A repertórium megnyitható új ablakban
(a baloldali menü nélkül)


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2005, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. október 1.
http://www.lib.pte.hu

Letöltés: [pdf]    [zip]   

 Címlap
 Impresszum
 Bevezető a folyóiratról
 Bevezető a repertóriumról


Szerzői rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K
L   M   N   O   Ö   P   R   S   T   V   W   Z


Tárgyszavas rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M  
N   O   Ö   P   Q   R   S   T   U   Ü   V   W   Z
Szerzői rész

A
 Acsády Ignác
 Apor Péter báró

B
 B.
 Balló István
 Barabás Samu
 Barcza Imre
 Bartels, Adolf
 Beer, Adolf
 Békefi Remig
 Bennett, Richard
 Berényi Pál
 Borovszky Samu

C
 C-r.
 Castor
 Costa, Joaquin
 Cr.
 Csánki Dezső

D
 D. O. H.
 Dőry Ferenc
 Dr.
 Dr. K.
 Dragóner Béla

E
 E.
 Ebengreuth, A. Luschin v.
 Éble Gábor
 Elton, John
 Erdélyi László
 Érdujhelyi Menyhért

F
 Fenyvessy József
 Fest Aladár
 Fináczy Ernő
 Földes Béla
 Frecskay János

G
 G.....n.
 Galgóczy Károly
 Giay Károly
 Gombos Ferenc Albin
 Gonda Béla

H
 Hajnik Imre
 Halász Sándor
 Herczegh Mihály
 Hermann Antal
 Heynen, Reinhard
 Horváth Sándor
 Hübner Emil

I
 Illésy János
 Inama-Sternegg, Karl Theodor von
 Iványi Béla

J
 Jankó János
 Joachim
 József főherceg

K
 K.
 K. K.
 Karácsonyi János
 Kárffy Ödön
 Karlovszky Endre
 Kemény Lajos
 Kemény Lajos, ifj.
 Kerekes György
 Kiss Ernő
 Komáromy András
 Koncz József
 Kováts Ferenc
 Kowalewsky, Maxime
 Könyöki Alajos
 Kőszeghy Sándor
 Kropf Lajos
 Küffer Béla

L
 Landgraff, Adam
 Lehoczky Tivadar
 Lengyel János
 Lipthay Sándor
 Lukinich Imre

M
 Maitland, William
 Mandello Gyula
 Márki Sándor
 Martin-Saint-Leon, Étienne
 Masson, Paul
 Mayer Gyula
 Meitzen, August
 Melhard Gyula
 Merényi Lajos
 Milhoffer Sándor
 Munkás László
 Müller György

N
 Nagy Gyula
 Németh Ambrus

O
 Ortvay Tivadar

Ö
 Ö.

P
 P.
 P. J.
 Paikert Alajos
 Palocsay György báró
 Pauler Gyula
 Pettkó Béla
 Pólya Jakab
 Pór Antal

R
 Radiczky Jenő
 Récsey Viktor
 Reizner János
 Rizskó Pál
 Rodiczky Jenő
 Roze, Ernest
 Ruisz Gyula

S
 Sörös Pongrác
 Steinhausen, Georg
 Strieder, Jacob
 Sz.
 Szádeczky-Kardoss Lajos
 Szamota István
 Szávay Gyula
 Széll Farkas
 Szentkláray Jenő
 Szilágyi Sándor
 Szombathy Ignác
 Szüts Mihály

T
 Tagányi Károly
 Takáts Sándor
 Téglás Gábor
 Thallóczy Lajos
 Thaly Kálmán
 Thirring Gusztáv
 Tormay Károly

V
 Vargha Gyula
 Várnai Sándor
 Virágh Elek
 Viszota Gyula

W
 Werner Károly
 Wiener Moszkó

Z
 Z.
 Zichy István
 Zichy Jenő
 Zimmermann Ágoston
 Zimmermann Ferenc
 Zoltai Lajos
Tárgyszavas rész

