A repertórium megnyitható új ablakban
(a baloldali menü nélkül)


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2005, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. július 31.
http://www.lib.pte.hu

Letöltés: [pdf]    [rtf]    [zip]   

 Címlap
 Impresszum
 Előszó
 Bevezető a folyóiratról
 Bevezető a repertóriumról


Szerzői rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K
L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Z


Tárgyszavas rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N  
O   Ö   P   Q   R   S   T   U   Ü   V   W   Z
Szerzői rész

A
 Acsády Ignác
 Adler, Georg
 Alpha
 Apáthy István
 Apponyi Albert
 Arányi Miksa
 Araskhaniantz, Awetis
 Argyll
 Asbóth János
 Athanász Szilárd

B
 Bagehot, Walter
 Balás Adolf
 Ballagi Aladár
 Ballagi Béla
 Ballagi Géza
 Balogh Jenő
 Balogh Vilmos
 Bamberger Béla
 Bamberger Lajos
 Bánffy Béla
 Baross Gábor
 Baross Károly
 Barsi József
 Beckmann, J. D.
 Bedő Albert
 Békés András
 Békésy Károly
 Beőthy Leó
 Berényi Pál
 Bernát István
 Bethlen András
 Bethlen Farkas
 Bezerédj Viktor
 Biasini Domokos
 Bihari Mór
 Bíró Pál
 Block, Maurice
 Bodoki Lajos
 Bolles, Albert S.
 Borovszky Károly
 Borszéky Soma
 Bosányi Endre
 Brachelli
 Braun Sándor
 Brentano, Lujo
 Brüll Lipót
 Bueck
 Bujanovics Sándor
 Burchard Konrád
 Burckhardt, A. E.

C
 Carnot, Sadi
 Cernuschi
 Chélard, Raoul
 Chevalier, Michel
 Clarc
 Courcelle-Seneuil, Jean Gustave
 Courtois, Alphons
 Crump, Arthur
 Csáky Albin
 Csáky Gyula
 Csarada János
 Csillag Gyula
 Csopey László
 Csukási Károly

D
 Darányi Ignác
 Dékány Mihály
 Dell' Adami Rezső
 Dessewffy Aurél
 Deutsch Antal
 Deutsch József, ifj.
 Dobner Rudolf
 Dobránszky Péter
 Drahotuszky Rezső
 Durand, L.

E
 Eisenstädter Lukács
 Engel
 Enyedi Lukács
 Érkövy Adolf

F
 Faller Gusztáv
 Fáy Béla
 Fekete Ignác
 Felix, Ludwig
 Fellner Simon
 Fényes Elek
 Fenyvessy Adolf
 Fenyvessy Ferenc
 Fest Vilmos
 Fiáth Miklós
 Forray Arthur
 Földes Béla
 Franges, Simon
 Frecskay János
 Frecskay János közli
 Friedmann Lipót

G
 Gaál Jenő
 Gajári Ödön
 Galgóczy János
 Galgóczy Károly
 Gámán Zsigmond
 Gamp, C.
 Gelléri Mór
 Gerlóczy Gyula
 Ghyczy Kálmán
 Giffen, Richard
 Glatter Eduárd
 Gorove István
 Gruber Lajos
 Grünwald Béla
 György Aladár
 György Endre

H
 Hahn Lajos
 Hajnal Vilmos
 Halász Imre
 Halász Sándor
 Haller Károly
 Hartwich, Emil Hermann
 Hasbach, W.
 Haupt, Ottomar
 Havas Miksa
 Hegedüs Dezső
 Hegedüs Ferenc
 Hegedüs Sándor
 Hegyeshalmy Lajos
 Heim Péter
 Heltai Ferenc
 Herich Károly
 Herkner, H.
 Hertzka Tivadar
 Hieronymi Béla
 Hieronymi Károly
 Horánszky Nándor
 Horinka Imre
 Hunfalvy János
 Hutyra Ferenc

I
 Izrael Bernát

J
 Jacoby
 Jakab Elek
 James
 Jankó János, ifj.
 Jekelfalussy József
 Jekelius Jenő
 Jellinek Mór
 Jónás János
 Joób Lajos
 Június

K
 Kada Elek
 Kakujay Gyula
 Kállay Béni
 Kanitz József
 Károlyi Sándor
 Kautz Gyula
 Kazinczy Dénes
 Kecskeméti Emil
 Kégly Sándor
 Keleti Károly
 Kenessey Albert
 Kenessey Kálmán
 Képessy Árpád
 Kerkapoly Károly
 Kerpely Antal
 Kilényi Hugó
 Kohn Dávid
 Kolosváry Lajos
 Konek Sándor
 Korizmics László
 Kovách Imre
 Kovács Gyula
 Kovácsy Sándor
 Kőrösi József
 Kőváry László
 Krisztinkovich Ede
 Kubinyi Lajos
 Kubinyi Miklós, ifj.
 Kupka, P. F.
 Kvassay Jenő

