A repertórium megnyitható új ablakban
(a baloldali menü nélkül)


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2002, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. október 17.
http://www.lib.pte.hu

Letöltés: [pdf]    [zip]   

 Címlap
 Impresszum
 Bevezető a folyóiratról
 Bevezető a repertóriumról


Szerzői rész
#   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L
M   N   O   Ö   P   R   S   T   U   V   W   Z


Tárgyszavas rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L  
M   N   O   Ö   P   R   S   T   U   V   W   Z
Szerzői rész

#
 -A -A.
 -b-l.
 -ó-o-
 -z.

A
 A-a.
 Abafi Lajos
 Ábel Jenő
 Acsády Ignác
 Ádám Iván
 Adorján Lőrinc
 Aigner Lajos
 Áldásy Antal
 Angyal Dávid

B
 Balássy Ferenc
 Balló István
 Bányai Károly
 Barabás Domokos
 Barabás Miklós
 Barabás Samu
 Barczán Endre
 Bauch Gusztáv
 Bedőházy János
 Beigel István
 Beke Antal
 Békesi Emil
 Benkó Imre
 Berwaldszky Kálmán
 Berzeviczy Egyed
 Bocz József
 Bopp Ágost
 Borovszky Samu
 Botka Tivadar
 Brunszvik Antal
 Bubics Zsigmond
 Budenz József
 Bunyitay Vincze

C
 Concilia Emil
 Csánki Dezső
 Csoma József
 Csürös Ferenc
 Czaich Árpád Gilbert
 Czékus László

D
 Daróczy Zoltán, királydaróczi
 Deák Farkas
 Deák Lajos
 Demkó Kálmán
 Dézsi Lajos
 Diószegi Borbély István
 Divald József
 Divéky Adorján
 Doby Antal
 Domanovszky Sándor
 Domján István
 Dongó Gyárfás Géza
 Dragóner Béla
 Dualszky János
 Dudik, Beda Franz

E
 Éble Gábor
 Emich Gusztáv
 Érdy János
 Esterházy János gróf
 Esztegár László

F
 Faber Móric
 Fabó András
 Fabritius Károly
 Fejérpataky László
 Fekete László
 Ferenczi Zoltán
 Ferenczy József
 Fest Aladár
 Földváry László
 Fraknói Vilmos
 Füssy Tamás

G
 Gagyi Jenő
 Géresi Kálmán
 Gergely Samu
 Giay Károly
 Götz, württembergi katonatiszt
 Gyárfás István

H
 Hajnik Imre
 Harangöntő Aladár
 Harsányi István
 Hatos Gusztáv
 Hatvani Mihály
 Hegyi Ödön
 Hellebrant Árpád
 Herfurt József
 Hodinka Antal
 Hodor Károly
 Hoffmann Viktor
 Horváth Mihály
 Horváth Sándor

I
 Illésy János
 Imre Lajos
 Ipolyi Arnold
 Iványi Béla
 Iványi István

J
 Jakab Elek
 Jászai Rezső
 Jedlicska Pál
 Jerney János
 Jurkovich Emil

K
 K. G.
 Kámánházy Béla
 Kammerer Ernő
 Kandra Kabos
 Kanyaró Ferenc
 Karácsonyi János
 Kárffy Ödön
 Karl Lajos
 Károlyi Árpád
 Kelemen Lajos
 Keller Imre
 Kemény János ifj.
 Kemény József gróf
 Kemény Lajos ifj.
 Kerekes György
 Kis Bálint
 Kisfaludy Zsigmond
 Kiss István
 Kiss István, Rugonfalvi
 Kiss Kálmán
 Kiszelák Sándor
 Kluch János
 Knauz Nándor
 Kohn Sámuel
 Kollányi Ferenc
 Kolosvári Béla
 Komáromy András
 Koncz József
 Kosutány Ignác
 Kovács István
 Kováts László
 Kőszeghy Pál
 Krejcsi Ferenc
 Kretschmayr Henrik
 Kropf Lajos
 Ks.
 Kujáni Gábor
 Kuun Géza
 Kvacsala János

L
 Lampel József
 Lampérth Géza
 Lasztókay László
 Lázár Miklós gróf
 Lehoczky Tivadar
 Lénárt József
 Lengyel János
 Lindner Gusztáv
 Lipp Vilmos
 Lugossy József
 Lukinich Imre

M
 Magyari Károly
 Majláth Béla
 Makkai Domokos
 Marczali Henrik
 Márki Sándor
 Maróthi Rezső
 Matunák Mihály
 Mednyánszky Dénes báró
 Melczer István, kellemesi
 Mencsik Ferdinánd
 Merényi Lajos
 Mihalik József
 Mika Sándor
 Mikulik József
 Mircse János
 Mitis Oszkár
 Mocsáry István
 Mokos Gyula
 Mooyer, E. F.
 Móricz Gyula

N
 Nagy Béni
 Nagy Gyula
 Nagy Iván
 Németh Ambrus
 Némethy Károly
 Némethy Lajos
 Nyáry Albert báró

O
 Ónody Zsigmond
 Óváry Lipót

Ö
 Ötvös Ágoston

P
 Pacher Donát
 Paikoss Endre
 Pap Károly
 Pastor
 Pauler Gyula
 Páur Iván
 Pekár Károly
 Perdácz Euthym
 Pesty Frigyes
 Petrovay György
 Pettkó Béla
 Podhradszky József
 Pór Antal
 Pósta Béla
 Puky Andor

