www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA (MNB)

Az Országos Széchényi Könyvtár által közreadott félhavonta megjelenő folyóirat, amely az Egységes Bibliográfiai Számbavétel (Universal Bibliographic Control – UBC) alapelveinek megfelelően folyamatosan és teljeskörűen közli a Magyarországon megjelenő könyvek és könyvjellegű dokumentumok hiteles leírásait az érvényes nemzeti és nemzetközi szabványok, szabályzatok alapján. Az MNB füzetek felsorolt számainak (a mindenkori utolsó öt szám) elektronikus változatával Ön is megismerkedhet, ha azok bármelyikét kiválasztja.

Az MNB füzetekben megjelenő adatokból az OSZK további számítógépes feldolgozások céljait szolgáló adatállományt is készít. Az állomány rekordjainak felépítése megfelel a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott bibliográfiai adatcsere-formátumnak, illetve annak a magyar könyvtári szabványokhoz adaptált változatának, a HUNMARC-nak. A rendelkezésre bocsájtott állományból a HUNMARC rekordok tetszőlegesen válogathatók és letölthetők. Ez a HUNMARC letöltés címszóval jelzett szolgáltatás, amely csak előfizetők számára hozzáférhető.

A Bemutató rendszert – mintaállománnyal – bárki kipróbálhatja. Ebből a letöltés ingyenes.

vendégkönyv telefonkönyv levelezés