A digitális verzió változatlan formában,
szabadon terjeszthető!

©  Bánfai József, 2008
()

©  Káplárné Nagy Rózsa, 2008
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár
http://www.lib.pte.hu

Javított verzió: 2008. december 3. Címlap
 Bevezetés
 A repertórium számítógépes változatáról
 Keresési lehetőségek
 A Pécsi Szemle a MATARKA-n
 A Pécsi Szemle honlapja


Tartalomjegyzék

   XI. évfolyam — 2008. nyár 132 p.
   XI. évfolyam — 2008. tavasz 132 p.
    X. évfolyam — 2007. tél 136 p.
    X. évfolyam — 2007. ősz 144 p.
    X. évfolyam — 2007. nyár 136 p.
    X. évfolyam — 2007. tavasz 120 p.
   IX. évfolyam — 2006. tél 112p.
   IX. évfolyam — 2006. ősz 136 p.
   IX. évfolyam — 2006. nyár 128 p.
   IX. évfolyam — 2006. tavasz 128 p.
VIII. évfolyam — 2005. tél 124 p.
VIII. évfolyam — 2005. ősz 132 p.
VIII. évfolyam — 2005. nyár 136 p.
VIII. évfolyam — 2005. tavasz 152 p.
 VII. évfolyam — 2004. tél 136 p.
 VII. évfolyam — 2004. ősz 152 p.
 VII. évfolyam — 2004. nyár 140 p.
 VII. évfolyam — 2004. tavasz 136 p.
  VI. évfolyam — 2003. tél 152 p.
  VI. évfolyam — 2003. ősz 128 p.
  VI. évfolyam — 2003. nyár 120 p.
  VI. évfolyam — 2003. tavasz 140 p.
   V. évfolyam — 2002. tél 128 p.
   V. évfolyam — 2002. ősz 140 p.
   V. évfolyam — 2002. nyár 112 p.
   V. évfolyam — 2002. tavasz 120 p.
  IV. évfolyam — 2001. tél 128 p.
  IV. évfolyam — 2001. ősz 144 p.
  IV. évfolyam — 2001. nyár 136 p.
  IV. évfolyam — 2001. tavasz 136 p.
  III. évfolyam — 2000. tél 120 p.
  III. évfolyam — 2000. ősz 112 p.
  III. évfolyam — 2000. nyár 104 p.
  III. évfolyam — 2000. tavasz 116 p.
   II. évfolyam — 1999. tél 116 p.
   II. évfolyam — 1999. ősz 104 p.
   II. évfolyam — 1999. nyár 102 p.
   II. évfolyam — 1999. tavasz 100 p.
    I. évfolyam — 1998. ősz-tél 137 p.
    I. évfolyam — 1998. tavasz-nyár 104 p.


Névmutató I. (Szerzők)
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K
L   M   N   O   P   R   S   Sz   T   U   V   W   Z


Névmutató II. (Tárgyszavak)
#   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M  
N   O   P   R   S   Sz   T   U   V   W   Z


Tárgymutató
#   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M  
N   O   P   R   S   Sz   T   U   V   W   X   ZNévmutató I.
(Szerzők)


A szerzők neve és foglakozása a tanulmányok megjelenésének időpontjában. (A hátsó belső borítón feltüntetett adatok alapján, szükség esetén összevonva, rövidítve.)


A
 A pécsi Szemle előfizetői
      előfizetői lista
 Andrásfalvy Bertalan
      a néprajztudomány doktora, egyetemi tanár (PTE)
 Angster József
      mérnök, ipatörténet-kutató

B
 B. Horváth Csilla
      lásd Horváth Csilla, B.
 Bachman Zoltán
      építész, tszv. egyetemi tanár (PTE)
 Bachmann Bálint
      építész
 Bálint Orsolya
      történész
 Bánhegyi Mihály
      vegyészmérnök, ny. kutatási igazgató
 Bank József
      ny. igazgató főorvos
 Baranyai Aurél (1903-1983)
      gyógyszerész
 Baranyai Bálint
      okleveles építészmérnök
 Baranyai Pál
      villamosmérnök
 Barcza Tibor
      vegyészmérnök, életrajzkutató
 Baronek Jenő
      természetjáró szakíró,
        a B. M.-i Természetbarát Szöv. elnöke

 Barri Istvánné
      ny. középiskolai tanár
 Bartusz-Dobosi László
      középiskolai tanár
 Begovácz Rózsa
      néprajzkutató, osztályvezető
        (JPM Néprajzi Osztály)

 Békés Sándor
      újságíró
 Benke József
      történész, a POTE egyetemtörténeti
        múzeum vezetője

 Betlehem László
      ny. posta műszaki felügyelő
 Bezerédy Győző (1934-2004)
      helytörténész
 Bíró József
      okl. bányamérnök, tervező-elemző szakközgazdász
 Bíró Katalin, T.
      régész (Magyar Nemzeti Múzeum)
 Blasszauer Róbert
      középiskolai tanár
 Boda Miklós
      könyvtáros, irodalomtörténész
 Bodogán László
      görög katolikus parókus
 Boros László
      ny. középiskolai tanár, egyházművészeti kutató
 Borsy Károly (1917-2003)
      ny. nyomdász, helytörténeti kutató
 Bödő László
      sporttörténész, a pécsi önkorm. sportbiz. vezetője
 Bükkösdi László (1939-2004)
      művelődéstörténész

C
 Csekő Ernő
      főlevéltáros (Soproni Levéltár)
 Cserta Péter (1923-2005)
      kohómérnök, ny. főmérnök
 Csóka-Jaksa Helga
      könyvtáros (Pécsi Egyetemi Könyvtár,
        Klimo-gyűjtemény)

 Czeininger Tamás
      középiskolai tanár

D
 Dán Tibor
      újságíró
 Dankó Imre
      a néprajztud. doktora,
        ny. múzeumigazgató, c. egyetemi tanár

 Dékány Sixtus
      ciszterci szerzetes, spirituális
 Dobó Attila
      nyelvész, egyetemi adjunktus
 Dombay Sarolta
      ny. főorvos
 Dövényi Zoltán
      egyetemi tanár (PTE TTK Földrajzi Intézet)
 Dunai Imre
      újságíró

E
 Érdi-Krausz Gábor
      geológus, műszaki tanácsadó
 Erdődy Gyula
      helytörténész
 Ernyes Mihály
      ny. dandártábornok, volt Baranya megyei
        rendőrfőkapitány

 Etényi Nóra, G.
      történész kandidátus
        (Károli Gáspár Ref. Egyetem)


F
 Fancsaly Éva
      nyelvész, docens (PTE BTK)
 Fedeles Tamás
      történész, adjunktus (PTE BTK)
 Fekete Kálmán
      író, rádiós szerkesztő, életművész
 Fekete Károly
     organológus, egy. docens
     (Debreceni Rf. Hittud. Egyetem)
 Figler Csilla
      középiskolai tanár
 Filákovity István
      újságíró
 Fodor Márta
      jogász, ny. egyetemi adjunktus
 Font Márta
      történész, tszv. egyetemi tanár (PTE BTK)
 Frankovics György
      ny. általános iskolai tanár
 Fricsy Ádám (1914-1998)
      kanonok
 Füredi Zita
      egyetemi hallgató (PTE BTK)

G
 G. Etényi Nóra
      lásd Etényi Nóra, G.
 G. Tóth Károly
      lásd Tóth Károly, G.
 Gábor Olivér
      régész-muzeológus (JPM Régészeti Osztály)
 Gál Éva
      lásd még: R[etzler Pálné] Gál Éva
        régész-muzeológus, osztályvezető (JPM)

 Galambos Göller Ferenc
      ny. plébános
 Garadnay Balázs
      segédpüspök
 Gáspár Gábor
      középiskolai tanár, a PVSK elnökhelyettese
 Gáspár Gabriella
      egyetemi docens (PTE BTK)
 Gazda Ferenc
      ny. osztályvezető (Pécsi Postaigazgatóság)
 Gettó József
      okleveles építészmérnök
 Golob Georgina
      középiskolai tanár
 Gonda Tibor
      közgazdász, Pécs város alpolgármestere
 Gyenizse Péter
      egyetemi docens (PTE TTK)
 Győrfi Csabáné Csapó Irma
      könyvtáros ny. ig.h. (Városi Könyvtár)
 Gyulassy Józsefné Vadnai Sarolta
      ny. tanár
H
 Hábel János
      a Lenau Ház igazgatója
 Hafner Henrik
      okl. bányamérnök
 Hajzer Lajos
      ny. egyetemi docens
 Halász Gábor
      irodalmi szerkesztő (Alexandra Könyvkiadó, Pécs)
 Halmos Gábor
      titkársági irodavezető (PannonPower Holding Rt.)
 Hárs Éva
      művészettörténész, ny. igazgató, kandidátus
        (B. Megyei Múzeumok)

 Hegedüs Katalin
      történész, PhD-hallgató (PTE)
 Hegyi Klára
      a történettudomány kandidátusa
        (MTA Történettud. Int.)

 Hetey-Herman Ottó (1905-?)
      néhai m. kir. postaforgalmi gyakornok
 Horváth Csilla, B.
      történész-muzeológus, osztályvezető (JPM)
 Horváth Eszter
      könyvtáros, osztályvezető
        (Csorba Győző Megyei K.)

 Horváth István
      levéltárvezető (Pécsi Püspöki
        Levéltár Káptalani Levéltár)

 Huszár Zoltán
      igazgató (B. Megyei Múz.),
        a Pécsi Szemle szerkesztője


I
 István Petra Teréz
      könyvtáros, tanár
 Ivasivka Mátyás (1932-)
      karnagy, ny. gimnáziumi tanár
        (Nagy Lajos Gimnázium), cserkészvezető


J
 Jéki László
      fizikus kandidátus (MTA KFKI)
 Jobst Kázmér
      ny. egyetemi tanár, akadémikus, díszpolgár
 Józsa Judit
      egyetemi adjunktus (PTE BTK)
 Juhász László
      újságíró

K
 Kalász Gyula
      gimnáziumi tanár, igazgatóhelyettes
        (Nagy Lajos Gimnázium)

 Kálmándy Ferenc
      fényképész
 Kappéter Ágnes
      esztéta
 Károly László
      ny. körorvos
 Kárpáti Gábor
      régész-muzeológus, ny. főmunkatárs (JPM)
 Katona Győr Zsuzsa
      régész (Pécs M. J. Város Önkormányzata)
 Kellermayer Miklós
      egyetemi tanár, az orvostudományok doktora,
        professor emeritus (PTE)