R
 R. E.
 r. m.
 r. r.
 Rácz Miklós
 Radvánszky Béla báró
 Rakovszky István
 Rakovszky István, id.
 Ráth Károly
 Récsey Viktor
 Reiner János
 Reiszig Ede
 Reizner János
 Relković, Dávorka
 Relković, Néda
 Repiczky János
 Révay Vilmos
 Révész Imre
 Révész Kálmán
 Rhódi Alajos
 Richter Ede
 Rómer Flóris Ferenc

S
 Sámuel Aladár
 Sanuto, Marino
 Sasinek Ferenc Viktor
 Schönherr Gyula
 Schrauf, Karl
 Schrödl József
 Schwartz Izidor
 Simonyi Ernő
 Soltész Árpád
 Sörös Pongrác
 Stessel József
 Stillfried
 Sváby Frigyes
 Szabó Gyula
 Szabó Károly
 Szádeczky-Kardoss Lajos
 Szalay B. József
 Szamosközy István
 Szathmáry Károly, P.
 Székely Samu
 Szekfű Gyula
 Széll Farkas
 Szendrei János
 Szentkláray Jenő
 Szerémi
 Szilágyi István
 Szilágyi Sándor
 Szily Kálmán
 Szinnyei József
 Szirmay János
 Szitnyai József

T
 Takács Gedeon
 Tergina Gyula
 Thallóczy Lajos
 Thaly Kálmán
 Thury Etele
 Thúry József
 Toldy Ferenc
 Toldy László
 Torma József
 Torma Károly
 Tóth Ernő
 Tóth-Szabó Pál
 Török István
 Trsztyenszky János

U
 Ujj István
 Ujlaki István

V
 Vagner József
 Valentinus Bujdosó ld. Thaly Kálmán
 Vámbéry Ármin
 Varázséji Gusztáv
 Varjú Elemér, Cs.
 Városy Gyula
 Vass József
 Vass Miklós
 Véghelyi Dezső
 Velics Antal
 Veress Endre
 Vincze Gábor
 Viszota Gyula

W
 Wéber Samu
 Weiss, Johann Baptist
 Wenzel Gusztáv
 Wertner Mór
 Wibling K.

Z
 Zahn, J.
 Zimmermann Ferenc
 Zimmermann Rezső
 Zoltai Lajos
 Zoványi Jenő
 Zsatkovics Kálmán
 Zsilinszky Mihály
 Zurani István
Tárgyszavas rész

A
 Aachen
 Aba nemzetség
 Abaffy Miklós
 Abaúj vármegye
 Abrudbánya
 Absolon
 adó
 adománylevelek
 adóslevelek
 agarak
 ágyúk
 akadémia
 Albert magyar király
 Ali pasa
 alispánok
 alkimisták
 állami alkalmazottak
 államokmányok
 Allia Sámuel
 Alparét
 Alsófehér vármegye
 alumnusok
 Alvinczi Péter
 Alvinczi Péter, borbereki
 anabaptisták
 András nápolyi király
 András, II., magyar király
 András, III., magyar király
 Andrássyak
 angol önkéntesek
 Anjouk
 Anna hercegnő
 Annyos András
 Antwerpen
 anyakönyvek
 apácák
 Apáczai Tamás
 Apafi Mihály, I., fejedelem
 Apafi Mihály, II., fejedelem
 Apahída
 apátságok
 Apponyi Balázs, nagyapponyi
 Aquiléja
 Arad vármegye
 árak
 arany
 Aranybulla
 aranygyűrű-per
 aranymívesek
 Aranyosszék
 archontológia
 Armpruszter Ferenc
 Árpádok
 artikulusok
 Árva vármegye
 árvaügy
 Aszód
 asztalosok
 Ausztria