A
 Aachen
 Abaúj vármegye
 Abrudbánya
 acél
 ácsok
 adó
 adósság
 ajanca-szekér
 Al-Duna
 alapítólevelek
 Alföld
 Algyő
 államháztartás
 állattenyésztés
 állatvilág
 Almássy István
 alsó-ausztriai kamarák
 Alsólendva
 Alsómecenzéf
 Alsószőlős
 Anglia
 angol-perzsa társaság
 antal-hordó
 apácák
 Apafi Mihály, I., fejedelem
 Apafi Mihály, II., fejedelem
 apátságok
 Arábia
 Arad vármegye
 árak
 arany
 aranyforint
 aratás
 árfolyam
 áruforgalom
 arzénérc
 Aspremont János Cobert gróf
 Aszala
 aszaltszilva
 asztalosok
 Augsburg
 Auspitz ld. Pusztapécs
 Ausztria
 Ázsia

B
 Bács vármegye
 Bajmóc
 Bajorország
 Bakonybél
 Balassagyarmat
 Balázsfalva
 Bánát
 bányászat
 bárányok
 Barátfalva
 Bars vármegye
 Bártfa
 Bartha Pál
 Bát
 Bátaszék
 Báthori Gábor fejedelem
 Beckó
 Bécs
 behozatal
 Békés vármegye
 Bélaváry Miklós
 Belgium
 Belső-Szolnok vármegye
 Benyovszky Móric gróf
 Bercel
 Bereg vármegye
 bérek
 bérkocsisok
 bérlet
 Besztercebánya
 betelepítés
 Bethlen
 Bethlen Gábor fejedelem
 Bethlen Miklós gróf
 bevándorlás
 bevételek
 Bicse
 Bihar vármegye
 bíróságok
 birtokok
 birtokosok
 Bocskai István fejedelem
 Bodrogköz
 Bogát
 Bologna
 bolthelyiségek
 bor
 Borbánd
 Borostyánkő
 Borsod vármegye
 bölények
 bőr
 bőripar
 Brassó
 Buda
 Budapest
 bujákiak
 burgonya
 búza

C
 Cegléd
 céhek
 cigányok
 címereslevelek
 cipészek
 ciszterci rend
 Csáktornya
 Csallóköz
 Csanád
 csatorna
 Csehország
 Csejte
 Cseklész
 Csepreg
 Csepregi Turkovics Mihály
 Csernabánya
 Csetnek
 Csicsvavár
 Csík szék
 csiszárok
 csizmadiák ld. cipészek
 Csobánc
 cukor
 Czobor Bálint

D
 Dalmácia
 Dávidcenk
 Debrecen
 Deés
 dénár
 Dévény
 dézsma
 Diószeg
 Dobó István
 dohány
 Dombóvár
 Domesday Book
 Draskovich György püspök
 Drugeth család, homonnai, gróf
 Drugeth György gróf, homonnai
 dukát
 Duna
 Duna-Tisza-csatorna
 Dunaalmás
 Dunántúl

E
 Ebesfalva
 Ecsed
 Egervár
 egyesületek
 Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár
 egyházmegyék
 egytelkes nemesek
 éhínség
 élelmezés
 élelmiszer
 emberkereskedelem
 Eödönffy György
 Eperjes
 építéstörténet
 építészek
 Erdély
 Erdélyi Gazda
 Erdélyi Gazdaságtörténeti Szemle
 erdészet
 erdő
 Erdőd
 erdőirtás
 érsekségek
 értékbecslés
 Erzsébet, Szent
 Esterházy család, herceg
 Esterházy Miklós gróf, nádor
 Esterházy Pál herceg, nádor
 esztergályosok
 Esztergom
 ételek
 etimológia
 ezüst

F
 fácán
 faggyú
 fazekasok
 Felső-Magyarország
 Felsőbánya
 felsőoktatás
 Felsőszőlős
 Ferdinánd, I., magyar király
 Ferdinánd, III., magyar király
 fertályos tisztek
 Fertőszentmiklós
 festészet
 Festetits György gróf
 finnek
 Firenze
 Fiume
 fizetés
 Flandria
 Fogaras
 foglalkozás
 Forró
 főharmincados
 földfoglalás
 Földközi-tenger
 földközösség
 földmértékek
 földművelés
 földosztás
 főpapok
 Fraknó
 franciák
 Franciaország
 Fuggerek
 Füzér