 Kerekes Imre
      könyvtáros (Csorba Győző Megyei Könyvtár)
 Kerényi János
      alpolgármester, a Polgári Kör Pécs alelnöke
 Keresztesi Miklós
      ny. egyetemi adjunktus (PTE TTK)
 Kereszturi József
      könyvtáros, igazgató (Városi Könyvtár)
 Kéri Nagy Béla
      ny. MÁV főtanácsos, főiskolai adjunktus
 Kígyós Sándor
      szobrászművész
 Kikindai András
      gyűjteményi referens (Pécsi Püspökség)
 Koósz Margit
      PhD-hallgató (PTE BTK Idegennyelvi Lektorátus)
 Kordos László
      paleontológus a földtud. doktora (MÁFI)
 Kosztics István
      igazgató (Rácz Aladár Közösségi Ház)
 Kovács Attila
      szobrász-restaurátor
 Kovács Attila
      Zenei szerkesztő (Pécsi Rádió)
 Kovács Emőke
      történész
 Kovács Imre
      rádióriporter
 Kovács Orsolya
      művészettörténész főmuzeológus,
        tudományos titkár (JPM)

 Kovács Sándor Iván
      tszv. egyetemi tanár,
        az irodalomtudomány doktora

 Kovács Szabó János
      a Mecsek Egyesület titkára
 Kovaliczky Gergely
      régész-muzeológus (JPM)
 Kováts Valéria
      régész-muzeológus, ny.
        tudományos főmunkatárs (JPM)

 Körösztös Valéria
      háziorvos
 Körtvélyesi László
      fotóművész
 Kraft János
      geológus
 Krassó Sándor
      ny. statisztikus
 Kubinszky Mihály
      építészmérnök
 Kunszt Márta
      Pécs város alpolgármetere

L
 Lafferton Győző
      okleveles bányamérnök
 Laufer László
      fényképész
 Lehmann Antal
      geográfus PhD-doktor, egyetemi docens,
        ny. igazgató (D-DNP)

 Lengvári István
      PhD-hallgató, levéltáros
        (BM Levéltár, utóbb PTE)

 Lovász György
      professor emeritus,
        a földrajztudományok doktora

 Lovász Pál (1896-1975)
      költő, irodalomszervező

M
 Mácsi Anita
      egyetemi hallgató (PTE)
 Magyarlakiné Gregor Zita
      ny. tanár
 Majdán János
      egyetemi docens (PTE)
 Márfi Attila
      főlevéltáros, tudományos főmunkatárs
        (B. Megyei Levéltár)

 Marthné Soós Judit
      ny. röntgenasszisztens
 Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia
      szociológus, intézetvezető
 Märcz Róbert
      testnevelő tanár, ny. sportfelügyelő
 Meláth Ferenc
      ny. tisztiorvos, presbiter
        (Pécsi Baptista Gyülekezet)

 Mendly Lajos
      okl. földmérőmérnök,
         ny. műsz.-gazd. tanácsadó

 Mendöl Zsuzsanna
      művészettörténész
 Mérey Klára, T.
      történész, c. egyetemi tanár,
        tudományos főmunkatárs (DTI)

 Mészáros Balázs
      történész
 Mihály Jolán
      szobrász-restaurátor
 Millei Ilona
      főrestaurátor (JPM)
 Mitzki Ervin
      ny. újságíró
 Molnár Margit
      szociálpolitikus, egyetemi docens (PTE)
 Móró Mária Anna
      ny. főkönyvtáros (Pécsi Egyetemi Könyvtár)

N
 Nagy Erzsébet
      régész-muzeológus, osztályvezető
        (JPM Régészeti Oszt.)

 Nagy Gábor
      ny. orvos alezredes, orvostörténész
 Nagy Imre
      irodalomtörténész,
        egyetemi tanár (PTE BTK)

 Nagy Imre Gábor
      főlevéltáros, osztályvezető
        (B. Megyei Levéltár)

 Nagyváradi László
      egyetemi docens (PTE TTK Földrajzi Intézet)
 Név nélkül

 Nemerey Péter
      ny. sebész főorvos

O
 Ódor Imre
      főlevéltáros, kandidátus,
        igazgató (B. Megyei Levéltár)

 Olasz István
      gimnáziumi tanár
 Onhausz Miklós
      egyetemi hallgató (PTE BTK)
 Orbán Gábor
      régész hallgató (PTE)
 Őhmüller Miklós
      vegyész-közgazdász

P
 Pais Ella Regina
      főiskolai tanár,
        dékánhelyettes (PTE PMMK)

 Paksy Zoltán
      PhD-hallgató (JATE)
 Pálfy Attila
      okl. bányamérnök, ny. főmérnök
 Pálné Kovács Ilona
      az  MTA doktora, igazgató
        (Dunántúli Tudományos Intézet)

 Palotás József (1947-)
      szobrász
 Pandur József
      művészettörténész, főiskolai docens
 Papp Zsófia, T.
      levéltáros (Baranya Megyei Levéltár)
 Páva Péter
      igazgató (Ciszterci R. Pécsi Nagy Lajos Gim.)
 Páva Zsolt
      Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
 Pavlovics Attila
      művelődési menedzser PhD hallgató (PTE)
 Pete József
      középiskolai tanár (Nagy Lajos Gimnázium)
 Petrétei József
      tszv. egyetemi docens, dékán (PTE ÁJK)
 Pilkhoffer Mónika
      történész, tudományos munkatárs (PTE)
 Pirkhoffer Ervin
      egyetemi adj. (PTE TTK Környezettani Int.)
 Platthy István
      rajzpedagógus, a Pécsi Gyermekotthon igazgatója
 Pohánka Éva
      könyvtáros (PEK Klimo-gyűjt.),
        PhD-hallgató (PTE)

 Póla Péter
      tudományos segédmunkatárs (DTI)
 Popovics István
      újságíró (Srpske narodne novine)
 Pozsárkó Csaba
      történész
 Pucz Péter
      újságíró

R
 Radnóti Ilona
      történész-múzeológus
        (Várostörténeti Múzeum)

 Rajczi Péter [Pál] (1917-2006)
      ny. gimnáziumi tanár,
        tud. munkatárs (B. Megyei Levéltár)

 Raýman János
      okl. vegyészmérnök
 Rétfalvi Sándor
      szobrászművész, tszv. egyetemi tanár (PTE)
 Retzler Pálné Gál Éva
      (lásd még Gál Éva) régész-muzeológus,
        tudományos munkatárs (JPM)

 Romváry Ferenc
      művészettörténész,
        a Pécsi Szemle főszerkesztője

 Rónaki László
      ny. hidrogeológus, okl. bányatechnikus
 Rónaky Edit
      ny. középiskolai igazgató
 Rozvány György
      újságíró
 Rozs András
      főlevéltáros, főmunkatárs
        (B. Megyei Levéltár)

 Rőth Lajos
      villamosmérnök, fejlesztő mérnök
        (Pécsi Vízmű)


S
 Sallay Árpád
      bányamérnök, ny. főmérnök, ny. főosztályvezető
 Sándor László
      művelődés-történész, főiskolai tanár
        (Cs. V. M. Főisk., Kaposvár)

 Sándor Mária
      régész kandidátus,
        tudományos tanácsadó (OMVH)

 Sarkadi Eszter
      művészettörténész (Pécs/Sopianae Örökség Kht.)
 Schweitzer Gábor
      tudományos munkatárs
        (MTA Jogtudományi Intézet)

 Sétáló György
      egyetemi tanár
 Síkfői Tamás
      a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkam. titkára
 Simor Ferenc
      főállatorvos, elnök
        (B. Megyei Honismereti Egyesület)

 Sey Gábor
      középiskolai tanár
 Sólyom László
      a Magyar Köztársaság elnöke
 Somogyvári Valéria
      rádióriporter, vezető szerkesztő
 Sonkoly Károly
      régész-művészettörténész,
        tudományos kutató (OMVH)

 Stelcz István
      műszaki tanár
        (Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola)

 Sudár Balázs
      tudományos munkatárs
        (MTA Történettudományi Int.)

 Surján Miklós
      főkönyvtáros, ny. osztályvezető
        (Csorba Győző Megyei K.)


Sz
 Szabados György
      okl. bányamérnök, ny. főmérnök
 Szabó Helga
      PhD-hallgató (PTE)
 Szabó László
      ny. kórházi főorvos
 Szabó László Gyula
      botanikus, tszv. egyetemi tanár (PTE)
 Szalay Tamás
      irodalomtörténész, szerkesztő
 Szederkényi Tibor
      ny. egyetemi tanár
 Szilágyi Erzsébet
      gimnáziumi történelemtanár
 Szirtes Béla
      bányamérnök, ny. főmérnök
 Szirtes Gábor
      történész kandidátus,
        főszerkesztő (Pro Pannonia K.)

 Szita László (1933-2005)
      főlevéltáros, ny. igazgató (B. Megyei Levéltár)
 Szkladányi Péter (1944-2003)
      fuvolaművész,
        igazgató (Pécsi Szimfonikus Zenekar)


T
 T. Bíró Katalin
      lásd Bíró Katalin, T.
 T. Mérey Klára
      lásd Mérey Klára, T.
 T. Papp Zsófia
      lásd Papp Zsófia, T.
 Takács Gyula
      ny. megyei tanácselnök-helyettes
 Tamásy István
      bányamérnök, ny. főmérnök, kandidátus
 Tengely Adrienn
      PhD-hallgató (PTE)
 Tillai Aurél
      Liszt-díjas karnagy, professor emeritus (PTE)
 Tirkala Ferenc
      geofizikus mérnök, ny. üzemvezető
 Tóth Henriett
      középiskolai tanár
 Tóth Károly, G.
      középiskolai tanár, író, kritikus
 Tóth Melinda
      művészettörténész,
        tud. főmunkatárs (MTA Műv. Kut. Int.)

 Traj Ferenc
      ny. bányamester
 Trebbin Ágost
      ny. kereskedő
 Trischler Ferenc (1945-)
      szobrászművész
 Tüskés Tibor
      író, kritikus, irodalmár

U
 Ujvári Janka
      bábművész
 Ujvári Jenő
      ny. alpolgármester,
        a Pécs/Sopianae Örökség Kht. vezetője


V
 Vargha Dezső
      főlevéltáros (Baranya Megyei Levéltár)
 Várnagy Elemér
      egyetemi docens (PTE)
 Vass Anna
      biológus, ny. osztályvezető
        (JPM Természettud. Oszt.)

 Vass István
      bányamérnök, volt külfejtési üzemvezető
 Vértes László
      főorvos, orvostörténész
 Vértesi Lázár
      történész, PhD-hallgató (PTE)
 Visy Zoltán
      okl. építészmérnök, c. főiskolai tanár
 Visy Zsolt
      régész, tszv. egyetemi tanár (PTE BTK)
 Vörös Andrea
      középiskolai tanár

W
 Weissenbeck József
      ny. tanár, helytörténész (Bácsföldvár)

Z
 Zemplényi Vera
      nyelvész, ny. egyetemi adjunktus
 Zsolt Njura
      belgyógyász és kardiológus szakorvos
Névmutató II.
(Tárgyszavak)


A tárgyszóként szereplő személyek neve, születési és halálozási éve, valamint a téma szempontjából lényeges, illetve jellemző foglalkozási adatai. (Szükség esetén külső forrásokból kiegészítve, pontosítva. Akadémiai tagságra, díjakra, kitüntető címekre való utalás nélkül, kivéve a díszpolgári címet. Az egyes családok nevei – mint tárgyszavak – a tárgymutatóban találhatók.)