B
 bádogosok
 Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek
 Bakonybél
 Balassa András
 Balassa Borbála
 Balassa Imre gróf
 Balassa János
 Balassa Zsigmond báró
 Balassi Menyhárt báró
 Bálintitt család, báró
 Baló Mátyás
 Balogh Ádám brigadéros
 Balsaráti Vitus János
 Bánffi László
 Bánffy Anna, alsólindvai
 Bánffy család
 Bánffy Dénes báró
 Bánffy János, alsólindvai, nádor
 Bánffy Miklós gróf
 Bánfi család, nagymihályi
 báni tisztség
 bányászat
 bányavárosok
 Baranyai Decsi János
 Barcsaiak
 Barcsay Ábrahám
 Barcsay Ákos fejedelem
 Barcsay Ákosné
 Barcsay Druzsiánna
 Barcsay Zsigmond
 Barkacz család
 Barkóczy László
 Barkóczy Mária
 Bars vármegye
 Bártfa
 Basire (Basirius) Izsák
 Basta, Giorgio, fővezér
 Báthori András, somlyói, fejedelem
 Báthori Erzsébet, ecsedi
 Báthori Gábor fejedelem
 Báthori István fejedelem, lengyel király
 Báthori István, ecsedi, országbíró
 Báthori Zsigmond fejedelem
 Báthori Zsófia
 Báthori-ház
 Batthyány Ádám gróf
 Batthyány Ferenc gróf
 Batthyány József gróf
 Batthyány Kristóf gróf
 Battik György
 Bay Ferenc, ludányi
 Bázel
 Bazín
 Bebek Ferenc
 Bebek György
 Beckó
 Bécs
 bécsi udvar
 Becski Zsuzsánna
 Bedőházy Tamás
 Bees család
 behódolási levél
 Bekény Benedek
 Békés Gáspár
 Bél Mátyás
 Béla, III., magyar király
 Béldi Pál, uzoni
 Béldi Zsuzsánna
 Belgrád
 Belső-Szolnok vármegye
 bencések
 Bened család
 Beniczky Péter
 Benkő József
 Bercsényi Miklós gróf, fővezér
 Bereg vármegye
 Berekeresztúr
 Berényi György báró
 Beriszló Péter
 Bernárdfy János
 Berthóty Potentia
 Berzeviczy család
 Berzeviczy Márton
 Besnyő
 Beszterce
 Bethlen család, iktári
 Bethlen Farkas
 Bethlen Ferenc, keresdi
 Bethlen Gábor, iktári, fejedelem
 Bethlen István, iktári, fejedelem
 Bethlen János, bethleni
 Bethlen János, bethleni, gróf
 Bethlen Kata, bethleni, gróf
 Bethlen Lajos, bethleni, gróf
 Bethlen Miklós, bethleni, gróf
 Bethlen Péter, iktári, gróf
 Bethlen-féle főtanoda
 Bethlen-kollégium
 Bezdidi Miklós
 Bezerédj István
 Bezerédj Zsigmond
 biblia
 Biczó András, debreceni
 Bihar vármegye
 Bilkey István
 birtokok
 Bisterfeld, Johann Heinrich
 Bizánc
 Bloote, Hugo de
 Bocatius János
 Bocskai István fejedelem
 Bocskay Klára
 Bodó Ferenc
 Bogádi család, baranyai
 Bogdán vajda
 bolgár hadjárat
 Bónis család
 bor
 Borbála, magyar királyné
 borbélyok
 Borisz, Kálmánfi (Kolománovics)
 Bornemissza Benedek
 Bornemissza György, kálnai
 Bornemissza Mihály
 Bornemissza Pál
 Bornemissza Péter
 Bornemisza Anna
 Bornemisza Pál
 Borosjenő
 Bors család
 Borsod vármegye
 Borsos Tamás
 Bossányi Lőrinc
 Bossányi Sándor
 boszorkányperek
 Bottyán János generális
 Bottyányi Franciska
 Böjthe Miklós püspök
 Bölönyi Gáspár
 Brandenburgi Katalin fejedelem
 Brandenburgi Kázmér őrgróf
 brandenburgi lovas ezredek
 Brassai-kódex
 Brassó
 British Museum
 Brodarics István
 Brutus János Mihály
 búcsúztatók
 Buda
 budai egyetem
 budai káptalan
 budai zsinat
 bujdosók
 Butykay Orsolya
 Buzinkai György
 bűbájosság
 bűnperek
 bűntények

C
 Caraffa, Antonio, gróf, fővezér
 Carillo, Alfonz
 céhek
 cenzúra
 Choby nemzetség
 Chorom Dorottya
 cigányok
 Cilleyek
 Cob, Wolf Friedrich tábornok
 Collectio Camerariana
 Comenius Ámos János
 Conti herceg
 Corrarius, Gregorius
 Csák nemzetség
 Csáktornyai Miklós
 Csáky István gróf
 Csáky Krisztina gróf
 Csáky László gróf
 Csákyak
 családtörténet
 Csanád vármegye
 Csányi Ákos
 Csányi János
 Császár-féle parasztlázadás
 csaták
 Csató Zsófi, fügei
 cseh papok
 cseh rablók
 Csehország
 Csejte
 cselédfizetés
 Csepreg
 Csepreghi Mihály
 Cserei Mihály, nagyajtai
 Cserey Mihály
 cserkeszek
 Csernel György
 Csernovics, Nenád, hadvezér
 Csesznek
 Csicsery család
 csizmadiák
 Csongrád
 Csulyak István, miskolczi
 Csupor Pál
 Csúty Gáspár
 Czeglédi István
 Czobor Erzsébet
 Czobor III. Imre gróf

D
 Damokos Tamás, alsócsernátoni
 Daróczy István
 Dataria-levéltár
 Dávid Ferenc
 Dávid János
 de Camelis József püspök
 Deák Ferenc
 Debrecen
 Deés
 Dersi István
 Dersy Margit
 Déva
 Dévai Bíró Mátyás
 dézsma
 diákok
 Dietrichstein herceg
 díjszabások
 Diód
 Diósgyőr
 Dióssy Miklós
 Diószegi Borbély István
 diplomácia
 Divék nemzetség
 Dobó Anna, ruszkai
 Dobó Ferenc
 Dobó István várkapitány
 Dobokay család
 Dobsina
 Dóczi család, nagylucsei
 Dózsa-féle parasztlázadás
 Drágffy család
 Draskovich család, gróf
 Draskovich Gáspár gróf
 Drégely
 Drugeth Bálint, homonnai, gróf
 Drugeth György, homonnai, gróf
 Dudith András
 Dunántúl

