www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
PEDAGÓGIAI ADATBÁZIS (PAD)

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) Pedagógiai Adatbázisa (PAD) magában foglalja 1989-től a Magyar Pedagógiai Irodalom című nemzeti szakbibliográfia teljes anyagát, valamint az OPKM-ben feldolgozott idegen nyelvű szakkönyvek és válogatott folyóiratcikkek adatait. Az adatbázis tartalma: neveléselmélet, oktatáselmélet, oktatásügy, közoktatás, szakképzés, oktatásmódszertan, neveléslélektan, neveléstörténet, nevelésszociológia, gyógypedagógia. Az adatok forrása: a Magyarországon megjelent pedagógiai szakkönyvek, a jelentősebb gyűjteményes munkák analitikus feltárásban, magyar nyelvű folyóiratok pedagógiai tárgyú cikkei, az OPKM állományában hozzáférhető idegen nyelvű szakkönyvek és idegen nyelvű szakfolyóiratok válogatott cikkei. A tartalmi feltárást az OPKM saját tárgyszórendszere biztosítja. Az idegen nyelvű dokumentumok jelentős részéhez címfordítás és referátum is tartozik. Az adatbázisban megtalálható dokumentumok hozzáférhetők az OPKM állományában. Az adatbázis folyamatosan bővül az újonnan megjelenő információkkal és a korábban megjelent dokumentumok retrospektív feldolgozásával. A tervek szerint a feldolgozott anyagok köre ki fog terjedni az elektronikus dokumentumokra is.

A PAD a más országokban is létező neveléstudományi adatbázisok partnere kíván lenni. Ezért terminológiájában illeszkedik az amerikai ERIC adatbázishoz, az angol BEI-hez, a német CD Bildung adatbázishoz és az egységes Európai Uniós terminológiához.

vendégkönyv telefonkönyv levelezés