www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
BIBLIOGRAPHIA HUNGARICA

A Demeter házaspár évtizedeken keresztül gyűjtötte a magyar írók külföldön bármely nyelven megjelent műveinek adatait. Az 1800-tól 1945-ig terjedő alap-gyűjtése mintegy 36.000-38.000 adatot tartalmaz. Az összeállítás megjelentetésére nem akadt kiadó, így sokszorosítva, 1957-58-ban jelent meg a Bibliographia Hungarica, Magyar szépirodalom idegen nyelven címmel 11 kötetben. Az alapbibliográfiát rendszeresen kiegészítette (1978-ig bezárólag!), a pótlások gépiratos példányai az OSZK-ban találhatók. A hazai könyvészeti munkák közül e műfajban ez a legjelentősebb vállalkozás; mindösszesen több mint 73.000 rekordot tartalmaz.

A Bibliographia Hungarica az 1800 után kiadott szépirodalmi alkotások, regények, elbeszélések, versek stb. bármilyen nyelven megjelent fordításainak (elsősorban az OSZK állományára támaszkodva) bibliográfiai adatait közli. Az adatbázisban egyszerű és összetett keresésé lehetséges.

A hozzáférés módja: ingyenes
Tárgyszó: könyvek, hungarika
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1800-1978
Rekordszám: 73.000
Nyelv: magyar és idegen nyelvek

vendégkönyv telefonkönyv levelezés