#
 I. (Nagy) Lajos király lásd
      »»» Nagy Lajos király
 I. Péter király (1011-1046)
      magyar király (1038-1042, 1044-1046)
 II. János Pál (1920-2005)
      pápa
 III. (Nagy) Sándor lásd
      »»» Nagy Sándor

A
 Abay (Neubauer) Gyula (1891-1971)
      közgazdász, statisztikus, tszv. egyetemi tanár
 Abay Nemes Oszkár (1913-1959)
      úszó, sportvezető, olimpikon
 Ádám Antal (1930-)
      alkotmányjogász, professor emeritus, díszpolgár
 Agócsy László (1906-1993)
      zenetanár, karnagy
 Aidinger János (1846-1906)
      polgármester, országgyűlési képviselő
 Aknai Tamás (1945-)
      művészettörténész
 Alexandrosz lásd
      »»» Nagy Sándor
 Alpár Ignác (1855-1928)
      építész
 Andreä, Karl lásd
      »»» Andreae, Karl Christian
 Andreae, Karl Christian (1823-1904)
      festőművész, lásd Andreä, Karl
 Angster-család lásd
      »»» a tárgymutatóban
 Angster József (1834-1918)
      orgonaépítő, gyáros
 Angyal Endre (1915-1976)
      irodalomtörténész, művészettörténész
 Antal György (1917-2007)
      ny. főiskolai tanár, karnagy
 Apáti Abt Sándor (1870-1916)
      szobrászművész
 Arató Jenő (1891-1979)
      táblabíró
 Arató Miklós Orbán (1923-2003)
      ciszterci szerzetes

B
 Babics András (1906-1984)
      történész, intézetigazgató (DTI)
 Babits Mihály (1883-1941)
      költő
 Bachman Zoltán (1945-)
      építész, tszv. egyetemi tanár
 Bádeni Lajos (1655-1707)
      (W. Ludwig von Baden), hadvezér
 Balassa Sándor (1935-)
      zeneszerző
 Balázs Ernő (1856-1930)
      építész
 Baldauf János (1831-1890)
      (Johan Baldauf), építész
 Bamberger, Gustav (1861-1936)
      német festő
 Bánky József (1930-)
      zongoraművész
 Baranyai Aurél (1903-1983)
      gyógyszerész, gyógynövény-kutató
 Bárdos Kornél Albert (1921-1993)
      zenetörténész
 Bárdosi Németh János (1902-1981)
      költő
 Bari Zsigmond (1900-1994)
      gyógyszerész, gyógyszertani kutató,
      egyetemi magántanár
 Barri Istvánné Simrák Ilona (1908-)
      ny. tanárnő
 Bársony János (1938-2005)
      mérnök, egyetemi tanár, dékán
 Beckerath, Moritz von (1838-1896)
      német festő
 Bécsy Tamás (1928-2006)
      irodalomtudós, egyetemi tanár, intézetigazgató
 Bencsik István (1931-)
      szobrászművész
 Benedek Ferenc (1926-2007)
      jogtudós, tanszékvezető egyetemi tanár,
      professor emeritus
 Benyovszky Móric, gróf (1872-1936)
      főispán
 Berán Nándor (1889-?)
      iparművész, zománcművész, főiskolai tanár
 Berényi Zsigmond, gróf (1694-1748)
      pécsi püspök (1739-1748)
 Berger, Peter
      német vándorszínész, színigazgató
 Berks Péter (1770-1845)
      bányamérnök, bányakerületi igazgató
 Bertha Bulcsu (1935-1997)
      író, újságíró
 Bertics Karolina
      „mozis”
 Bethlen István, gróf (1874-1946)
      politikus, exminiszterelnök
 Bezerédy Győző (1934-2004)
      helytörténész
 Bihari Ottó (1921-1983)
      alkotmányjogász, intézetigazgató (DTI)
 Blauhorn György
      gyufagyártó
 Bocz Gyula (1937-2003)
      szobrászművész
 Boehm (Böhm) József Dániel (1794-1865)
      éremművész
 Bolgár Tivadar (1872-)
      bankigazgató
 Borosnyai (Borosnyay) Pál (1922-2002)
      építész
 Borsy Károly (1917-2003)
      nyomdász, helytörténész
 Böckh János (1840-1909)
      geológus
 Bödös Wolfgang Ferenc, bödei
      (1734-1807)
       selyemtenyésztési felügyelő, szakíró
 Britten, Benjamin (1913-1976)
      angol zeneszerző
 Brodarics István (1470 k.- 1539)
      püspök, diplomata, történetíró
        (pécsi püspök: 1532-1537.)

 Brüsztle József (1817-1896)
      plébános, hely- és egyháztörténész
 Bükkösdi László (1939-2004)
      újságíró, rendező, kritikus

C
 Cholnoky László (1899-1967)
      gyógyszerész, vegyészmérnök, egyetemi t.
 Cienfuegos, Alvarez (1657-1739)
      pécsi püspök (1735-1739)
 Claricini, Leopoldo de (1812-1888)
      építész, főtanácsos
 Czopf József (1939-2008)
      orvos, neurológus, klinikaigazgató
 Cselebi, Evlia (Evlija) (1611-1687)
      török világutazó, történetíró
 Cserháti József (1914-1994)
      pécsi püspök (1961-1989)
 Cserta Péter (1923-2005)
      kohómérnök, ny. főmérnök
 Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
      költő
 Csonka Károly (1944-2006)
      fotóművész
 Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
      festőművész
 Csorba Győző (1916-1995)
      költő, műfordító
 Csuka Zoltán (1901-1984)
      költő, műfordító

D
 Dankó Imre (1922-)
      ny. múzeumigazgató, etnográfus
 Darilek Henrik
      festő, iparművész
 Decleva Jenőné lásd
      »»» Hamerli Ilona
 Dénes Gizella (1897-1975)
      írónő
 Deutsch Ádám
      gyáros
 Deutsch Zsigmond (1872-1948)
      gyáros
 Dévényi Sándor (1948-)
      építész
 Dobány Sándor (1954-)
      keramikus
 Dolny István (1637-1707)
      pécsi püspök (1696-1699)
 Dombay János (1900-1961)
      régész, múzeum-igazgató
 Donhoffer Szilárd (1902-1999)
      orvos, ny. egyetemi tanár, intézetigazgató
 Dömötör János (1843-1877)
      költő, tanfelügyelő
 Dulánszky Nándor (1829-1896)
      pécsi püspök (1877-1896)

E
 Eflátún lásd
      »»» Platón
 Eilingsfeld József
      borbélymester
 Engel Adolf, jánosi (1820-1903)
      gyáros, nagybirtokos
 Engel János József (1738-1795)
      nyomdász
 Engel József, jánosi (1851-1939)
      író, zenetörténész és -kritikus, gyáros
 Engel Krisztina (Vizer Krisztina)
      (1751-1814?)
      nyomdász, Engel János József özvegye
 Engel Rózsi, jánosi (1910-2001)
      könyvtáros
 Eötvös József, báró (1813-1871)
      vallás- és közoktatásügyi miniszter, díszpolgár
 Erb Jenő, id.
      építész
 Erdélyi Zoltán (1931-2006)
      építész, c. főiskolai tanár
 Ernster Dezső (1898-1981)
      operaénekes
 Erreth-család lásd
      »»» a tárgymutatóban
 Erreth János (1846-1915)
      politikus, országgyűlési képviselő, főispán
 Esztergár Lajos (1894-1978)
      szociálpolitikus, egyetemi tanár, polgármester
 Eszterházy Pál László, gróf (1730-1799)
      pécsi püspök (1780-1799)

F
 Fábián Gáspár (1885-1953)
      építész
 Fábián István (1903-1961)
      irodalomtörténész, kritikus
 Faludi Ferenc (1704-1779)
      költő, gimnáziumi tanár, aligazgató
 Felsecker, Jonathan (1655-1693)
      nyomdász, könyvkiadó
 Ferenczfy Ignác
      gyufagyártó
 Fischer Béla (1877-1953)
      köztisztv., Bar. várm. alispánja, felsőházi képvis.
 Fischer, Johann Martin (1740-1820)
      bécsi szobrászművész
 Flerkó Béla (1924-2003)
      anatómus, endokrinológus,3
      professor emeritus, díszpolgár
 Földes Dezső
      várdombi plébános
 Frank Kálmán (1910-1999)
      gyermekorvos, egyetemi magántanár
 Frank Sándor (1868-1930)
      gyógyszerész, részvénytársasági vezető
 Fülei-Szántó Endre (1924-1995)
      nyelvész, egyetemi tanár, műfordító
 Fülep Lajos (1885-1970)
      művészettörténész, református lelkész
 Füredi Béla (1868-1929)
      színigazgató
 Fürtös György (1939-)
      keramikusművész

G
 Gábor Jenő (1893-1968)
      festőművész, középiskolai rajztanár
 Galambosi László (1928-1999)
      költő
 Galsai Pongrác (1927-1988)
      író, újságíró
 Garay András (1926-2005)
      biofizikus, tszv. egyetemi tanár
 Gathalóczi Mátyás (?-1457)
      prépost
 Gazder Antal (1930-)
      szobrászművész
 Gebhardt Antal (1887-1972)
      zoológus, muzeológus
 Gellér B. István (1946-)
      szobrászművész
 Gerber Frigyes (1856-1897)
      bányamérnök
 Gilbertus
      ispotályos mester
 Girk György (1793-1868)
      pécsi püspök (1853-1868)
 Glanzer Gyula
      bányamérnök
 Glatt Ignác (1855-1918)
      kanonok, a Székesegyházi Énekiskola igazgatója,
        karnagy, egyházzenei szakíró

 Glibonjski, Milan
      lapszerkesztő, a baranyai sajtóiroda vezetője
 Gogev Czani (1915-2001)
      sebész, ny. osztályvezető főorvos
 Gosztonyi Erzsébet lásd
      »»» Mattyasovszky-Zsolnay Miklósné
 Gosztonyi Gyula (1904-1961)
      mérnök, építész, helytörténész, művészeti szakíró
 Görgey Márton (1740 körül-1807)
      pécsi püspök (1807. aug. 1-23.)
 Gragger Róbert (1887-1926)
      irodalomtörténész, tszv. egyetemi tanár,
      intézetigazgató
 Graits Endre (1854-1909)
      festőművész
 Granasztói Pál (1908-1985)
      építész, egyetemi tanár, író
 Grantner Jenő (1907-1983)
      szobrászművész
 Gróhr Sándor
      „mozis” [Uránia Társaság]
 Gyenis János
      mérnök
 Györke József (1906-1946)
      nyelvtudós, egyetemi magántanár, akadémikus

