www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
HUMÁNTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK ÉS CIKKEK ADATBÁZISA
(HUMANUS)

A HUMANUS feladata a magyar vonatkozású nyomtatott, elektronikus humántudományi (rész)dokumentumok – azaz időszaki kiadványok vagy tanulmánykötetek részeként megjelent dokumentumok – teljes körű bibliográfiai feldolgozása, tartalmi feltárása, rendszerbe foglalása. Online tartalomfeltáró szolgáltatásként az e bibliográfiai rekordokból épülő rendszert elektronikus úton bocsátja a szolgáltatást igénybe vevők számára, így biztosítja azok magas szintű, rendszerszerű hozzáférhetőségét.

Az egyes tudományterületek cikkekben és tanulmányokban megjelent/megjelenő ismeretanyagát különböző formátumú és típusú segédletek tárták/tárják fel. Összegyűjtötték és az alábbi szempontok alapján visszakereshetővé tették az egyes tudományterületek ilyen segédleteit:

formátum: online; offline; nyomtatásban megjelent; gépirat; szakdolgozat
típus: szakportál; bibliográfia; repertórium; egyéb (tartalomjegyzék, mutató)

A tudományterület, formátum, típus értékeit a megfelelő indexre kattintva választhatjuk ki és emelhetjük be. A találatból ugróponttal juthatunk el a kiadvány OSZK-rekordjához.

vendégkönyv telefonkönyv levelezés