L
 Lánczy Gyula
 Láng Lajos
 Langdorff, K. von
 Lator Géza
 Lendvay Sándor
 Leonhardt, Gustav
 Lepsényi Jenő
 Leslie, Cliffe
 Levi, Leone
 Lewitter Miksa
 Liégeard, Armand
 Linder György
 Litfass Károly
 Lónyay Menyhért
 Lukács Béla
 Lukács László

M
 Máday Izidor
 Mandello Gyula
 Mandello Károly
 Mándy Izidor
 Mándy Lajos
 Matlekovits Sándor
 Maurer Vilmos
 Morpurgo
 Mudrony Pál
 Mudrony Soma
 Mulhall
 Müller

N
 Nagel Emil
 Nagy Ernő
 Nagy Gábor
 Nagy Gyula
 Nagy Márton
 Neményi Ambrus
 Neumann
 Neumann Károly

O
 Oláh Gyula

P
 Pareto, V.
 Parlagi Ferenc
 Pekár Imre
 Pikler Gyula
 Pisztóry Mór
 Piványi Ignác
 Pólya Béla
 Pólya Jakab
 Popovics Sándor
 Propper N. János

R
 Rácz Sándor
 Rácz Vilmos
 Ráth Károly
 Ráth Zoltán
 Roscher, Wilhelm
 Rostand, Eugéne
 Roszner Ervin
 Rubin Simon

S
 Sarlay Károly
 Sasvári Ármin
 Scheel
 Schippel, Max
 Schneider, K.
 Schnierer Gyula
 Schuler, F.
 Schwanebach
 Schwarz Bódog
 Schwicker
 Seidl Ambrus
 Shadwell
 Smialovszky Valér
 Smith, Adam
 Strausz Adolf
 Süss Nándor
 Sváby Frigyes
 Szabó Jenő
 Szapáry Gyula
 Szapáry János
 Szathmáry György
 Szatmári Károly
 Széchényi Dénes
 Széchényi Imre, Ifb.
 Széchényi Pál
 Szederkényi Nándor
 Székely Ferenc
 Szepesi János
 Szilágyi István
 Szilágyi Virgil
 Szmrecsányi Arisztid
 Szuesz Ede

T
 Tauffer Vilmos
 Taussig, J. W.
 Teleszky János
 Telkes Sándor
 Telkes Simon
 Thallóczy Lajos
 Thaly Emil
 Tirscher Pál
 Tisza István
 Toldy Ferenc
 Tolsztoj, Leo N.
 Tormay Károly
 Török Sándor
 Travnyik József
 Trefort Ágoston
 Türr István

U
 Ullmann Sándor
 Uray Zoltán

V
 Vargha Gyula
 Varigny, I. de.
 Varró Péter
 Vécsey Sándor
 Veszelovszky P. Mihály
 Vizneker Antal
 Vörös László

W
 Wachtel Aurél
 Wágner László
 Weisz Béla ld. Földes Béla
 Weisz Bernát Ferenc
 Weisz Berthold
 Wekerle Sándor
 Weninger Vince
 Westergaard, H.
 Weszelovszky Károly
 Weyer, O. W.
 Wickenburg Márk
 Wlassics Gyula
 Wollenborg, Léone

Z
 Zichy Jenő
 Zobrist
Tárgyszavas rész

A
 Abaúj vármegye
 acél
 adó
 adósság
 Afrika
 agrárbank
 agrármozgalmak
 agrárpolitika
 Al-Duna
 alagutak
 alapítványok
 Alföld
 Algír
 álhírek
 alkalmasság
 alkoholizmus
 állam
 államadósság
 államháztartás
 állami bevétel
 állami felügyelet
 állami javak
 állami pénzügyek
 állami zárszámadás
 államjövedelem
 államköltségvetés
 államosítás
 államtudomány
 állatkivitel
 állattenyésztés
 Amerikai Egyesült Államok
 Anglia ld. még Nagy-Britannia
 Angol Bank
 angol gyarmatok
 Angol-Osztrák Bank
 angóra kecske
 áradás
 árak
 arany
 aranykölcsön
 aratás
 arbitrage-forgalom
 Argentína
 árucikkek
 áruforgalom
 áruszállítás
 árutőzsde
 Árva vármegye
 árvatörvényszék
 árverés
 ásványvíz
 aszalás
 Ausztrália
 Ausztria
 Ausztria-Magyarország
 Ázsia
 ázsió