G
 gabona
 gabonarozsda
 gabonatisztek
 Galgóc
 Galícia
 gazdálkodás
 gazdaság
 gazdasági élet
 gazdasági oktatás
 gazdaságtan
 gazdaságtörténet
 gazdaszövetség
 gazdatisztek
 Gdańsk
 Gernyeszeg
 gesztenyefák
 Géza, II., magyar király
 Gömör vármegye
 gönci fa
 görög katolikusok
 görögök
 Guary család
 Guary Miklós
 gulya
 Gvozdanszko
 gyalom
 gyáripar
 gyarmatok
 gyepű
 Gyöngyös
 Győr
 Gyulafehérvár
 gyümölcs
 gyümölcsfák

H
 haditengerészet
 hadsereg
 hagyatékok
 Hainburg
 hajóépítők
 hajózás
 hal
 halastó
 halászat
 Hamburg
 hamisítás
 hámor
 hamuzsír
 handgrófság
 hármas nyomás
 harmincad
 harmincadosok
 határőrvidék
 havasok
 házasság
 házipénztárak
 Hédervár
 hegyközségek
 hegyvám
 Herdegen János Bernát
 Hernád
 hídvámok
 higany
 hitel
 hizlalás
 hód
 hódoltság
 Holics
 Hollandia
 Homonnay-árvák
 hongre
 hordók
 Horváth Pál vicebán
 Horvátország
 Hrussó
 hús
 húsvágás
 huszárok
 Huszt

I
 illeték
 ingóságok
 ipar
 iparosok
 istállók
 István, I., Szent, magyar király
 italmérés

J
 járulékok
 jáspis
 jászok
 jegyzőkönyvek
 jobbágyok
 jog
 jószágigazgatók
 jószágkormányzóság
 József, II., magyar király
 jövedelmek
 juhászok
 juhok

K
 Kajár
 Kál
 kalangya
 kalaposok
 Kalmár Gergely
 kamarák
 kamat
 kanárik
 Kanizsai Orsolya
 Kanizsay család
 Kantafalva
 Kaposvár
 káptalanok
 Kapuvár
 Kapy Zsigmond
 Károlyi Ferenc gróf
 Károlyi nemzetség, gróf
 Károlyi Sándor gróf
 Károlyváros
 kartell
 kártya
 Kassa
 kasza
 kasznárok
 kataszteri fölmérés
 katonaság
 kecskék
 keleti társaság
 kelták
 kén
 kenyér
 kepe
 kerámia
 keresetek
 kereskedelem
 kereskedők
 kereszt
 kertek
 kertészek
 Késmárk
 Keszthely
 Keszthelyi Georgikon
 kéve
 kézműipar
 kiadások
 kiállítások
 kikötők
 Kína
 kincstár
 kincstartók
 királyi jövedelmek
 Kismarton
 Kistapolcsány
 kiváltságlevelek
 kivitel
 kocsma
 Kolozsmonostor
 Kolozsvár
 Komárom
 komp
 kordován
 koronajavak
 kóser bor
 Kovács Márk
 Kovacsóczy Farkas
 kőbánya
 Köln
 költözés
 könyvészet
 könyvtár
 Körmendy Mihály
 Körmöcbánya
 Kőszeg
 köszönő pohár
 Kővár
 követek
 kövezetadó
 közbirtokosok
 középiskolai értesítők
 közgazdaság
 közigazgatás
 Krakkó
 kulcsárok
 Kumánia
 kunok
 kuruzslások

L
 lakatosok
 Lamberg Kristóf
 Laveley, Emile
 Lednice
 legeltetés
 Légrád
 leltárak
 lengyelek
 Lengyelország
 Lenti
 Léva
 levelek
 levéltárak
 Ličge
 Lipcsey Zsigmond
 liszt
 Locsmánd
 lovak
 lóversenyek
 Lózs
 Lőcse
 lövészegyesület
 Lubina
 Ludány
 lutri