E
 Ébeni István
 Eger
 egri káptalan
 egyesületek
 egyetemek
 egyezséglevelek
 egyházlátogatás
 egyháztörténet
 éhínség
 élelmezés
 Eleonóra császárné
 ellenreformáció
 elpártolás
 emlékérmek
 emlékiratok
 emlékkönyvek
 emlékművek
 énekgyűjtemények
 Eödönfi család, nagymihályi
 Eperjes
 Erdély
 erdélyi káptalan
 Erdélyi Múzeum
 erdélyi rendek
 Erdődy János
 Erdődy Sándor gróf
 erdők
 ereklyék
 érmek
 érseki várak
 Érsekújvár
 erszénygyártók
 Erzsébet királyné
 Erzsébet, Łokietek, magyar királyné
 esketés
 Essegváryak
 Esterházy Anna Juliánna gróf
 Esterházy család, gróf
 Esterházy Dániel gróf, altábornagy
 Esterházy Gábor gróf
 Esterházy György püspök
 Esterházy Imre hercegprímás
 Esterházy István gróf
 Esterházy József gróf
 Esterházy Miklós gróf, nádor
 Esterházy Pál herceg, nádor
 Esterházy Tamás gróf
 Esterházyak
 Esztergom
 etimológia
 evangélikus egyház
 ezüsttárgyak

F
 fakivitel
 Fancs család
 Farkas család
 Fáy István, id.
 fegyverek
 Fegyverneki (L.) Izsák
 fegyverszünet
 Fejér vármegye
 fejérművesek ld. papírgyártók
 Fejérpataky család, kelecsényi
 Fekete László, iványi
 Feketehalom
 Feledi Eusták
 feliratok
 Felkaváros
 Felső-Magyarország
 Felsőbánya
 Felsővadász
 Fenessy György püspök
 Fényes István
 Ferdinánd, I., magyar király
 Ferdinánd, II., magyar király
 Ferdinánd, III., magyar király
 ferencesek
 Ferrari, Marc Antonio
 festészet
 Festetics család, gróf
 Festetics Kristóf, tolnai, gróf
 Fischer Regina, halstadi
 fizetések
 flamandok
 folyószabályozás
 Forgách Ádám gróf, országbíró
 Forgách család, gróf
 Forgách Ferenc bíboros, esztergomi érsek
 Forgách Ferenc gróf
 Forgách Zsigmond gróf, nádor
 Forgách Zsuzsánna gróf
 Forgács Ferenc
 formuláskönyvek
 főiskolák
 főispánok
 földrajz
 Francesco da Carrara
 francia diplomácia
 franciák
 Franciaország
 Franeker
 Frangepán család, gróf
 Frangepán Ferenc gróf, horvát bán
 Frangepán Ferenc gróf, kalocsai püspök
 Frangepán Ferenc Kristóf gróf
 Frangepán Isotta gróf
 Frank Bálint
 Frank-codex
 Fráter György bíboros, esztergomi érsek
 freskók
 Frigyes, III., német-római császár
 Frőlich Tamás
 Fuggerek
 Fülek
 fürdősök
 Füzér vára

G
 Gablman Miklós
 Galgóc
 Gálszécs
 gályarabok
 Gechey Dóra
 Gechey Márton
 Gencsy család
 Gentilis bíboros
 Gergely-féle naptár
 Gergely, XI., pápa
 Giczy János
 Giovanelli család
 Giskra, Jan
 Gnezda
 Göd
 Gödöllő
 Gömör vármegye
 Görgény
 Göttinga
 Gregoriancz Ambrus
 Gritti, Lodovico, országos főkapitány
 Guary-levéltár
 gúnyiratok
 Gusztáv Adolf, II., svéd király
 Guzics János
 Gyalu
 gyámügy
 Gyarmati János, id.
 gyászjelentések
 gyászversek
 gyilkossági per
 gyógyítás
 Gyöngyösi János
 Győr
 Győr vármegye
 Gyulafehérvár
 Gyulaffi Lestár
 Gyulaffy László, rátóti
 Gyulai család, gróf
 Gyulai Ferenc gróf, altábornagy
 Gyulai István, váradi
 Gyulavár
 Gyulay Ferenc
 Gyulay Pál
 Gyürky család, losonci

H
 hadadi csata
 haderő
 hadfelszerelések
 hadi szabályzatok ld. szabályzatok
 hadjáratok
 hadtörténetírás
 hagyatékok
 hajdúk
 Haller család, hallerkői, gróf
 Haller Gábor gróf
 Haller István gróf
 Haller János báró
 Haller József gróf
 Haller Zsigmond gróf
 haltenyésztés
 Hanvay Péter
 harangok
 harangozás
 harmincad
 harmincéves háború
 haszonbérlet
 határigazítás
 Havasalföld
 házasság
 háztartások
 héber források
 Hédervár
 Hédervári Ferenc
 Hell Miksa
 helytörténet
 Henckel János
 hengermalom
 Henrik szász herceg
 Heraclides, Jacob
 Hernádnémeti
 Himfi Benedek
 históriás énekek
 hiteles helyek
 hitlevelek
 hódoltság
 hóhér
 Hollmann, Samuel Christian
 homo regius
 Homonnai Simon
 Homonnay család
 Homonnay Gáspár
 Hont vármegye
 Hóra-féle parasztlázadás
 Horváth Gergely
 Horváth János, pálóczi
 Horváth Mária
 Horváth Márk
 Horváth Mihály
 Horváth Miklós
 Horwáth család, báró
 hozományok
 Hunyad vármegye
 Hunyadi Ferenc
 Hunyadi János kormányzó
 Hunyadiak
 Huszár Gál
 huszárok
 husziták
 Huszt
 Huszti András
 hűségeskü
 hűtlenségi perek

I
 Ibafalvay Ferenc
 Ibrahim pasa
 Illésházy Gábor gróf
 Illésházy Gáspár gróf
 Illésházy Ilona gróf
 Illésházy István gróf, nádor
 Illésházy Mátyás
 Ilona, szent, magyar királyné
 Imreffy János
 Imre, VII., pápa
 Ince, VIII., pápa
 ingóságok
 inventáriumok
 ipar
 írók
 iskolatörténet
 iskolaügy
 iskoláztatás
 Istvánffy Miklós
 ítélőmesterek
 Iván cár
 Ivánka család