H
 Haas Mihály (Michael Haas) (1810-1866)
      püspök, hely- és egyháztörténész
 Haideckerné Szauter Anna lásd
      »»» Szauter Anna
 Hajnal Ernő (?-1996)
      tanár,a Pécsi Irodalmi Színpad vezetője
 Hadzsi Haszan lásd
      »»» Haszan pasa
 Hagymási Bálint (1490. k. - 1517)
      humanista, költő, pécsi kanonok
 Hakulinen, Aino (1906-1995)
      finn festőművésznő
 Halasy-Nagy József (1885-1976)
      filozófus, egyetemi tanár, rektor
 Hamerli-család lásd
      »»» a tárgymutatóban
 Hamerli Ilona (Péchy Illy) (1912-1998)
      énekesnő, primadonna
 Hamerli Imre (1867-1927)
      kesztyűgyáros, kereskedelmi tanácsos,
      szállodatulajdonos
 Hamerli István (1868-1903)
 Hamerli Izabella (1865-1942)
 Hamerli János lásd
      »»» Hamerly János
 Hamerli Károly (1881-1960)
      vegyészmérnök, kesztyűgyáros
 Hamerli Károlyné
 Hamerly János (1840-1895)
      kesztyűgyáros
 Haszan pasa (Jakováli Haszan)
      török katonai és közigazgatási vezető
 Hegedűs Lajos (1908-1958)
      reálgimnáziumi tanár, nyelvész
 Heilscher Ignác
      gyufagyártó
 Herczeg Izsó
      rézárugyáros
 Herczeg Lajos
      rézárugyáros
 Hetyei Sámuel (1845-1903)
      pécsi püspök (1897-1903)
 Hirschfeld Lipót
      gabonakereskedő, sörgyáros
 Hirschler Artúr
      sörgyáros
 Hochrein-család lásd
      »»» a tárgymutatóban
 Hochrein József (1820-1905)
      nyomdász, litográfus
 Hochrein Ottó (?-1906)
      nyomdász, litográfus, pénzhamisító
 Hoffer Károly (1843-1921)
      énekes, karnagy, zeneszerző
 Hoffmann Ottó (1925-)
      nyelvész, egyetemi docens
 Hoffmann, Rotraud
      német szobrászművész
 Hohenlohe, Wolfgang Julius von
      (1622-1698) német hadvezér
 Horvay János (1873-1944)
      szobrász
 Horvát Adolf Olivér (1907-2006)
      botanikus, muzeológus, c. egyetemi tanár
 Horváth Antal (1848-1912)
      ügyvéd, műgyűjtő, szőlész
 Horváth Gyula
      rádiós újságíró
 Hölzl Szeráf Ferenc (1808-1884)
      zeneszerző, székesegyházi karnagy
 Hunyadi József (1921-1983)
      író

I
 Igmándy Hegyessy Géza (1882-1980)
      altábornagy
 Illyés Gyula (1902-1983)
      költő
 Irányi Dániel (1822-1892)
      jogász, politikus,
        országgyűlés képviselő, történetíró

 Iszkender lásd
      »»» Nagy Sándor
 Ivasivka Mátyás (1932-)
      karnagy, ny. gimnáziumi tanár
       (Nagy Lajos Gimnázium), cserkészvezető

J
 Jakováli Haszan lásd
      »»» Haszan pasa
 Jánosi Engel Adolf lásd
      »»» Engel Adolf, jánosi
 Jánosi Engel József lásd
      »»» Engel József, jánosi
 Jánosi Engel Rózsi lásd
      »»» Engel Rózsi, jánosi
 Janus Pannonius (1434-1472)
      költő, pécsi püsök (1459-1472)
 Jenne
      német világutazó, író
 Jičínský, Jaroslav (1870-1859)
      bányamérnök, bányaigazgató
 Jiratkó Albin (1849-1903)
      díszítőszobrász
 Jobst-család lásd
      »»» a tárgymutatóban
 Jobst Kázmér (1924-)
      ny. egyetemi tanár, akadémikus, díszpolgár
 Johan (Johann) Hugó (1890-1951)
      festőművész, üvegfestő
 Juhász László
      ügyvéd, adományozó
 Jurányi György (1905-1970)
      segédlelkész, püspöki biztos

K
 Kalenda György
      gyufagyártó
 Kanyar József (1916-2005)
      ny. levéltárigazgató, történész, helytörténész
 Kardos Kálmán (1839-1916)
      főispán
 Kardos Tibor (1908-1973)
      irodalomtörténész, tszv. egyetemi tanár,
      intézetigazgató
 Karay-Szabó Pál lásd
      »»» Szabó Pál Zoltán
 Károlyi Emil (1873-1952)
      építész
 Kassai Miklós (1938-2005)
      geológus
 Katzler Ádám
      gyufagyártó
 Kelényi Gábor (1928-2006)
      orvos, patológus, egyetemi tanár,
      intézetigazgató, rektor
 Kelle Sándor (1913-2003)
      festőművész, főiskolai tanár
 Keményffy Gábor (1958-)
      keramikusművész
 Keményffyné Krawczun Halina
      iparművész, szilikátipari formatervező
 Kerényi Károly (1897-1973)
      klasszika-filológus, vallástörténész,
      egyetemi tanár
 Kerese István (1911-1981)
      gyógyszerész, vegyészmérnök
 Késmárky István (1865-1926)
      jogakadémiai tanár, igazgató, (fő)szerkesztő
 Kígyós Sándor (1943-1984)
      szobrászművész
 Király József (1737-1825)
      pécsi püspök (1807-1825)
 Kirstein Ágoston (August Kirstein)
      (1856-1939) építész
 Kiss Géza, kákicsi (1891-1947)
      református lelkész, etnográfus, nyelvjáráskutató
 Kiss György (1852-1919)
      szobrászművész
 Kiss József (1858-1939)
      a Mecsek Egyesület elnöke, tanár
 Kitaibel Pál (1757-1817)
      orvos, botanikus, természettudós, egyetemi tanár
 Klemm Imre Antal (1883-1963)
      nyelvész, tszv. egyetemi tanár
 Klimo György (1710-1777)
      pécsi püspök (1751-1777), mecénás
 Kocsis László (1891-1973)
      költő
 Kodály Zoltán (1882-1967)
      zeneszerző
 Kodolányi János (1899-1969)
      író
 Koharits N. János (1854-1923)
      főkönyvelő, az első pécsi telefonközpont
      egyik létrehozója
 Koller József (1745-1832)
      nagyprépost, egyháztörténész, könyvtárigazgató,
      adományozó
 Koller, Matthias
      német színigazgató
 Kolozsvári Grandpierre Emil (1907-1992)
      író
 Komarov, V. M. (1927-1967)
      szovjet űrhajós
 Komlós János (1922-1980)
      ÁVH-s százados
 Komlósi Sándor (1920-2007)
      ny. főiskolai docens, kandidátus
 Korabinsky, Johann Matthias (1740-1811)
      könyvkiadó, lapszerkesztő
 Kornis Gyula (1885-1958)
      filozófus, tszv. egyetemi tanár, dékán,
      az MTA elnöke
 Kós Lajos (1924-2008)
      bábművész, a Bóbita-bábegyüttes alapítója
 Kovács Zsigmond (1820-1887)
      pécsi püspök (1869-1877)
 Kőnig Ferenc
      rézárugyáros
 Krausz Benő, ifj.
      „mozis” [Széchenyi Bioskop]
 Kurnik Ernő (1913-2008)
      növénynemesítő, akadémikus, minisztériumi
        főosztályvezető

 Kübler, Johan Ferdinand
      német színigazgató

L
 Lajtha László (1892-1963)
      zeneszerző
 Lang Adolf (1848-1913)
      építész
 László Lajos (1925-)
      író, szociográfus
 Latabár Endre (1812-1873)
      vándorszínész, színigazgató
 Latas Mihály (Mico Latas) lásd
      »»» Omer pasa
 Lauber Dezső (1879-1966)
      sportoló, sportvezető, olimpikon
 Lechner Gyula (1842-1893)
      rendőrkapitány, rendőrfőkapitány
 Lechner Károly
      „mozis” [Uránia Bioskop]
 Leonárd Lajos (1937-)
      ny. rendőr törzszászlós
 Lépes György
      mérnök
 Lerch, Johann Martin (1643-1693)
      rézmetsző
 Lifka Ernesztin
      „mozis”
 Lippay Antal (1923-2003)
      atléta (gátfutó), olimpikon
 Liska József (1883-1967)
      villamosmérnök, elektrotechnikus, egyetemi tanár
 Littke-család lásd
      »»» a tárgymutatóban
 Littke I. József (1840-1902)
      pezsgőgyáros
 Littke II. József
      pezsgőgyáros
 Littke III. József (1900-1963)
      pezsgőgyáros
 Littke Lőrinc (1809-1879)
      szabómester, bornagykereskedő, bányavállalkozó
 Lotharingiai Károly (1643-1690)
      hadvezér
 Lotz Károly (1833-1904)
      festőművész
 Lovász Pál (1896-1975)
      költő, irodalomszervező
 Lőrincz Katalin
     (Taizs Mihályné)
 Ludwig Károly
      építész
 Lugosi György (1917-1996)
      bányamérnök, a MESZHART-ügy vádlottja
 Lükő Gábor (1909-2001)
      néprajztudós

M
 Macedoniai László (1479. k.-1536)
      humanista, szónok, pécsi prépost
 Madarász András (?-1873)
      vasgyáros
 Madas József (1905-1988)
      bányamérnök, helytörténész
 Magyi János
      közjegyző, költő
 Majorossy Imre (1847-1927)
      polgármester
 Makár János
      horvát huszárkapitány
 Makay Gusztáv (1910-1984)
      irodalomtörténész, kritikus, középiskolai tanár
 Makay István (1876-1941)
      polgármester
 Marcus Aurelius (121-180)
      római császár, filozófus
 Márk Bertalan (1915-2006)
      tanszékvezető főiskolai tanár, főigazgató
 Marosy Cézár (1925-2008)
      ciszterci szerzetes, házfőnök
 Maróti Géza (1875-1941)
      építész, szobrász, festő, iparművész
 Maróti Jolán (1913-2006)
      tartományfőnök
     (Miasszonyunk Női Kanonokrend)
 Martinovich Sándor (1880-?)
      jezsuita páter, egyházpolitikai író
 Martyn Ferenc (1899-1986)
      festőművész
 Mátyás Flórián (1818-1904)
      nyelvész, történész, akadémikus
 Matyi Dezső (1968-)
      könyvkiadó
 Mattyasovszky Zsolnay Margit
      (1888-1974)
 Mattyasovszky Zsolnay Péterné
      (1918-2007)
 Mattyasovszky Zsolnay Tamás
      (1915-2008)
        építészmérnök, szilikátipari tud. Munkatárs

 Mattyasovszkyné Zsolnay Teréz
      (1854-1955)
 Mattyasovszky-Zsolnay Miklósné
      (1910-2007)
 Maurus lásd
      »»» Mór püspök
 Mayer Mihály (1941-)
      pécsi püspök (1989-), díszpolgár
 Méhes Károly (1936-2007)
     orvos, egyetemi tanár, klinikaigazgató,
     akadémikus
 Mestrits Jenő
      lakatosáru- és. rézárugyáros
 Mészöly Miklós (1921-2001)
      író
 Meyer, Carl Ignaz
      brünni festőművész
 Molnár György (1830-1891)
      vándorszínész, színigazgató
 Molnár Miklós lásd
      »»» Mészöly Miklós
 Mór püspök (1000 körül-1070 körül)
      pécsi püspök (1036-1070 körül)
 Móricz Zsigmond (1879-1942)
      író
 Mosonyi Sándor (1909-1984)
      bányamester
 Munkácsy Mihály (1844-1900)
      festőművész