B
 Bács vármegye
 Baden
 Bagehot, Walter
 Bajorország
 Baku
 Balaton
 balesetbiztosítás
 Balkán államok
 Balkán-félsziget
 Bánát
 bankhitel
 bankjegyek
 bankok
 bányászat
 bányászok
 Bécs
 Bécsi Leszámítoló Bank
 Békés vármegye
 Békéscsaba
 Belgium
 Béllye
 Benyovszky Mór gróf
 Berlin
 Berlini Bank
 beruházás
 Berzeviczy Gergely
 Besztercebánya
 betegségek
 betegsegélyezés
 bevándorlás
 bevétel
 bimetallizmus
 birtokok
 birtokosok
 Bismarck, Otto Eduard Leopold, herceg, kancellár
 biztosítás
 Block, Maurice
 Blunt
 bor
 borászat
 Bosznia
 börtön
 börze
 Brazília
 British Association
 Brüsszel
 Buda
 Budapest
 Bukovina
 Bulgária
 bútorfa
 búza
 büntetőjog
 bűnügy

C
 Carey, H. C.
 citrusfélék
 Colbert
 Csanád vármegye
 csanádi egyházmegye
 csatornázás
 Csehország
 csekkforgalom
 csekkjegyek
 csőd
 cukor

D
 Dalmácia
 Dánia
 deficit
 Dél-Amerika
 Déli Vasúttársaság
 demográfia
 demokrácia
 Dessau
 diákok
 díjszabás
 disconto
 Dobner Rudolf
 dohány
 Duna
 Duna-delta
 Duna-Odera csatorna
 Dunagőzhajózási Társaság
 Dunántúl

E
 Eduárd-sziget
 Eger
 egészségügy
 egyedáruság
 egyenes adó
 egyesületek
 egyetemek
 egyetemi nyomda
 egyházi állam
 egyházi vagyon
 egyházmegyék
 Egyiptom
 egyletek
 élelmezés
 élelmiszerek
 élelmiszeripar
 életbiztosítás
 életkor
 elmebetegek
 Első Magyar Általános Biztosító Társaság
 elszámolási hivatal
 Elszász-Lotharingia
 építkezések
 épületek
 épületfa
 Erdély
 erdészet
 Érkövy Adolf
 érme
 érsekségek
 érték
 értékelmélet
 értékpapírok
 értéktöbblet
 értéktőzsde
 Escompte-társulat
 Észak-Amerika
 Esztergom
 Eufrátesz
 Európa
 evangélikusok
 ezüst

F
 fakivitel
 faluközösség
 farmok
 Faucher, Julius
 Fawcett, Henry
 fedezet
 fegyházak
 fegyverek
 fejadó
 Fekete-tenger
 fekvő birtok
 Fellner Simon
 Felső-Magyarország
 Felvidék
 fémpénz
 fémtermelés
 Fidzsi-szigetek
 filoxéra
 Fiume
 fizetés
 fogházak
 foglalkozás
 fogyasztás
 fogyasztási adó
 Fokföld
 fonóipar
 földadó
 földhitel
 földintézetek
 földjáradék
 földművelés
 földrajzi társaságok
 földrészek
 földteher
 földterületi viszonyok
 Francia Bank
 Franciaország
 Fülöp-szigetek
 fürdők

G
 gabona
 Galícia
 Garnier, Joseph
 gazdák
 gazdálkodás
 gazdaság
 gazdasági egyesületek
 gazdasági gépek
 gazdasági válság
 gázenergia
 gáztársulat
 gázvilágítás
 gépkereskedelem
 gimnáziumok
 görög lelkészek
 görögkeletiek
 Görögország
 gőzgépek
 gőzhajózás
 gőzmalmok
 gyapjú
 gyapot
 gyáripar
 gyarmatok
 gyártörvény
 gyógyfürdők
 Győr
 Győr vármegye
 gyümölcs

H
 hadügy
 hajóépítés
 hajózás
 halálozás
 halandóság
 halászat
 haltenyésztés
 Hamburg
 határőrvidék
 házadó
 háziállatok
 háziipar
 helyi érdekű vasutak
 helytartótanács
 hetilapok
 hídvámok
 Hildebrand, Bruno
 hírlapok
 hitel
 hitelintézetek
 hitelképesség
 hitelszövetkezetek
 hitfelekezetek
 hivatalnokok
 hízómarha
 Hollandia
 homárok
 honvédelem
 Hortobágy
 Horvátország
 hullámtörés
 hús