J
 Jajca
 Jakusith Anna
 Jakusith György egri püspök
 Jakusith Kata
 Jakusith Zsuzsánna
 Jan, III., Sobiesky, lengyel király
 János Zsigmond, János, II., magyar király
 János-lovagok
 János, I., Szapolyai, magyar király
 János, szent, Kapisztránói
 János, XXII., pápa
 János, XXIII., pápa
 jászai konvent
 jegyzékek
 jegyzőkönyvek
 Jéna
 jezsuiták
 jobbágyok
 jogtörténet
 Jósa István
 Jósva
 József főherceg, nádor
 József, II., magyar király
 jövendölés

K
 Kakas István
 Kállay Gergely
 Kálmáncsehy Márton
 Kálnoki Mihály
 Kalós László, szirmai
 kamarai alkalmazottak
 kamarai számadások
 Kana
 Kanisai Pálfi János
 Kanizsai család
 Kanizsay Orsolya
 kapitiha
 káptalanok
 kapuadó
 Károly, I., angol király
 Károly, I., Károly Róbert, magyar király
 Károly, III., magyar király
 Károly, V., francia király
 Károly Gusztáv őrgróf
 Károly István, simaházi
 Károlyi Gáspár
 Károlyi Mihály
 Károlyi Sándor gróf, tábornok
 Károlyi Zsuzsánna
 Kassa
 Kassai család
 Kassai Dávid Zsigmond
 Kátay Mihály kancellár
 Katona István
 katonaság
 Katzianer János
 Kávássy Kristóf várnagy
 Kecskemét
 Keczer család, lipóczi
 Keglevich Péter
 Keglevich Zsigmond gróf
 kegyúri jog
 Kelemen Imre
 Kelemen, IV., pápa
 Kelemen, VI., pápa
 Kelemen, XI., pápa
 kelengyék
 Kemény család
 Kemény család, gyerőmonostori, báró
 Kemény János fejedelem
 Kemény Simon gróf
 Kendi István
 Kendi Sándor
 Kendy Gáborné Réway Kata
 kenézek
 képzőművészet
 Kerechényi András
 Kerecsényi László
 kereskedelem
 Keresztély Ágost bíboros, esztergomi érsek
 Keresztély, IV., dán király
 keresztes háború
 kertészet
 Kéry Ferenc gróf
 Kéry János gróf
 Keselőkő vára
 Késmárk
 Kesznyeten
 Kézai Simon
 kéziratok
 kézműipar
 kibékülési szerződés
 kincstár
 kincstári jövedelmek
 királyi adó
 királyi kamarák
 Királyi Könyvek
 királyi tanácsosi cím
 Kisfaludy Sándor
 Kisgyőr
 Kismarton
 Kisvárda
 kiváltságlevelek
 klarisszák
 Klobusiczky család, gróf
 Kochanszky, Michał
 Koháry István báró
 Koháry István gróf, országbíró
 Koháry Péter
 kohászat
 Kolos
 Kolos vármegye
 kolostorok
 kolozsmonostori konvent
 Kolozsvár
 Komárom vármegye
 Komáromi Zsófi
 Komáromy János
 Komlóssy Tamás
 Komodi Tamás
 Kondé Katalin
 Konstantinápoly
 konventek
 konyhai rendtartás
 Korda család
 Kornis Borbála
 Kornis család, gróf
 Kornis Ferenc
 Kornis Gáspár
 Kornis Margit
 Kornis Zsigmond gróf
 Korniss Zsigmond grof
 koronaőrség
 koronázás
 Korpona
 Kossuth Lajos kormányzó
 Kosztolányi László
 Kovacsóczy Farkas
 Kovacsóczy István
 kovácsok
 kőfaragók
 kölcsön
 Köleséry Sámuel
 költészet
 költségvetés
 kőművesek
 könyvtárak
 Köpcsény
 Körmöc
 Körmöcbánya
 kötéslevelek
 Kővár
 Kövesdy Lukács
 követjelentések
 követségek
 követutasítások
 közigazgatás
 közjog
 Krakkó
 Krasznahorka
 Krimia
 krimiai rabok
 Krisanić János
 krónikák
 Kubinyi Kristóf
 Kunovica
 kurucok
 Kürthy család

L
 Labsánszky János
 Lajos, I., Nagy, magyar király
 Lajos, II., magyar király
 lakatosok
 lakodalom
 Laminger Farkas Vilmos
 Lantos János
 Lányi Pál
 Laskai János
 Laszkó család
 László, I., Szent, magyar király
 László, IV., magyar király
 László, V., magyar király
 Lázár Ádámné
 leánykérés
 Léka
 lélekváltság
 leleszi konvent
 lelkészek
 leltárak
 Lendvai János
 lengyel hadjárat
 lengyel krónikák
 lengyelek
 Lengyelország
 Leövey Márton
 Léva
 Leyden
 Lipótvár
 Lippa
 Lippai Balázs
 Lippai János
 Lippay György esztergomi érsek
 Liptay Imre
 Liptó vármegye
 Listi János veszprémi püspök
 Listius Anna Rozina
 Liszkafalva
 Lobkowitz család, herceg
 Lobkowitz, Wenzel Franz Eusebius, herceg
 Locsmánd
 London
 Lónyay Albert
 Lónyay Anna
 Lónyay Zsigmond báró
 Losonczy István
 lovak
 lovasság
 Lőcse
 lőcsei krónika
 lőporrobbanás
 lőszerek
 lustramesterek

