www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
VideoActive

A Video Active projekt az Európai Bizottság eContentplus programjának keretében jött létre.

A Video Active fő célkitűzése, hogy hozzáférést nyújtson az európai televíziós archívumokhoz. Ezeknek a (nagyrészt) zárt archívumoknak a megnyitása elérhetővé teszi a bennük őrzött tartalmakat oktatási és kutatási célra. Ezzel lehetővé válik a televíziózás kulturális örökségének interaktív felfedezése.

Television for Children – BBCA projekt során a televíziós archívumok gyűjteményeiből egy 10.000 elemű válogatás készül, amely tükrözi az Európai Unió országaiban működő televíziózás kulturális és történelmi hasonlóságait és különbségeit. Az így létrejött gyűjteményt az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő, a gyűjtemény jellegéhez igazított metaadatokkal egészítik ki. Így a Video Active által gyűjtött anyagok fontos forrást nyújtanak a nemzeti és nemzetközi kulturális és történelmi események televíziós ábrázolásának vizsgálatához, valamint a televízió mint médium kultúrák közötti fejlődésének kutatásához.

Az audiovizuális archív anyagokhoz a szerzői jogi problémák miatt közismerten nehéz hozzáférni. A digitalizálási tevékenységek nemcsak a hosszútávú megőrzést teszik lehetővé, de a hozzáférés területén is megoldást jelentenek. Jelenleg a különböző nemzeti szinteken folyó digitalizálási folyamatokból hiányzik a szabványosítás, a kohézió, ez pedig egyenlőtlen hozzáférést eredményez. A Video Active a nemzeti szintű digitalizálási tevékenységek összefogásával értéknövelt és egyenlő hozzáférést nyújt az archív tartalmakhoz mindezt egy egységesen kialakított, integrált páneurópai rendszer keretében. A projekt során Európa tizenegy vezető nemzeti audiovizuális archívumának digitalizált tartalmai válnak online elérhetővé.

Az archívum tíz nyelven kereshető: angol, francia, német, olasz, holland, görög, magyar, katalán, dán és svéd. Ennek következtében a Video Active elősegíti a közös történelemnek és a nemzetek közötti kölcsönhatásoknak a megértését, amelyek a kollektív európai emlékezetet és identitást alakítják, ugyanokkor élteti a multikulturális dimenziót, amivel formálja az európaiságot.

A Video Active feltárja az európai tapasztalatokat nagyban alakító média történelmi szerepét. Az ilyen típusú tartalmakra nagyon nagy az igény az oktatási és tudományos közösségeken belül, valamint a széles közvélemény körében is. E projekt eredményeként az emberek láthatják és használhatják az európai nemzetek kulturális történetére vonatkozó, a televízióban sugárzott műsorokat.

(Forrás: Videoactive.eu)
vendégkönyv telefonkönyv levelezés