N
 Nádassy József (1874-1925)
      színigazgató
 Nagy István János (1938-)
      szobrászművész
 Nagy József (1916-2007)
      MSZMP Baranya M. Biz. első titkára
 I. (Nagy) Lajos (1326-1382)
      magyar király (1342-1382), egyetem-alapító
 Nagy Sándor (Kr.e. 356-323)
      hadvezér, Makedónia királya
 Németh Antal (1903-1968)
      színháztörténész, rendező
 Németh László (1901-1975)
      író
 Németh Márton (1910-1986)
      ampelográfus (szőlész), szőlőnemesítő
 Nendtvich Tamás (1782-1858)
      gyógyszerész, gyümölcsfa-nemesítő, botanikus
 Nesselrode Ferenc, gróf (?-1732)
      pécsi püspök (1703-1732)
 Nikolits Mihály (1901-?)
      főispán
 Nyolczas Ipoly (1906-1984)
      gimnáziumi tanár, karnagy

O
 Oberhammer Antal (1871-1930)
      rendőrfőkapitány, utóbb városi főispán
 Omer pasa (Latas Mihály) (1806-1871)
      török hadvezér, diplomata
 Opris Péter (1848-1913)
      a Pécsi Postaigazgatóság első vezetője
 Orff, Carl (1895-1982)
      német zeneszerző
 Örsi Ferenc (1927-1994)
      író

P
 Pákolitz István (1919-1996)
      költő, folyóiratszerkesztő, irodalomszervező,
      díszpolgár
 Pál Zoltán (1951-)
      szobrászművész
 Palkó Sándor (1911-2001)
      ny. megyei tanácselnök
 Palotás József (1947-)
      szobrász
 Passardi János Péter
      selyemtakács (?), selyemhernyó-tenyésztő
 Péchy Illy lásd
      »»» Hamerli Ilona
 Perczel Béla
      építész
 Perls Ármin (1853-1914)
      főrabbi
 Péterfia Zoltán (1909-2005)
      egyetemi nyelvtanár
 Petrovich Ede (1898-1987)
      helytörténész, történész, hittanár
 Pfaff Ferenc (1851-1913)
      építész
 Piacsek József lásd
      »»» Piatsek József
 Piatsek József (1781-1854)
      építőmester
 Pilch Andor (1877-1936)
      építész
 Pintér János (1879-1933)
      a tettyei arborétum (Pintér-kert) létrehozója
 Platthy György (1908-2003)
      festőművész, rajztanár, tszv. főiskolai tanár
 Platón (Kr.e. 427-347)
      görög filozófus
 Polányi Imre (1925-1999)
      történész, egyetemi tanár
 Prica, Zlatko (1916-2003)
      horvát festőművész
 Prinz Gyula (1882-1973)
      geográfus, tszv. egyetemi tanár, rektor
 Pucher György (1812-1890)
      kereskedő
 Puchner Antal, báró (1779-1852)
      cs. és kir. lovassági tábornok,
      erdélyi főhadparancsnok

R
 Radnay (Radonay) Mátyás (1630-1703)
      pécsi püspök (megszakítással 1687-1703)
 Ragács Ferenc (1880-1961)
      pécsi püspök (1958-1961)
 Ragács György
      keramikus
 Rajczi Péter Pál (1917-2006)
      gimnáziumi tanár, levéltáros, helytörténész
 Rajnai László (1924-2001)
      irodalomtörténész, kritikus, esztéta
 Ranga László (1957-2001)
      autóversenyző
 Reéh György (1862-1932)
      tanácsos, a Mecsek Egyesület igazgatója
 Regiomontanus, Johannes (1436-1476)
      német csillagász, matematikus, asztrológus
 Reményik Sándor (1890-1941)
      költő
 Reökk István
      ügyvéd, Munkácsy Mihály gyámja
 Reökk Lajos (1806-1887)
      uradalmi ügyész, Munkácsy Mihály nagybátyja
 Rétfalvi Sándor (1941-)
      szobrászművész
 Reuter Camillo, id. (1874-1954)
      ideggyógyász, egyetemi tanár, klinikaigazgató
 Reuter Camillo, ifj. (1920-1987)
      erdőmérnök
 Riegel Antal (1819-1900)
      bányamérnök, nagyvállalkozó
 Rigó István (1956-)
      szobrászművész
 Rihmer László (1904-1982)
      bányamérnök, geológus
 Romhányi György (1905-1991)
      orvos, patológus, tszv. egyetemi tanár,
        akadémikus

 Rónaky Ignác (1828-1900)
      rendőrkapitány
 Rudolf prépost
      a közékori pécsi egyetem tanára

S
 Sárkány Ármin (1876-1940)
      tiszteletbeli rendőrfőkapitány
 Sartori, Giuseppe Antonio (Joseph Anton)
      (1712-1792) bécsi szobrászművész
 Sásdi Sándor (1898-1992)
      író, újságíró
 Schlauch Imre (1840?-1904)
      építőmester
 Schmidt, Friedrich Freiherr von
       (1825-1891) német építész
 Schmidt Lajos (1893-1957)
      sebész, egyetemi tanár, klinikaigazgató
 Schmidt Péter (1799-1874)
      székesegyházi zenész, karnagy, zeneszerző
 Scholtz Antal
      sörgyáros
 Scholtz Gyula
      sörgyáros
 Schulek Frigyes (1841-1919)
      építész
 Schumann János (1885-1941)
      zeneművész, zeneszerző
 Scitovszky János (1785-1866)
      pécsi püspök (1838-1852)
 Selymes Ferenc (1913-1989)
      tszv. főiskolai tanár, nyelvész műfordító
 Sey István

 Sey Lajosné lásd
      »»» Hamerli Ilona
 Sibelius, Jean (1865-1957)
      finn zeneszerző
 Simon Gyula
      MÁV-tiszt
 Simor Ferenc (1901-1978)
      éghajlatkutató, egyetemi magántanár
 Simrák Ilona lásd
      »»» Barri Istvánné Simrák Ilona
 Sipőcz István
      gyógyszerész, patikatulajdonos
 Somogyi Károly (1845-1908)
      színigazgató
 Somosi László (1946-)
      ügyvezető igazgató, díszpolgár
 Soós Nándor (1881-1965)
      rendőrfőkapitány
 Sosztakovics, Dmitrij Dmitrijevics
      (1906-1975) zeneszerző
 Speth, Franz Anton (Speth Ferenc)
       (1702?-1768) szobrászművész
 Sporer Bálint
      selyemgyáros
 Stein, Rose lásd
      »»» Engel Rózsi, jánosi
 Steinhardt Antal (1856-1928)
      építész
 Sulkowska, Maria Antoinette lásd
      »»» Mattyasovszky Zsolnay Péterné
 Surányi Miklós (1882-1936)
      író

Sz
 Szabó Aladár (1907-1978)
      egyetemi lektor, gimnáziumi tanár
 Szabó Pál Zoltán (1901-1965)
      földrajztudós, intézetigazgató (DTI)
 Szántó Károly (1915-2006)
 Szántó Tibor (1929-1970)
      író, szerkesztő, irodalomszervező
 Szatmári György (1457-1524)
      püspök, mecénás (pécsi püspök: 1505-1521)
 Szauter Anna (Haideckerné Sz. A.)
       (1840-1913) adományozó
 Szauter Gusztáv (1844-1924)
      ügyvéd, virilista, adományozó
 Szekcsői János László (?-1435)
 Székely Bertalan (1835-1910)
      festőművész
 Székely János (1884-1949)
      szakszervezeti elnök (KDMOSz), államtitkár (?)
 Szent Borbála, (?-306k.)
      vértanú, a bányászok védőszentje
 Szent Mór lásd
      »»» Mór püspök
 Szepesy Ignác, báró (1780-1838)
      pécsi püspök (1828-1838), mecénás
 Szilas László (1941-2007)
      okl. bányamérnök, műszaki igazgató
 Szita László (1933-2005)
      ny. levéltárigazgató, helytörténész, történész
 Szkladányi Péter (1944-2003)
      fuvolaművész, zenekar-igazgató
 Szőnyi Ottó (1876-1937)
      régész, művészettörténész, múzeum-igazgató
 Sztravinszkij, Igor (1882-1971)
      zeneszerző

T
 Taizs-család lásd
      »»» a tárgymutatóban
 Taizs József (1861-1936)
      nyomdász
 Taizs Mihály (1828-1889)
      nyomdász
 Taizs Mihályné
     (Lőrincz Katalin)
 Takács Gyula (1929-)
      ny. megyei tanácselnök, díszpolgár
 Takács Jenő (1902-2005)
      zeneszerző, zongoraművész, zeneiskolai igazgató
 Tamásy Lia (1919-2006)
      teniszező
 Tatay Sándor (1910-1991)
      író
 Taubert László (1966-)
      szobrászművész
 Tedesco Viktor
      „mozis” [Széchenyi Bioskop]
 Telegdi Miklós (1535-1586)
      püspök, érseki helynök (pécsi püspök: 1579-1586)
 Temesi Mihály (1914-1988)
      nyelvész, nyeljáráskutató,
      tszv. főiskolai és egyetemi tanár
 Temesi Mihályné lásd
      »»» Tomanóczy Jolán
 Tillai Ernő (1927-)
      építész
 Tímár Irma (1921-2007)
      csoportvezető (Megyei Tanács),
      közművelődési szakember
 Toller László (1950-)
      polgármester, díszpolgár
 Tolnai Vilmos (1870-1937)
      irodalomtörténész, tszv. egyetemi tanár
 Tomanóczy Jolán (1918-)
      bölcsészhallgató, nyelvész
 Tot, Amerigo (Tóth Imre) (1909-1984)
      szobrászművész
 Tóth Ferenc (1928-)
 Tóth József (1940-)
      geográfus, rektor, díszpolgár
 Tóth Zsuzsa
      szobrász
 Török Lajos (1880-1963)
      rendőrfőkapitány, mecénás
 Törley Mária, R. (1950-)
      szobrászművész
 Traiber-család lásd
      »»» a tárgymutatóban
 Trischler Ferenc (1945-)
      szobrászművész
 Tuka Béla (Vojtech Tuka) (1880-1846)
      jogakadémiai tanár

U
 Uherkovich Gábor (1912-2002)
      biológus, algakutató, díszpolgár
 Uski János (1377 körül-1428)
      prépost