M
 Madách Krisztina
 magisztrátus
 magyar kamara
 magyar kápolna
 Magyar Történelmi Tár
 Mahmud, I., szultán
 Maitzen, Gregorio
 Majthényi család, báró
 Majthényi Gergely deák
 Majthényi Klára
 Makó
 Makovica
 malmok
 malomipar
 Mansfeld, Peter Ernst, II., gróf
 Máramaros vármegye
 Máramarossziget
 Mária Krisztierna főhercegnő
 Mária magyar királyné
 Mária nápolyi királynő
 Máriássy Anna
 Máriássy Zsófia
 Marosnémeti
 Marosvásárhely
 Mátyás, I., magyar király
 Mátyás, II., magyar király
 Maylád István
 Mayláth István vajda
 Mazza, Antonio
 Mednyánszky Jónás
 Meerbott, Henrik
 Megyericsei János
 Megyery Imre
 Mehmed pasa
 Melanchton, Philipp
 menlevelek
 Mercurius Veridicus
 Mészáros Lázár
 mészárosok
 Meszlényi János
 Mezőkeresztes
 Mihály, I., orosz cár
 Mihály vajda
 Mikes Benedek
 Mikesek
 Miksa, I., magyar király
 Miksa, I., német-római császár
 Miksich Márton
 Mindszenti Gábor
 Mindszenti Krisztina
 misekönyvek
 Miskolc
 Mocsa
 Mocsáry család
 mohácsi csata
 Mohammed, II., szultán
 Moller György
 Molnár Albert
 Monaky család
 Mondolay Pálné
 Montecuccoli, Raymond, gróf, hadvezér
 Moson
 Moson vármegye
 mozgalmak
 Munkács
 Murád, II., szultán
 Muraköz
 Murány
 Musza budai pasa
 Musztafa basa
 Musztafa János
 Müller János Fülöp
 münzház ld. pénzverdék
 művészettörténet

N
 Nádasdy Ferenc gróf, országbíró
 Nádasdy Ferenc gróf, tábornagy
 Nádasdy Tamás báró, nádor
 nádorok
 Nádudvar
 Nagy Ferenc
 Nagy István, vizaknai
 Nagy Péter, szilágyi
 Nagybánya
 Nagyenyed
 Nagylomnic
 Nagymihályi nemzetség
 Nagyőr
 Nagyszeben
 Nagyszombat
 Nagyvárad
 naplók
 Napóleon, I., francia császár
 naptárak
 naptárreform
 Náray György
 nászajándékok
 Nedec
 Nemes János, id., hidvégi, gróf
 nemesi fölkelés
 nemesi gyűlések
 német birodalom
 német hadak
 nemzeti viselet
 nemzetségek
 Neszmély
 nevelés
 Niczky Lázár, niczki
 Nógrád vármegye
 Novák Krizosztom
 Nürnberg
 Nyársardó
 Nyáry Ferenc
 Nyáry Krisztina
 nyelvemlékek
 Nyikos Anna
 Nyíregyháza
 Nyitra vármegye
 nyomdák

O
 Óbuda
 okiratok
 oklevelek
 okmányok
 okmánytárak
 oktatás
 Oláh Ilona
 Oláh Miklós esztergomi érsek
 olasz oklevelek
 Olaszi
 Olaszliszka
 Olmütz
 oltalomlevelek
 Ónod
 Opuli László herceg
 órások
 Orbán Elek, id., lengyelfalvi
 Orbán Erzsébet
 orgonakészítők
 Orlay család, báró
 orosz krónikák
 oroszok
 Orosztonyi Péter
 Ország János váci püspök
 országgyűlések
 országgyűlési követek
 országutak
 orvosságok
 orvostörténet
 Ostrosics Borbála
 Ostrosith Mátyás báró
 osztálylevelek
 Osztroluczky Anna
 Óvár
 Óvári János
 Ozorai Pipo

Ö
 ördöngösség
 összeesküvések
 összeírások
 ösztöndíj
 ötvösök

P
 Padua
 Paintner Mihály Antal
 Paksy János
 Pálffy Kata
 Pálffy Miklós, erdődi, gróf, országbíró
 Pálffy Pál gróf, nádor
 Pálfi János, kanizsai
 palóc krónika
 Pál, II., pápa
 Pani Török Balázs
 Panka István
 Pannonhalma
 Pápa
 Pápa nemzetség
 papírgyártók
 papírmalom
 Pápóc
 parafernum
 Párizs
 Parma
 pasák
 Paskó Kristóf
 pásztorok
 Pásztóy Máté
 Pataki István
 Patók Mátyás
 Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek
 Pécel
 Péchi Simon
 Péchy Márton
 Pécs
 pecsétek
 Pécsi János
 Pekry Lajos horvát bán
 Pekry Lőrinc gróf, tábornagy
 pénzügy
 pénzverdék
 pénzverés
 Pere
 Perényi család, báró
 Perényi Imre báró
 Perényi István báró
 Perger Illés
 perjelségek
 Perneszy család, osztopáni
 Perneszy Farkas
 Perneszy Pál
 Perpignon
 perzsa-orosz háború
 Pest
 Pest vármegye
 Pesti Ferenc
 Péterffy András
 Petheő János, gersei, báró
 Petheő Zsigmond, gersei, gróf
 Pethő Benedek, gersei, gróf
 Pethő Magdolna, gersei, gróf
 Petki Farkasné
 Petki István
 Petróczi Kata Szidónia
 Pettky János, dersi
 Pisó Jakab
 plébániák
 Podolin
 polgári jog
 polgárság
 Pongrácz család, gróf
 Pongrácz család, nagymihályi
 poroszok
 porta
 Portus
 portyázások
 Pósaházi János
 Posgay Miklós
 Pozsony
 Pozsony vármegye
 pozsonyi kamara
 Pöstyéni Gergely
 praefektorális ház
 Prága
 Pray György
 prédikációk
 prépostságok
 Prépostváry Zsigmond
 Pribicer Jakab
 Prónay N.
 Puky Márton, bizáki
 puskaművesek
 Püspökladány
 püspökségek