I
 idegenek
 igazgatás
 Illava
 India
 ínség
 Internacionálé
 ipar
 iparfejlesztés
 ipariskolák
 iparkamarák
 iparkiállítás
 iparoktatás
 iparosok
 iparstatisztika
 ipartársulatok
 ipartörténet
 ipartörvény
 iparvállalatok
 iparvasutak
 Írország
 iskolák
 ital
 italmérés

J
 Japán
 járadék
 Jászfényszaru
 Jáva
 jégkár
 jegybank
 Jekelfalussy József
 jelzálog
 jobbágyság
 jogtudomány
 jótékony intézetek
 jövedék
 jövedelem

K
 Kalifornia
 Kalocsa
 kamat
 Kanada
 kancellária
 kapuadó
 kártalanítás
 kartellek
 Kassa
 Kassa-Oderburg-i vasút
 kataszter
 katonai veszteségek
 katonakötelezettség
 katonaság
 kaució
 kávé
 Kazinczy Dénes
 Kecskemét
 kegyes tanító rend
 Kelet-Magyarország
 Keleti Károly
 kender
 Kenessey Albert
 kenyér
 kereskedelem
 kereskedelmi kamarák
 kereskedelmi szerződés
 keresztényszocializmus
 készpénzfizetés
 kettős valuta
 kiadások
 kiállítások
 kikészítés
 kikötők
 Kína
 kivándorlás
 klíringforgalom
 kocsihasználat
 kohászat
 kolerajárványok
 komló
 Konek Sándor
 kongresszusok
 Konstantinápoly
 konverziók
 konzervgyártás
 konzulátusok
 Korea
 kórházak
 Korinthoszi-csatorna
 Korizmics László
 kölcsönök
 kölcsönpénztárak
 költségek
 költségvetés
 könyvhitel
 könyvismertetés
 könyvkereskedelem
 környezetvédelem
 Kőrösi József
 közegészségügy
 közélet
 közgazdaság
 közgazdaságtan
 közigazgatás
 közlekedés
 közmunka
 közművelődés
 közpénztárak
 községi adó
 községi kormányzat
 közszükségleti pénztár
 köztisztviselők
 közút
 külkereskedelem
 különbözeti ügyletek
 külügy

L
 Lánchíd-társaság
 legnagyobb kedvezmény
 lengyelek
 Lengyelország
 leszámítolás
 letéti bank
 létszám
 Lipcse
 Liptó vármegye
 liszt
 Liverpool
 logika
 London
 Lónyay Menyhért gróf
 lottó
 lovak
 lóverseny

M
 Magyar Compass
 Magyar Királyi Kúria
 Magyar Nemzeti Múzeum
 Magyarország
 magyarosítás
 malomipar
 Malthus
 marhahús
 marhakivitel
 Marx, Karl
 mechanika
 meteorológia
 Mexikó
 mezőgazdaság
 mezőgazdasági válság
 mezőrendőrség
 mezővárosok
 méztermelés
 migráció
 minimum-javaslat
 mintaraktár
 Morócz István
 Munka Lovagjai-rend
 munkabér
 Munkács
 munkaképtelenség
 munkásmozgalom
 munkások
 múzeumok
 műipar

N
 Nagy-Britannia ld. még Anglia
 Nagyvárad
 napilapok
 nekrológ
 nemek aránya
 nemesérc
 német vámegylet
 német vámterület
 német védővám
 németek
 Németország
 Nemzetgazdasági és Statisztikai Bizottság
 Nemzetgazdasági Írók Tára
 Nemzetgazdasági Szemle ld. még Statisztikai Közlemények
 Nemzeti Színház
 nemzeti vagyon
 nemzetiségek
 nemzetközi statisztikai egyesület
 Nemzetközi Statisztikai Intézet
 népesedés
 népesség
 népnevelés
 népoktatás
 népszámlálás
 Norvégia
 nyereménybetétek
 nyereség
 nyersvas
 Nyitra
 nyomdászat
 nyugdíj

O
 Odessza
 oktatás
 olaj
 Olaszország
 orosz községek
 oroszok
 Oroszország
 országgyűlés
 Osztrák Birodalom
 osztrák kikötők
 Osztrák Nemzeti Bank
 osztrák tartományok
 Osztrák-Magyar Lloyd Gőzhajózási Társulat
 Osztrák-Magyar Monarchia

Ö
 öngyilkosság
 önkormányzatok
 önsegély
 öntözés
 öröklés
 összeírás
 ösztöndíjak