V
 Vadnai- (Weidinger-) család lásd
      »»» a tárgymutatóban
 Valatin Béla (1874-?)
      mérnök, ügyvezető igazgató
 Vanyur István
      szobrászművész
 Varga László, ifj.
      építész
 Vargha Damján (1873-1956)
      irodalomtörténész, egyetemi tanár,
      kollégium-igazgató
 Vargha Károly (1914-1993)
 Varjas József lásd
      »»» Weigand (Varjas) József
 Várkonyi Nándor (1896-1975)
      író, szerkesztő
 Várnagy Viktor (1906-2003)
      öregcserkész, hangversenyrendező
 Vas Károly (1906-1985)
      tanszékvezető főiskolai tanár
 Vasarely, Victor (1908-1997)
      festőművész
 Vasváry-család lásd
      »»» a tárgymutatóban
 Vasváry György (1841-1905)
      nagykereskedő, műgyűjtő
 Vaszary Gyula (1848-1913)
      rendőrfőkapitány
 Vécsey István
      postafőnök, az első pécsi telefonközpont
      egyik létrehozója
 Végh István (1908-2006)
      tanár
 Viczay Alajos (1943-2007)
      súlyemelő edző, sportvezető
 Vikár Béla (1859-1945)
      etnográfus, folklorista, műfordító, zenetudós
 Vilutyte, Jolanta (1969-)
      kosárlabdázónő (MiZo-PVSK)
 Virág Benedek (1754-1830)
      költő
 Virág Ferenc (1869-1958)
      pécsi püspök( 1926-1958)
 Visy István (1809-1899)
      orvos
 Visy László (1854-1935)
      ügyvéd, főispán
 Visy Zoltán (1903-1938)
      építész
 Vizer Krisztina lásd
      »»» Engel Krisztina
 Vörös Mihály
      őrkanonok
 Vörös Vince (1911-2001)
      kisgazda politikus

W
 Weidinger- (Vadnai-) család lásd
      »»» a tárgymutatóban
 Weigand (Varjas) József
      tanonciskolai és tanoncotthoni igazgató
 Weiler Árpád
      építész
 Weindorfer János
      „mozis” [Nemzeti Bioskop]
 Weöres Sándor (1913-1989)
      költő, műfordító
 Wiesner Rajmár (1843-1900)
      bányamérnök, bányaigazgató, numizmatikus
 Wigan-család lásd
      »»» a tárgymutatóban
 Willmann Mária
 Wietorisz Róbert (1895-1973)
 Winkler Lambert
      „mozis” [Winkler Bioskop]
 Wittelsbach Károly (1883?-1971)
      nyomdász
 Wlassich Gyula (1852-1937)
      ny. vallás- és közoktatásügyi miniszter
 Woytila, Karol Józef lásd
      »»» II. János Pál pápa

Z
 Zelesny Károly (1848-1913)
      fényképész
 Zichy Gyula, gróf (1871-1942)
      pécsi püspök (1905-1926)
 Zolnai Gyula (1862-1949)
      nyelvész, tanszékvezető egyetemi tanár
 Zrínyi Miklós (1620-1644)
      hadvezér, költő
 Zsolnay Ignác (1826-1880)
      gyáros (manufaktúra-tulajdonos)
 Zsolnay Margit lásd
      »»» Mattyasovszky Zsolnay Margit
 Zsolnay Miklós (1800-1880)
      gyáros (manufaktúra-tulajdonos)
 Zsolnay Miklós (1857-1922)
      porcelángyáros
 Zsolnay Teréz lásd
      »»» Mattyasovszky Zsolnay Teréz
 Zsolnay Vilmos (1828-1900)
      keramikusművész, manufaktúra-tulajdonos,
      virilista
 Zsolt Zsigmond (1908-1980)
      orvos, sportorvos, iskolaorvosTárgymutató

A tanulmányok végén szereplő tárgyszavak, valamint a megtalálásukat segítő utalók jegyzéke. (A tárgyszóként szereplő személyek neve és adatai a II. számú névmutatóban szerepelnek.)


#
 10. sz. P.Á.R cserkészcsapat lásd
      »»» P.Á.R. cserkészcsapat
 1848/49-es szabadságharc
 1907. évi Országos Kiállítás és Vásár
 1956-os forradalom
 52. gyalogezred
 615. sz. Ámosz cserkészcsapat lásd
      »»» Ámosz cserkészcsapat
 II. világháború

A
 Abbázia sörcsarnok
 adományozók (lásd még mecénások)
 ágostonrendiek
 agyagbányászat
 akadémikusok
 aknák (bányászat)
 aknamélyítés
 alapítványok
 áldozatok
 Alexandra Kiadó
 alkotótelep
 államrendőrség
 Államvédelmi Hatóság
 altemplom
 amatőr színjátszás
 Ámosz cserkészcsapat
 ampelográfia (szőlészettudomány)
 Angster-orgonaüzem
 antiszemitizmus
 antológiák
 Apolló Filmszínház
 Apolló Projectograph Rt.
 aradi vértanúk
 áramtermelés
 aranyművesek
 arborétum
 arcképek
 ásatások
 ásványvíz
 atléták
 atlétikai pálya
 Attis
 autóversenyzők
 avarok

B
 babás szerkövek
 bábművészek
 Bajor Gizi Művészegyüttes
 Bakonya
 balesetbiztosítás
 Balog Károly út
 Bánffay Simon út
 bankjegyek
 Bányaipari Technikum
 bányaiskolák
 bányajog
 bányamentők
 bányamérnökök
 bányarekonstrukció
 bányarobbanás-veszély
 bányász emlékjelek
 bányászsztrájkok
 Bányatársládák
 Bányatárspénztárak
 Bányász zsargon
 bányászat
 Bányászati Aknamélyítő Vállalat
 bányászati felsőoktatás
 bányászati szakemberek
 bányász-himnuszok
 bányatelepek (kolóniák)
 bányatűzveszély
 bányavédelem
 baptisták
 Baranya egykorú leírásai
 Baranya Megyei Építőipari Vállalat (BÉV)
 Baranya M. Munkásság Nemzeti Tanácsa
 Baranya Vármegye Múzeuma
 Baranyai és Pécsi Gazdák Szeszfőző Szöv.
 Batsányi János Társaság
 bazár(sor)
 bazilika lásd
      »»» székesegyház
 beépítettség
 beköszöntő
 belpolitika
 Belvárosi Katolikus Plébániatemplom
 beneficiariusok
 Berényi-huszárok
 BÉV lásd
      »»» Baranya Megyei Építőipari Vállalat
 bevándorlók
 bibliográfiák
 biológusok
 bioskopok (mozik)
 blues
 blues kocsma mozgalom
 Boldog Gizella Ipari Leányiskola
 borhamisítás
 borkereskedelem
 Bormester Blues Band
 bortermelés
 Bosznia-Hercegovina okkupációja (1878)
 botanika
 botanikus-kert
 botanikusok
 botrányok
 bölcsészkar
 bronzfibula
 bronzszobor
 bútorzat
 bűnügyek

C
 casino lásd
      »»» kaszinó
 CD
 cecilianizmus
 cégérek
 céhek
 céhes címerek
 céhlevél
 céhpecsétek
 cella septichora
 Centenáriumi emlékkút
 cenzúra (színházi)
 Chevra Kadisa (Szent Egylet)
 cigány kultúra
 cigányság
 cigányrendeletek
 cigánytelepek
 címerek
 címerkő
 Ciszterci Rend Stúdiója
 ciszterciek
 civitas
 Collegium Hungaricum (Berlin)
 cölibátus
 családi ház
 családtörténet
 csatornázás
 csendőrsortűz
 cserkészmozgalom
 Csetnek-pécsi Vasgyári Társulat
 Csontváry Múzeum

D
 dalárda lásd
      »»» Pécsi Dalárda
 dékánok
 Déli Kulturális Övezet
 deportálás
 „deszkaszínház” lásd
      »»» nyári színház
 DGT lásd
      »»» Dunagőzhajózási Társaság
 diákhagyományok
 dinoszauruszok
 díszítőszobrászok
 díszkertek
 diszkrimináció
 díszpolgárok
 dohánygyár
 Dohányjövedék
 dologház
 dóm lásd
      »»» székesegyház
 domborművek
 domborzati kép
 dominikána apácák
 Dómmúzeum
 domonkosok
 drágakövek
 DTI lásd
      »»» Dunántúli Tudományos Intézet
 Dunagőzhajózási Társaság (DGT)
 Dunántúl (folyóirat)
 Dunántúl nyomda
 Dunántúli Tudományos Intézet (DTI)
 Dunaszekcső
 dzsámi

E
 Edda-dalok
 egészségbiztosítás
 egészségügy
 egészségügyi ellátás
 éghajlatkutatás
 égi jelenségek
 Egri norma
 egyesületek
 egyetem (középkori)
 egyetemek
 egyetemi/főiskolai/jogakadémiai tanárok
 egyházak
 egyházi zene
 egyházmegye
 EKF 2010 lásd
      »»» Európa Kulturális Fővárosa 2010
 ékszerek (római kor)
 Elefántos ház
 élethosszig tartó tanulás
 életmód
 ellenreformáció
 előfizetők jegyzéke (Pécsi Szemle)
 első katonai felmérés lásd
      »»» katonai felmérések
 emancipáció (zsidóság)
 emigráció
 Emil pihenő
 emlékiratok
 emlékkönyvek
 emlékkövek (bányászat)
 emlékművek
 emléktáblák
 énekesnők
 énekiskola (székesegyházi)
 Éneklő Ifjúság Mozgalom
 energiatermelés
 „Engel József fia” cég
 Engel-nyomda
 eozin (Zsolnay)
 epigráfia (felirattan)
 építési pályázatok lásd
      »»» tervpályázatok
 építészek
 építőipar
 épületkerámia (Zsolnay)
 épületmaradványok (középkor)
 épületmaradványok (római kor)
 épületmaradványok (újkor)
 épülettervek
 érdekvédelmi szervezetek
 Erdős Kamill Cigány Múzeum
 ereklyekultusz
 érettségi vizsgák
 érmek
 erőművek
 erőszakos nemi közösülés
 Erreth-család
 Erzsébet Tudományegyetem
 etimológia
 etimológia (helynevek)
 étrend
 Európa Kulturális Fővárosa 2010
 evangélikus templom
 ex librisek (Klimo-Könyvtár)

F
 faipar
 fajtagyűjtemény (szőlő)
 falfestmények lásd
      »»» freskók
 falkutatás
 fegyverek
 fegyvergyártás
 feliratok (római kor)
 felszabadulás (szerb megszállás alól)
 fényképészek
 ferencesek
 festett üvegablakok
 festőművészek
 Filharmónia Dél-Dunántúli KHT
 filmszínházak
 filoxéra
 filozófusok
 finn-magyar kapcsolatok
 Finnugor Tanszék
 finnugrisztika
 Flóra pihenő
 formuláskönyv („iratmintatár”)
 forradalom (1956)
 Források Pécs történetéből (könyvsorozat)
 forrásvíz
 fotóalbumok
 fotóművészek
 főiskolai igazgatók/főigazgatók
 főiskolai tanárok lásd
      »»» egyetemi/főiskolai/jogakadémiai tanárok
 főispánok
 földrajztudósok
 Fontana della Anatre lásd
      »»» Kacsás kút
 főpályaudvar
 főposta lásd
      »»» postapalota
 főrabbi
 főreáliskola
 főtér
 francia emlékmű
 freskók
 Fürdő utcai iskola
 fürdős-sebész céh
 fűszerkereskedés