R
 Rába
 Rábaköz
 Radák András, szinyei
 Radecius István egri püspök
 Radvánszky János
 Rákóczi Ferenc, I., fejedelem
 Rákóczi Ferenc, II., fejedelem
 Rákóczi György, I., fejedelem
 Rákóczi György, II., fejedelem
 Rákóczi József gróf
 Rákóczi Lajos báró
 Rákóczi László gróf
 Rákóczi Pál gróf, országbíró
 Rákóczi Zsigmond fejedelem
 Rákóczi-árvák
 Rákóczi-kor
 Rákóczi-szabadságharc
 Rákócziak
 Rátkai Kata
 Rátót nemzetség
 Rédei László, gróf
 reformáció
 református egyház
 református főiskola
 református iskolák
 református kollégiumok
 református lelkészek
 református templomok
 Regéc
 Regély
 regeszták
 Régi Magyar Könyvtár
 rendi gyűlések
 rendtartások
 Révai Kata Szidónia
 Révay Erzsébet
 Révay Ferenc
 Révay László
 Révayak
 Réway Kata ld. Kendy Gáborné Réway Kata
 reverzálisok
 rézművesek
 Rezneky család
 Rhédei László gróf
 Rhédey Ferenc fővezér
 Rhédey Ferenc gróf, fejedelem
 Richards, Jacob
 Riemer András
 Rigómező
 Rimay György
 Rimay János
 Rodostó
 Róma
 római curia
 románok
 Roussel, Jacob
 Rozgonyi István
 rózsa-rend
 rózsakeresztesek
 Rozsnyay Dávid
 Rozsnyó
 Rödern, Melchior von, tábornagy
 Rőthy Orbán
 Rudolf, I., magyar király
 Rudolf, II., magyar király
 ruhatörténet
 Rusa Imre

S
 Ság
 Sajólád
 Salamon család, alapi
 Salamon család, mileji
 Salamon Vince
 Sándor, VI., pápa
 Sándor Gáspár
 Sándor György
 Sándor Pál
 Sankt Lambrecht
 Sankt Pölten
 sarcoltató levelek
 Sárkány Ambrus, ákosházi
 Sárkány Antal
 Sárkány-rend
 Sáros vármegye
 Sárospatak
 Sárvár
 Sayghó Benedek főapát
 Schepper, Cornelius Duplicius
 Scheringer György
 Schiessler Gáspár
 Schlözer, August Ludwig von
 Schwendi Lázár
 Scultety Pál
 Sebestyén esztergomi érsek
 sebészet
 Seged György
 Selmecbánya
 Sempte
 Sennyei István győri püspök
 Sennyey Pongrác báró
 Sepsi szék
 Serédi Gáspár
 Serédi István
 Serédy György
 Serényi család, gróf
 serfőzés
 Seydel János
 Sikátor
 sikkasztás
 Simon festő
 síremlékek
 Sixtus, IV., pápa
 
 Solt
 soltészek
 Sombory család, zsombori
 Sombory Gergely
 Somlyó
 Somogyi Benedek
 Soós Mihály
 Sopron
 Sopron vármegye
 soproni kapitányság
 Spilenberger Sámuel
 Stájerország
 Statileo, Johannes, püspök
 Stöckel Lénárd
 Strassburg, Paul
 Stroya bíró
 Sulyok Anna
 Sulyok Ferenc
 Sulyok György
 Surány
 Sükösd György, nagyteremi
 Sümeg
 Svédország
 Syntagma Juris
 Szabács
 szabadkőművesek
 szabadosok
 szabadságlevelek
 szabályzatok
 szabók
 Szabolcs vármegye
 szakácskönyvek
 Szalánczi István
 Szalárdi János
 Szalárdi Mihály
 számadások
 Szamosközy István
 Szamosújvár
 Szaniszló Zsigmond
 Szántói Bech Péter
 Szapáry András
 Szarka Pál, lukafalvi
 szászok
 Szatmár vármegye
 szatmári béke
 Szeben
 Széchényi Ferenc gróf
 Széchenyi István gróf
 Széchy Borbála
 Széchy György
 Széchy Mária
 Szécsény
 Szécsi család, filpesi
 Szeged
 Szék
 Székely Antal
 Székely Jakab, kevendi
 székely krónika
 Székely László
 Székely Mihály
 Székely Miklós, kövendi
 Székely Mózes fejedelem
 székely oklevelek
 Székely Zsuzsanna
 székelyek
 Székelyhíd
 Székelyudvarhely
 székesegyház
 Székesfehérvár
 Szele család
 Szelepcsény Mihály, pohronci
 Szelepcsényi György esztergomi érsek
 Szenczi Molnár Albert
 Szendrő
 Szent Erzsébet székesegyház
 Szentgotthárd
 Szentgyörgy
 Szentimre
 Szentiványi Márton
 Szentmiklóssy Godofréd
 Szentpáli István
 Szepes vármegye
 szepesi káptalan
 Szepesvár
 Széplak
 szerb fejedelemségek
 Szerbia
 Szerdahelyi család
 Szerencs
 Szerencsi Sámuel
 szerszámok
 szertartáskönyvek
 Szigetvár
 Szilágyi Erzsébet
 Szilágyi Márton
 Szilágyi Mihály kormányzó
 Szilágysomlyó
 színjátszás
 színművek
 Szinyér
 Szirmay család
 Szirmay Endre
 Szirmay Tamás
 szláv források
 Szodoray család
 szokások
 Szolnok
 szombatosok
 Szomolány
 Szondi György várkapitány
 szőlő
 Szőnyi István
 Szörényi Sándor
 Szulejmán, II., szultán
 Szunyogi Mátyás
 szűcsök
 Szüney István