M
 Mád
 Madaras
 Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle
 Magyar Országos Levéltár
 magyar-horvát tengerpart
 magyar-szerb kereskedelem
 magyarok
 Magyaróvár ld. Mosonmagyaróvár
 magyarságkutatás
 majorság
 Makovica
 malom
 malomkő
 Mantova
 Máramaros vármegye
 marhák
 Mária Terézia magyar király
 Marienburg
 Marosújvár
 Martonfalva
 Mátyás, I., magyar király
 méhek
 méhészet
 ménes
 mérőhivatal
 mértékek
 mesterasztal
 mesterségek
 mész
 mészárosok
 mészárszék
 méz
 mezei munkák
 mézeskalácsosok
 Mezey Cirill
 mezőgazdaság
 Mezőgazdasági Múzeum
 Milánó
 Mindszent
 Miskolc
 Modena
 Moldva
 molnárok
 monopóliumok
 morva handgrófság
 morvák
 Morvaország
 Moson vármegye
 Mosonmagyaróvár
 Munkács
 Murány
 muskotály

N
 Nádasdy család, gróf
 Nádasdy Ferenc gróf, országbíró
 Nádasdy Tamás báró, nádor
 Nádor-kert
 Nagy Lajos magyar király
 Nagybánya
 Nagykároly
 Nagykőrös
 Nagymuzsaj
 Nagyszalonta
 Nagyszombat
 Nagyszőlős
 Nagytapolcsány
 Nándorfehérvár
 napidíj
 napszám
 nemesség
 Németalföld
 németek
 Németi
 Németlipcse
 Németország
 Németújvár
 Nemti
 népesség
 népszámlálás
 Niczkilaky Balázs, tejfalusi
 Nógrád vármegye
 Novi uradalom
 numizmatika
 Nürnberg
 Nyáry Krisztina gróf
 nyergesek
 Nyírbakta
 Nyíregyháza
 Nyitra vármegye
 Nyugat-Magyarország

O
 Óbuda
 okiratok
 oklevelek
 okmányok
 oktatás
 Olaszliszka
 olaszok
 Olaszország
 ólom
 oltalomlevél
 ón
 Ónod
 Oppiz János
 órák
 órások
 oroszok
 Oroszország
 országgyűlések
 országos gazdasági tanács
 Országos Levéltár ld. Magyar Országos Levéltár
 Országos Magyar Gazdasági Egyesület
 orvosok
 orvosságok
 osztrák handgrófság
 Ozora

Ö
 ölyvök
 örmények
 örökösödés
 örökség
 összeírás
 őstermelés

P
 Paar család
 Páli hegy
 pálinka
 Pallavicini család, őrgróf
 páncélgyártók
 Pancsova
 Pannonhalma
 Pápa
 pápai palota
 papír
 parasztlázadás
 Párizs
 Partium
 Passardi János
 Passau
 Pásztó
 pásztorkodás
 patkó
 Pécsvárad
 pénz
 pénzügy
 pénzverés
 perek
 perjog
 Pest
 Pest vármegye
 pestis
 pfennig
 Pisky István
 plébániák
 Podhering
 polgári rend
 polgárság
 poltura
 porkolábok
 poroszok
 posta
 posztó
 posztógyár
 posztónyírók
 posztósok
 Pottendorf
 Pozsony
 Pozsony vármegye
 Pratti, Fortunato
 prefektusok
 Puhó
 Pusztapécs
 püspökségek

Q
 quartingok

R
 rabok
 Rákóczi család, gróf
 Rákóczi Ferenc, II., fejedelem
 Rákóczi György, I., fejedelem
 Rákóczi György, II., fejedelem
 Rákóczi Pál gróf, országbíró
 Regéc
 regeszták
 rendeletek
 rendtartások
 rétek
 Retteg
 rév
 reverzálisok
 réz
 rézpénz
 Rimaszombat
 robotjegyek
 Rohics
 Róma
 rómaiak
 Rónaszék
 Rozgony
 Rózsahegy
 rozsdamentesség
 Rozsnyó

