
 Viser Lipót
 vízjel
 vízügy

W
 Walfer
 Washington
 Wesselényi család
 Winter Gusztáv
 Wonke Rezsőné

Z
 Zágráb
 Zákonyi Mihály
 Zala megye
 Zichy család
 Zmeskáll Miklós
 Zólyom
 Zürich
 Zsély
 Zsilinszky Mihály


A menü betűjegyzéke kinyomtatható
(22 oldal)