T
 táborok
 tallérok
 Talleyrand, Carl
 Tamás festő
 tanúvallatás
 Tapolcsányi család
 Taraszovics, Vazul, püspök
 Tarnóczy Sebestyén, királyfalvi
 társas káptalan
 tartományi elnökök
 Tatai János
 tatárok
 téglaégetők
 Telegdy család
 Telekessy István egri püspök
 Teleki Mihály gróf
 Telekiek
 Temes vármegye
 Temesvár
 temetkezés
 templomok
 Tesla Mihály
 testőrség
 Teuffenbach Rudolf
 Tevel
 Thelekessy Imre
 Thersaczky Frangepán Klára
 Tholdalaghy család, gróf
 Tholdalaghy Jánosné
 Tholdalagi Mihály
 Tholdi Pál
 Thököly Imre gróf, fejedelem
 Thököly István gróf
 Thököly Zsigmond
 Thököly-korszak
 Thuri Benedek várkapitány
 Thurzó család, gróf
 Thurzó György gróf, nádor
 Thurzó Ilona gróf
 Thurzó Imre gróf
 Thurzó Mária gróf
 Thurzó Szaniszló gróf, nádor
 Tihany
 Tinódi Lantos Sebestyén
 Tisza Máté
 Tiszántúl
 tiszántúli vármegyék
 Tiszta János
 tisztségviselők
 tisztviselők
 titkos tanács
 titkos társulatok
 tized
 Tokaj-Hegyalja
 Tomori Pál kalocsai érsek
 Tomory család
 Torda
 Torna
 Torna vármegye
 Török Bálint, enyingi
 török háborúk
 Török János, enyingi
 Török Katalin
 törökök
 történetbölcselet
 történetirodalom
 Trencsén
 tudománytörténet
 tudósok
 Tunyogi Sámuel
 Turin
 Turóc vármegye
 tüzérség
 Tüzes Gábor

U
 Udine
 Udvardy György
 Udvarhely
 Udvarhely vármegye
 udvari kamara
 udvartartás
 Ugocsa vármegye
 Újbánya
 Ujhelyi Pál
 Ujlakyak
 ukkon pohár
 Ulászló, I., magyar király
 Ulászló, II., magyar király
 Ung vármegye
 Ungvár
 unitárius egyház
 Unverzagt Ábrahám
 uradalmak
 utasítások
 útleírások
 útlevelek

V
 Vác
 váci káptalan
 Vajda Ignác
 vajdák
 választott bíróság
 vallásügy
 Váradi Mihály
 várak
 Várdai Pál esztergomi érsek
 Várday Kata
 vargák
 várispánság
 vármegyei gyűlések
 Várna
 Várpalota
 Varró páter
 Vas vármegye
 vásárok
 Vaskapu
 Vass Márton, szigeti
 Vassáni István
 Vatikán
 védlevelek
 végrendeletek
 végvárak
 Velence
 Vér György
 Verancsics Antal esztergomi érsek
 Veres család
 Veresmarti Gáspár
 Veress Bálint
 Veszprém
 Veszprém vármegye
 Világos
 Vissenacq, Alexandre Jean de
 Vitnyédi István, muzsaji
 Vizakna
 Vizkelethy Tamás
 Vörösvár

W
 Wárday Kata
 Wenzel-Codex
 Werbőczi István nádor
 Werner György
 Wesselényi Ferenc gróf, nádor
 Wesselényi István báró
 Wesselényi Miklós báró
 Wesselényi-összeesküvés
 Wittenberg

Z
 Zágráb
 zálog
 Zaránd vármegye
 Zárkándy Pál
 Závodszky György
 Zay Ferenc báró
 Zeleméry Borbála
 Zely Máté
 Zemplén vármegye
 zenészek
 Zermegh János
 Zobonya Péter
 Zólyom
 Zólyom vármegye
 Zólyomi Dávid
 zonuki grófság
 Zrínyi Ádám gróf
 Zrínyi György tárnokmester
 Zrínyi Ilona gróf
 Zrínyi Miklós gróf, a szigetvári hős
 Zrínyi Miklós gróf, költő és hadvezér
 Zrínyi Péter gróf
 Zrínyiek
 Zrínyiújvár
 Zsámbokréty Mihály
 zsidók
 Zsigmond lengyel herceg
 Zsigmond magyar király
 zsinatok
 zsold


A menü betűjegyzéke kinyomtatható
(37 oldal)