G
 gazdaságtörténet
 gazdaságtörténeti tanulmányok
 gázkitörésveszély
 genius loci („a hely szelleme”)
 geológiai kutatások
 geológusok
 germán mitológia
 gettó
 görög katolikusok
 görögkeletiek
 gránerek
 gyárak/üzemek/vállalatok
 gyárosok lásd
      »»» iparosok/vállalkozók
 Gyermekklinika
 gyógynövények
 gyógyszerészek
 gyógyszerészet-történet
 gyógyszertárak
 győri csata (1809)
 gyufagyártás
 Gyuri út
 gyülekezeti ház (baptista)

H
 hadapródiskola
 hadifogság
 hagyatéki leltárak
 halottkultusz
 Hamedli turistapihenő
 Hamerli-család
 Hamerly-ház
 hangversenyek
 harangtorony
 „A határtalan város” (EKF 2010 pályázat)
 Havas Boldogasszony kegykápolna
 Havi Boldogasszony
 házgyár
 „a hely szelleme” lásd
      »»» genius loci
 helynév-etimológia
 helynévkutatás
 helytörténészek lásd
      »»» levéltárosok/helytörténészek
 helytörténeti gyűjtemény
 helytörténeti irodalom
 Herczeg-testvérek (Izsó és Lajos)
 hidegháború
 Hird-hetényi lóvasút
 hiteleshely
 Hittudományi Kar
 Hochrein-család
 hódoltság
 Holokauszt (lásd még Shoa)
 honismereti irodalom
 honvéd hadapródiskola lásd
      »»» hadapródiskola
 horvát népiskola
 horvátok
 hospitál (ispotály, kórház)
 Hosszúhetény
 hőerőművek
 humanista kör
 hungarológia
 huszárok

I
 idegenforgalom
 ideiglenes színházépület lásd
      »»» nyári színház
 időkapszula
 ifjúsági mozgalom (cserkészet)
 ikonográfia
 ikonosztáz
 Ilona pihenő
 imaház (baptista)
 IMS-technológia
 inasoktatás
 ingóságleltárak
 insurrectio (nemesi felkelés)
 internálás
 intézetigazgatók (Dunántúli Tud. Intézet)
 ipari műemlékek
 ipariskolák
 iparoktatás
 iparosodás
 iparosok/vállakozók
 Ipartanoda
 ipartestületek
 ipartörvények
 Irma út
 irodalmi élet
 irodalmi színpad
 irodalomtörténészek
 irodalomtudósok
 írók
 írók és Pécs
 iskoladrámák
 iskolaépítés
 iskolaépületek
 iskolai színjátszás
 iskolán kívüli népművelés
 iskolatörténet
 ispotály (kórház)
 „Isten szeme”-ház
 Ív (folyóirat)
 Izraelita Jótékonysági Nőegylet
 izraeliták lásd
      »»» zsidóság

J
 Jagelló-kor
 Jakab-hegy
 János-kilátó (Tubes)
 Janus Pannonius Irodalmi Társaság
 Janus Pannonius Múzeum (JPM)
 járványügy
 javadalmak
 Jelenkor (folyóirat)
 jelvények
 jezsuiták
 Jobst-család lásd
      »»» Visy-család
 Jogakadémia
 jogakadémiai tanárok lásd
      »»» egyetemi/főiskolai/jogakadémiai tanárok
 jogászifjúság
 jogászképzés
 jogászok
 Jogi Kar
 Joglyceum lásd
      »»» Jogakadémia
 jogtudósok
 Jókai tér
 jótékonyság lásd
      »»» karitatív tevékenység
 jövedelmek (kanonoki)
 JPM lásd
      »»» Janus Pannonius Múzeum

K
 Kacsás kút
 Kakasdomb lásd
      »»» Havihegy
 kályhások (Wigan család)
 kamarák
 kanonokok
 kápolnák
 káptalan
 kaputorony
 kardok
 Kardos Kálmán út
 karitatív tevékenység
 Károly-akna
 kaszinók
 katolikus propaganda
 katonai felmérések
 katonák
 képeslapok
 képviselőválasztások (országgyűlési)
 képzőművészeti gyűjtemények
 keramikusművészek
 keramikusművészet
 kerékpársport
 kereskedők
 K.szoc. Dohánygy. Munk. Orsz. Szöv.
 kertépítészet
 Kertváros
 késő-platonizmus
 kesztyűgyár
 két-tannyelvű oktatás
 kincstár (székesegyházi)
 királysírok
 kisgazda politikusok
 kisgrafikák
 Kiss József út
 kitüntetések
 kitüntetettek
 klasszicista építészet
 Klimo-könyvtár
 Kodály-módszer
 kódexek
 koldulás
 kollégium (egyetemi)
 kolóniák (bányász)
 kolóniák (cigány)
 kolostorok
 Komlosaurus carbonis (dinoszaurusz)
 koncentrációs táborok
 koncepciós perek
 konferenciák
 kongresszusok
 kórházak
 kormeghatározás (régészeti)
 korona (bankjegy)
 kórusok
 kosárlabdázók
 kőbányászat
 KÖJÁL lásd
      »»» Közegészségügyi-Járványügyi Állomás
 kőkereszt
 költők
 költők és Pécs
 könnyűlovasság (huszárok)
 könyvkereskedelem
 könyvkiadók
 könyvtárak
 könyvtárosok
 körmenetek
 környezetvédelem
 kőtár
 Kővágószőlős
 közcélú adományok
 közegészségügy
 Közegészségügyi-Járványügyi Állomás (KÖJÁL)
 középiskolák
 középkori egyetem (Pécs)
 középkori egyetemek (Európa)
 középkori irodalom
 középület-építés
 közgazdászok
 közhasznúsági jelentés
 közlekedés
 közművek
 Köztemető
 köztisztaság
 krisztogram
 Krisztus-szimbólum
 krónikák
 kronológia (régészeti)
 kultikus hagyományok
 Kultúra 2010 Társaság
 kultúrpolitika
 kutak
 külföldi munkavállalók
 külszíni fejtések

L
 labdarúgópálya
 lakásépítés
 lakásfelszerelés
 lakatos céh
 lakóház
 Lalarium
 lapidárium lásd
      »»» kőtár
 László pihenő
 legendák
 légifelvételek (ortofotók)
 légiók
 Légszeszgyár utcai erőmű
 leíró nyelvtan
 Lenkei pihenő
 levelek
 lexikoncímszavak
 lexikonok
 Liász-program (szénbányászat)
 Liber
 lifelong learning
 Littke-család
 Littke-pezsgőgyár
 lóvasút
 Lyceum lásd
      »»» Jogakadémia
 Lyceum nyomda
 Lyceum templom

M
 madártojás-gyűjtemény
 magasház
 Magyar Egyetemi és Főiskolai Egy. Szöv.
 Magyar Orv. és Term. vizsgál. Vándorgy.
 Magyar Örökség Díj
 Magyar Rádió Pécsi Stúdiója
 magyar szabadságharc (1848/49)
 magyar történeti nyelvészet
 magyar történeti nyelvtudomány
 magyar-finn kapcsolatok
 Majláth-palota
 majolika (Zsolnay)
 mamutcsontváz
 második katonai felmérés lásd
      »»» katonai felmérések
 Mátyás király utca
 Maurinum (Szent Mór Kollégium)
 mauzóleum lásd
      »»» ókeresztény temetői építmények
 mecénások (lásd még adományozók)
 Mecsek
 Mecsek Egyesület
 Mecsekgyöngye (ásványvíz)
 Mecseki Bányászati Múzeum
 Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV)
 „Mecseki Láthatatlanok”
 Mecseki Szén- és Uránbány. Emlékmű
 Mecsekszabolcs
 mécsesek
 megtorlások
 megyei tanácsi vezetők
 memoárok
 menekültek
 mentalitás
 mérnökök
 mészégetés
 MESZHART-ügy
 Miasszonyunk nőzárda
 Miléva út
 Millennium
 Mindenszentek temploma
 Minerva (folyóirat)
 minoriták
 misekönyv
 misszió (baptista)
 Mithras-kultusz
 mitológia (római)
 mobil szobor
 Mócs Szaniszló pihenő
 Mócs Szaniszló út
 Modern Magyar Képtár
 Mohács-Pécsi Vasút (MPV)
 mohácsi vész
 mondák
 monográfiák
 mozgósítás (1878)
 mozik
 MTA-székház
 munkástanácsok
 Múzeumi Bizottság
 múzeumigazgatók
 múzeumok
 Múzeumutca
 műemlékvédelem
 műgyűjtemények
 műgyűjtők
 művészettörténészek
 művésztelep

N
 Nádor Szálloda
 Nagy Lajos Gimnázium
 nagyharang
 naplók
 napóra
 nekrológok
 nemesi felkelés
 német színház (Stadttheater)
 Német Tanszék
 némettanárok képzése
 Nemzeti Bioskop
 Nemzeti Casino
 Nemzeti Filharmónia
 nemzetiségek oktatása
 nemzetiségi nyelvek
 nemzetiségi pedagógusképzés
 népbíróság
 népiskolák
 népnevelés
 Népnevelési Egyletek
 néprajzi gyűjtemény
 néprajztudósok
 népszokások
 népvándorlás kora
 Noé-oratórium
 nőegylet
 női iparoktatás
 numizmatika
 nyári színház
 nyelvismeret
 nyelvjárás
 nyelvjáráskutatás
 nyelvoktatás
 nyelvpolitika
 nyelvtanárok
 nyelvtudósok
 Nyirkállói-kódex
 nyomdák
 nyomdászok
 nyugdíjbiztosítás

O
 oinochoé kancsók
 ókeresztény temetői építmények
 oklevélkiadás (hiteleshelyi)
 olimpikonok
 ólombulla
 oltárok
 Ómagyar Mária-siralom
 OMBKE lásd
      »»» Orsz. Magyar Bányászati és Koh. Egyesület
 ONCSA lásd
      »»» Országos Nép és Családvédelmi Alap
 operaénekesek
 óra-kút
 oral history
 orgona
 Ormánság
 orosz nyelvoktatás
 Országos Filharmónia
 Orsz. Magyar Bány. és Koh. Egyesület
 Orsz. Nép és Családvéd. Alap (ONCSA)
 Országos Szabad Tanítási Kongresszus
 ortofotók (légifelvételek)
 orvosi kar
 orvosok
 orvostörténet
 ostrom (1664)
 ostrom (1686)
 Oszlopos Simeon kápolna
 önkéntes mentőszolgálat
 önkormányzati rendőrség
 önkormányzati választások
 önsegélyezés
 öregcserkészek
 őslénytani leletek
 őszirózsás forradalom
 ötvös céh
 ötvösjegyek
 ötvösművészet
 ötvösök
 övveret

