www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
NEUMANN-HÁZ

„Az 1997 végén létrejött intézmény rendeltetését a kulturális javak védelméről szóló törvény fogalmazza meg. A munkáját közhasznú társaságként megkezdő közgyűjtemény elsődleges feladata a kulturális örökség digitalizálásában való részvétel, az e téren folyó munkálatok koordinálása, valamint a kulturális örökség digitalizálására épülő hálózati szolgáltatások megindítása. A társaság tulajdonosa és fenntartója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma...”

Az alapítói szándék szerint tehát a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ tevékenységének középpontjában a digitális könyvtári szolgáltatásoknak kell állniuk. A rövid névként használatos „Neumann-ház” a digitális könyvtár névadójának, a számítógép atyjának a neve mellett álló „ház” szóval egy hívogató, befogadó, ma még szimbolikus, később talán valóságos helyre utal.

Egyik kiemelten fontos vállalkozása a hazai internetes dokumentumok online katalógusának – a WebKat.hu online katalógus – építése. A felhasználó a Neumann-ház szerverére belépve közvetlenül tud tájékozódni a magyar kulturális örökség részét képező hálózati dokumentumok között úgy, hogy egyetlen gombnyomásra közvetlenül az eredeti Web-forrást hívhatja be a képernyőre. (A WebKat.hu katalógusból is elérhető az Educatio című pedagógiai folyóirat elektronikus változata.)

A közhasznú adatbázisok építése 1999-ben kezdődött. Az adatbázis könyvtárak, múzeumok, levéltárak és közművelődési intézmények adatait tartalmazza. A naprakészen tartott, online elérhető adatbázisból egy kattintással el lehet jutni azon intézmények honlapjára, amelyek internetes szolgáltatást tartanak fenn. (Magyar CD-ROM-ok adatainak összegyűjtésével az egész országban egyedül itt foglalkoznak. Az 1994 óta készülő diszkográfiát heti-kétheti gyakorisággal frissítik.)

A Bibliotheca Hungarica Internetiarca megvalósítása pályázati támogatással indult, a klasszikus magyar költők műveinek hálózati közzétételét tűzte ki célul. (A versek címük alapján kereshetők vissza.) A hálózaton keresztül szolgáltatott digitális könyvtári állományt gyarapítja több száz magyar természettudományi és tudománytörténeti munka, többtucatnyi tanulmány és számos további elektronikus dokumentum. A Neumann-ház gyűjti és online katalógusában feldolgozza a kulturális örökség témakörében megjelenő, magyar fejlesztésű CD-ROM-okat.

Másfél éves előkészítő munka után 2000 tavaszától nyilvánosan hozzáférhető a Nemzeti Kulturális Alapprogram által támogatott Digitális Irodalmi Akadémia. A Petőfi Irodalmi Múzeum Kortárs Irodalmi Központjának világméretekben is egyedülálló vállalkozása negyvenkét kortárs író teljes életművének digitalizálását és hálózati közzétételét jelenti. A mintegy tízezer kötetnyi, sok tízezer irodalmi alkotást a Neumann-ház adatbázisba tölti, és így teszi ingyenesen hozzáférhetővé az interneten keresztül a magyar irodalom iránt érdeklődő nagyközönség számára. A szolgáltatás nemcsak tartalmában, de technológiáját tekintve is teljesen újszerű lesz: Magyarországon az elsők között valósítja meg a szövegek belsejében rejlő információk feldolgozására és visszakeresésére szolgáló nemzetközi szabvány leírásait. Mindezek mellett több, reprezentatív, nagy jelentőségű CD-ROM megjelenését is elősegítette a könyvtár.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) és az Országos Széchényi Könyvtár közös projektje, mely a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású, oktatási, tudományos, vagy kulturális célokra használható, szabadon terjeszthető, teljesszövegű elektronikus dokumentumok központi gyűjtőhelye kíván lenni. Saját meghatározása szerint „egy projekt és mozgalom, melynek az a célja, hogy emberi erővel összegyűjtse, rendszerezze, egységes formátumba hozza és minél több érdeklődő számára hozzáférhető módon szolgáltassa az ... elektronikus dokumentumokat”.

vendégkönyv telefonkönyv levelezés