P
 Palesztina
 pályázatok
 pamut
 Panama-csatorna
 Pannónia
 papír
 papiros-adó
 papírpénz
 parasztság
 Párizs
 Pécs
 Peel-akta
 pénz
 pénzforgalom
 pénzintézetek
 pénzpiac
 pénzszövetség
 pénztári forgalom
 pénzügy
 pénzügyminisztérium
 pénzverés
 Perzsia
 Pest
 Pest vármegye
 Pest-Pilis
 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
 Philippopol ld. Plovdiv
 piacok
 Plovdiv
 polgárság
 Poroszország
 Portugália
 posta
 pótadó
 Pozsony
 püspökségek

Q
 Quesnay, François

R
 rabszolgák
 Raiffeisen Bank
 Raiffeisen hitelszövetkezetek
 reálhitel
 reáltanodák
 reformátusok
 regále
 répa
 részletív-ügyletek
 részvénytársaságok
 réz
 Ricardo
 rizs
 Rodbertus-Jagetzow
 Róma
 Római Birodalom
 Románia
 Rozsnyó
 rövidáru
 Rumélia

S
 sajt
 Sáros vármegye
 Schordann Zsigmond
 Schulze-Delitzsch, Armin
 segélyek
 Selmecbánya
 selyem
 sertés
 Sínai-félsziget
 Smith, Adam
 
 Social Science
 Somogy vármegye
 Sopron vármegye
 sorozás
 sorsjáték
 Sóvár
 Spanyolország
 statisztika
 Statisztikai Közlemények ld. még Nemzetgazdasági Szemle
 stóla-szabályzat
 strucc
 Stry
 Svájc
 Svédország
 szabadalom
 szabadkereskedelem
 szállítási díjak
 Szaloniki
 Szamos-völgy
 szanálás
 szarvasmarhák
 Szászország
 szatmári egyházmegye
 Széchenyi István gróf
 Szeged
 szegénység
 Székesfehérvár
 személyszállítás
 szénfogyasztás
 széntelepek
 Szentgyörgy
 Szepes vármegye
 szepesi egyházmegye
 Szepesi János
 Szerbia
 szerencsétlenségek
 szerződések
 szesz-egyedáruság
 szeszadó
 szeszipar
 szeszkivitel
 Szibéria
 Szicília
 Sziszek
 Szlavónia
 szociális kérdések
 szocializmus
 szociálpolitika
 Szombathely
 szőlészet
 szövetkezetek
 szövőipar
 sztrájk
 Szucsava
 Szuezi-csatorna
 szükséglet

T
 tagosítás
 takarékbetétek
 takarékpénztárak
 talajjavítás
 találmányok
 tanulmányi alap
 tanügy
 tanyák
 tarifa
 társadalom
 társadalomtudomány
 társulatok
 távirat
 távirdák
 távíró
 tea
 tejgazdaság
 telefon
 telekkönyv
 telepítés
 tengeri forgalom
 tenyészállatok
 termelés
 termelési költség
 termények
 termés
 természet
 Thiers, Adolf
 Tisza
 Tisza vidék
 Tisza-mellék
 Tisza-völgy
 Tisza-völgyi vasút
 tiszai vasút
 tisztviselők
 tőke
 Tölgyes
 Törökország
 történetírás
 törvényhozás
 tőzsde
 Trieszt
 tröszt
 tudományos intézetek
 tulajdonjog
 Tunisz
 tüzelőanyagok
 tűzkár

U
 udvartartás
 újságbélyegek
 uradalmak
 úrbéri rendezés
 úrbéri telkek
 utak
 útvámok
 uzsora

Ü
 üzlet

V
 Vác
 vadászat
 vagyon
 választások
 választók
 vállalatok
 vallás
 vallásalap
 válóperek
 válság
 váltó-árfolyamok
 váltságdíjak
 valuta
 vámegylet
 vámterület
 vámügy
 vándoripar
 vármegyék
 városgazdálkodás
 vas
 vasérc
 vasút
 védegylet
 védővám
 végrendelet
 verseny
 Veszprém
 vesztegintézetek
 veszteség
 világpiac
 villamos energia
 vízépítés
 vízi utak
 vízjog
 vízrajz
 vízszabályozás
 vízügy

W
 Weninger Vince
 Württemberg

Z
 zálogkölcsön
 zárdák
 zárszámadás
 Zimony
 Zólyom vármegye
 zöldség
 zsellérek
 zsidók


A menü betűjegyzéke kinyomtatható
(77 oldal)