S
 Ság
 sajkások
 salétrom
 salétromos hordók
 sáncok
 sarkantyúsok
 Sárospatak
 Sarród
 sáskajárás
 Schönborn család, gróf
 Sedgewick Zakariás
 segély
 Segesvár
 selling
 Selmecbánya
 selyem
 Sempte
 sertések
 skótok
 
 sólymok
 Somogy vármegye
 Sopron
 Sóvár
 sör
 spanyol királyné
 spanyolok
 Spanyolország
 statisztika
 Sümeg
 szabadalmak
 szabadalomlevelek
 szabályozás
 szabályzatok
 szabók
 Száldobágy
 számadások
 szamár
 Szamos
 számtartók
 számvevők
 számvitel
 Szántó
 szántóföldek
 szárnyasok
 Szarvas
 szarvasok
 Szarvkő
 Szászföld
 Szászország
 Szatmár
 Szebelléd
 Széchenyi István gróf
 Széchy Mária gróf
 Szécs
 Szeged
 Székelyhíd
 szekér
 szekeresek
 Székesfehérvár
 Szempc
 Szendrő
 Szennesi Zsigmond
 Szent Benedek-rend
 Szentgyörgy
 Szentmiklós
 Szepes vármegye
 Szerémség
 szerződések
 szíjgyártók
 Szilágysomlyó
 Szilézia
 szlávok
 Szlavónia
 Szoboszló
 szokásjog
 Szolnok
 Szomolnokhuta
 szökés
 szőlő
 szövetkezetek
 szövőgyár
 Sztenicsnyak
 Sztrecsény
 szüret

T
 tafotagyár
 Tagányi Károly
 takácsok
 takarékpénztárak
 tallér
 Tállya
 tanyaföldek
 Tarcal
 tarifák
 társadalom
 telepesek
 telkek
 Temes vármegye
 Temesvár
 Temetvény
 termés
 Tessedik Sámuel
 Thorn
 Thököly Imre fejedelem
 Thury György
 Thurzó Mihály gróf
 Thurzó Szaniszló gróf
 Tihany
 tímárok
 Tirol
 Tisza
 Tiszaluc
 tiszttartók
 tized
 Tokaj
 Tokaj-Hegyalja
 tokaji aszú
 Tolna vármegye
 Torna vármegye
 tőke
 törökök
 történeti statisztika
 törvények
 tridenti zsinat
 tulajdon
 Tüzes Gábor
 tűzvédelem

U
 udvarbírák
 udvari konyha
 udvari szállító
 udvartartás
 Újbánya
 Ungvár
 uradalom
 urbárium
 úrbér
 utasítások
 útiköltség
 útiszámla
 útjavítás
 uzsora

Ü
 üveg
 üveghuta

V
 Vác
 vadaskertek
 vadászat
 Vajnor
 váltságdíj
 vám
 várak
 Várday Kata
 vargák ld. cipészek
 vármegyék
 városi lakosság
 városok
 vas
 Vas vármegye
 Vásárhelyi Pál
 vásárlások
 vásárok
 vashámorok
 vászon
 védővám
 végrendeletek
 Velence
 Verespatak
 versek
 viasz
 világítás
 villa étkezéshez
 Visegrád
 víz
 viza
 vizafogó
 Vizakna
 vízkiemelés bányában
 vízszabályozás
 víztelenítés
 vízvezeték

W
 Wesselényi Ferenc gróf, nádor
 Wolfger püspök

Z
 zab
 Zala vármegye
 zálog
 zarándoklat
 Zemplén vármegye
 Zichy Jenő gróf
 Zimony
 Zombor
 Zrínyi Miklós gróf, a szigetvári hős
 zsidók
 Zsigmond magyar király


A menü betűjegyzéke kinyomtatható
(22 oldal)