P
 P.Á.R. cserkészcsapat
 paleozoológia
 pálinkafőzés
 pálos kolostor
 pálosok
 palota
 pályázatok
 paneltechnológia
 Pannonia (folyóirat)
 Pannónia Szálloda
 PannonPower Rt.
 panteon (aradi vértanúk)
 pápalátogatás
 papi nőtlenség
 pártvezetők (MSZMP)
 PEAC lásd
      »»» Pécsi Egyetemi Atlétikai Club
 Pécs (fotóalbumok)
 Pécs (ortofotók)
 Pécs egykorú ábrázolásai
 Pécs egykorú leírásai
 Pécs egykorú térképei
 Pécs korabeli ábrázolásai
 Pécs irodalmi élete lásd
      »»» irodalmi élet
 Pécs közlekedése lásd
      »»» közlekedés
 Pécs lakossága
 Pécs régi nevei
 Pécs színházi élete lásd
      »»» színházi élet
 Pécs Város Napja
 Pécs Városi Múzeum
 Pécs Városi Zeneiskola
 Pécs zenei élete lásd
      »»» zenei élet
 Pécs-Baranyai Keresk. és Iparkamara
 Pécs-Baranyai Múzeumi Egyesület
 Pécs-bátaszéki vasút
 Pécs-mohácsi vasút (Mohács-Pécsi Vasút)
 Pécsbánya
 Pécsbányatelep
 pecsétek
 Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány
 Pécsi Bicycle Club (PBC)
 Pécsi Dalárda
 Pécsi Direkt Kft.
 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PEAC)
 „Pécsi egyetemi beszédek”
 Pécsi egyházmegye
 Pécsi Hangszer- és Asztalosárugyár lásd
      »»» Angster-orgonaüzem
 Pécsi Hőerőmű
 Pécsi Irodalmi Színpad
 pécsi írók lásd
      »»» írók
 Pécsi Kerékpár Egyesület (PKE)
 pécsi költők lásd
      »»» költők
 Pécsi Kőszénbánya és Gépgyár Rt.
 Pécsi Köztemető lásd
      »»» Köztemető
 Pécsi Missale
 Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ)
 Pécsi norma
 Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE)
 Pécsi Panelüzem
 Pécsi Pedagógiai Főiskola
 Pécsi Polgári Kaszinó
 Pécsi Postaigazgatóság
 Pécsi Rádió
 Pécsi Szemle (folyóirat)
 Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány
 Pécsi Szikra Nyomda
 Pécsi Szimfonikus Zenekar
 Pécsi Vasutas Sportkör (PVSK)
 Pécsi Villamos Vasúti Részvénytársaság
 Pécsi Volán Autósport Szakosztály
 Pécsújhegyi Erőmű
 pénzhamisítás
 pénzügyi élet
 perek
 pestisjárványok
 Petőfi-kör
 Pétsi Magyar Színész Társaság
 Pezsgőgyár (Littke)
 piac
 pinceprogram
 Pintér-kert (Tettye)
 Pius Kollégium
 plébánia-történet
 Polgári Kaszinó lásd
      »»» Pécsi Polgári Kaszinó
 polgármesterek
 politikusok
 porcelángyár (Zsolnay)
 portréfestők
 portrék
 posta
 postapalota
 postaügy
 POTE lásd
      »»» Pécsi Orvostudományi Egyetem
 pozitivizmus
 prédikációgyűjtemények
 prépostok
 Priápusz (Priapus)
 privilégiumlevelek
 produktív szociálpolitika
 Pyrogránit
 Ptaček pihenő
 puskaművesek
 Püspöki Jogakadémia lásd
      »»» Jogakadémia
 Püspöki Könyvtár
 Püspöki Tanítóképző
 Püspökkert
 püspökök

R
 rádiózás
 rajziskolák
 Rákóczi bányatelek
 Rákosi-korszak
 recenziók
 régészek
 régészeti emlékek
 régészeti gyűjtemény
 régészeti kormeghatározás
 régészeti kronológia (Pécs-Baranya)
 régészeti leletek (bányászat)
 régészeti leletek (bronzkor)
 régészeti leletek (honfoglalás kora);
 régészeti leletek (középkor)
 régészeti leletek (római kor)
 régészeti leletek (török kor)
 régészeti leletek (vaskor)
 rektorok
 rendek lásd a rend nevénél
 Rendelőintézet
 rendezők
 rendőr(fő)kapitányok
 rendőrök
 rendőrség
 rendőrségi épületek
 reneszánsz művészet
 rézárugyár
 rézércbányászat
 Roboz pihenő
 Rófé Chólim
 roma holokauszt
 római kor
 Rotary emlékkő
 Rotary körsétány
 ruhatár (székesegyházi)
 ruszisztika
 Rücker-akna

S
 salakdomb
 Sári pihenő
 sarki fény
 schola maior
 Selmecbányai Akadémia
 selyemgyár
 selyemhernyó-tenyésztés
 serlegbeszédek
 serlegünnepélyek
 Shoa (lásd még holokauszt)
 Siklósi Kerámia Szimpozion
 síremlékek
 sírfeliratok
 sírkamrák lásd
      »»» ókeresztény temetői építmények
 sisak
 Somogy (község)
 Sopianae
 Sopianae söröző
 Sorsunk (folyóirat)
 sörfőzés
 sörgyárak
 sörházak
 sörözők
 sportegyesületek
 sporteredmények
 sportlétesítmények
 sportolók
 Sporttörténeti Gyűjtemény
 sportvezetők
 stadionok
 Stadttheater (német színház)
 súlyemelés
 Sumony
 symposion

Sz
 szabad királyi város
 szabadalomlevél
 szabadtanítás
 Szabolcs (község)
 Szajk
 szakestélyek
 Szakorvosi Rendelőintézet
 szakszókincs (bányászati)
 szállodák
 szamojédisztika
 szecesszió
 Széchenyi Bioskop
 Széchenyi István Gimnázium
 szegényház
 szegénypolitika
 székesegyház
 székesegyházi énekiskola
 székesegyházi uradalmak (szénbányászat)
 székeskáptalan
 szellemtörténet
 szeminárium (papi)
 szénbányászat
 szénkitörésveszély
 szénszállítás
 Szent András és Benedek legendája
 Szent András kápolna
 Szent Bertalan szobor
 Szent Egylet lásd
      »»» Chevra Kadisa
 Szent Erzsébet hospitál
 Szent Erzsébet plébániatemplom
 szent helyek
 Szent István akna
 Szent István oltár
 Szent István tér
 Szent Mihály oltár
 Szent Miklós bányatelek
 Szent Mór Kollégium (Maurinum)
 szentháromság-szobrok
 Szentlélek ispotályos kanonokrend
 Szeráfi kórus
 szerb megszállás
 szerzetesrendek
 szeszfőzde
 Szigetvár egykorú leírása
 szikvízgyártás
 szilikózisveszély
 színészek/színigazgatók
 színház
 színházi élet
 színjátszás
 szlávok
 szoborleletek (római kor)
 szoborleletek (román kor)
 szobrászat (barokk)
 szobrászművészek
 szobrok
 szociális ellátás
 szociálpolitika
 szóföldrajz
 szőlészek
 szőlőtermesztés
 szövetkezetek
 szükségpénzek
 szüret

T
 Tabakó-villa
 Taizs nyomda
 Taizs-család
 tájrendezés
 tanácselnök (megyei)
 tanácselnökhelyettes (megyei)
 Tanárképző Főiskola
 tanárképzés
 tanítóegylet
 tanítóképzés
 tannyelv
 tanonciskolák
 tanoncoktatás
 tanulmánykötetek
 Tanuló Társadalom Konferencia (1997)
 táplálkozástörténet
 társadalomtörténet
 tartalomjegyzék (Pécsi Szemle)
 távbeszélő
 távirda
 technikumok
 téglagyártás
 telefonközpont
 temetők
 templomok
 teniszezők
 Természetbar. Turista Egyesülete (TTE)
 természetjárás lásd
      »»» turizmus
 természettudományi gyűjtemény
 természettudósok
 természetvédelem
 tervpályázatok
 testvérvárosi kapcsolatok
 Tettye
 Tettye-forrás
 Tettyevíz
 toronyóra
 toronyzene
 Tortyogó
 tömegközlekedés
 török elleni háborúk
 török kor
 Történelem Tanszék
 történészek
 történész-konferenciák
 Traiber-család
 Tubes
 Tubes-kilátó (János-kilátó)
 tudományos élet
 turistapihenők
 turistautak
 turisztika
 tüke
 Tüke-díjasok
 Tüke-díszkút

U
 Új Írások (folyóirat)
 Újmecsekalja
 Újmeszes
 újságírók
 uradalmi szénbányászat (székesegyházi)
 uralisztika
 Uránbányászok (színdarab)
 uránérc-bányászat
 uránérc-kutatás
 Uránia bioskop
 Uránváros
 úszók
 útikönyvek
 ügyvédek
 Ünnepi Könyvhét
 űrhajósok
 üzemek lásd
      »»» gyárak/üzemek/vállalatok

V
 Vadnai-család lásd
      Weidinger- (Vadnai-) család
 vállalatok lásd
      »»» gyárak/üzemek/vállalatok
 vállalkozók lásd
      »»» iparosok/vállalkozók
 vallási élet
 vallástörténet (római)
 vándorcigányok
 vándorkönyvek
 vándorszínészet
 vár
 várkatonaság (török)
 városcímer
 városfejlesztés
 városfejlődés
 városháza
 városi közlekedés
 Városi Múzeum lásd
      »»» Pécs Városi Múzeum
 városi rendelőintézet lásd
      »»» Szakorvosi Rendelőintézet
 városnév lásd
      »»» Pécs régi nevei
 városnövekedés
 Városok a békéért-díj
 vásárok
 Vasas (község)
 vasércbányászat
 vasgyár
 vaskohászat
 vasnagykereskedés
 vassisak
 vasút
 vasútállomás
 vasútépítés
 Vasváry-család
 Vasváry-ház
 Vasváry-villa
 Vaszary Gyula út
 vendéglátás
 Veresmarthy-kódex
 versek
 Verseny utcai stadion (PVSK)
 versenyeredmények
 Victoria-akna
 Világörökség
 villaépület
 villamos
 villamosenergia-ellátás
 vincellériskola
 virilisták
 Visy-család lásd
      »»» Jobst-család
 vízellátás
 Vizes-dűlő
 vízjelek
 vízkutatás
 vízvezetékek

W
 Weidinger- (Vadnai-) család
 Wigan-család (kályhások)

X
 Xavéri Szent Ferenc kápolna

Z
 zászlók
 zenei élet
 zeneiskola
 zeneművészek
 zeneoktatás
 zeneszerzők
 zenetörténészek
 zenetudósok
 Zengővár
 Zidina környék
 Zoerard-legenda lásd
      »»» Szent András és Benedek legendája
 zoológusok
 zsargon (bányász)
 zseb-napóra
 zsidó cserkészek
 zsidó hitközség
 zsidó népiskola
 zsidóság
 zsidóság emancipációja lásd
      »»» emancipáció
 zsinagóga
 Zsolnay család
      »»» Zsolnay és Mattyasovszky nevek alatt
 Zsolnay Miklós út
 Zsolnay Múzeum
 Zsolnay serleg
 Zsolnay szobor
 Zsolnay Vilmos emlékfal
 Zsolnay-épületkerámia
 Zsolnay-gyár
 Zsongorkő