www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
A PTE Egyetemi Könyvtár digitalizálása

Klimo Theca

A 2004. február 24-én a nagyközönség számára megnyitott KlimoTheca szolgáltatásunk jelenleg átalakítás alatt van.
Könyveinket ideiglenesen innen érhetik el látogatóink. A régi (leállított) oldal elérhető a http://kt.lib.pte.hu/ címen.

Témák (ABC rendben):

1848-1849-es forradalom és szabadságharc (2)
Alvinczi Péter (1)
Antiszemitizmus (1)
Bánát (2)
Bányászat (2)
Baranya megye (5)
Bellye (1)
Bírósági szervezet (1)
Boszorkányperek (1)
Bűnügy (1)
Cigányok (1)
Csillagászat (1)
Dalárda (1)
Dél-Magyarország (1)
Demográfia (5)
Egyház (1)
Egyházi sematizmus (5)
Egyháztörténet (6)
Életrajz (2)
Emlékirat (1)
Építészet (1)
Erdély (8)
Erdészet (1)
Európa (1)
Ezredtörténet (1)
Felsőoktatás (1)
Festészet (1)
Filozófia (3)
Foglalkozások (1)
Földbirtok (1)
Földrajz (1)
Földügy (1)
Forráskiadvány (42)
Gazdacímtár (1)
Gazdaságtörténet (2)
Görögkatolikus_egyház (1)
Győri egyházmegye (1)
Helynévtárak (4)
Helytörténet (10)
Hivatali formuláskönyv (1)
Horvátország (3)
Imre herceg (1)
Irodalomtudomány (15)
Jogtudomány (2)
Kalendárium (1)
Károlyi család (1)
Károlyi Sándor (1)
Katonai címtár (2)
Kegyúri jog (1)
Kolostorok (1)
Közép-ázsia (1)
Középkor (13)
Közigazgatás (2)
Krónika (3)
Külkereskedelem (10)
Lakásügy (1)
Latin-magyar_szótár (1)
Legenda (1)
Levelezés (2)
Logika (1)
Magyar irodalom, költemény (1)
Magyar nyelv (1)
Magyar-latin szótár (1)
Magyarország (112)
Malomipar (1)
Mezőgazdaság (3)
Munkaügy (3)
Nagyváradi Káptalan (1)
Napló (6)
Német nemzetiség (1)
Népességstatisztika (1)
Névtár (1)
Névváltoztatások (1)
Numizmatika (2)
Nyelvemlékek (1)
Nyelvtörténet (1)
Nyelvtudomány (15)
ókeresztény emlékek (2)
Oklevéltan (2)
Oktatás (1)
Oktatási címtár (1)
Őstörténet, magyar (2)
Osztrák Császárság (1)
Osztrák-Magyar Monachia (1)
Pannonia (2)
Pápai_tizedjegyzékek (1)
Patrisztika (1)
Pécs (7)
Pécsi egyházmegye (7)
Pécsi Káptalan (1)
Pécsi Püspöki Tanítóképző Intézet (1)
Pécsi székesegyház (1)
Perjog (1)
Protestáns_egyházak (1)
Rák (betegség) (1)
Rákóczi-szabadságharc (1)
Reformáció (1)
Reformkor (1)
RMK (1)
Római katolikus egyház (2)
Statiszikai adatok (1)
Statisztika (1)
Statisztikai adatok (26)
Szakácskönyv (1)
Számadáskönyvek (2)
Székelyföld (1)
Szent István (1)
Szerb nemzetiség (1)
Szerbia (1)
Szigetvár (2)
Szlávizmus (1)
Szlávok (1)
Szobrászat (1)
Tanítók (1)
Temesvári Adminisztráció (1)
Teológia (1)
Természetföldrajz (1)
Természettudomány (1)
Tiszaeszlári per (1)
Tiszti címtár (3)
Török-magyar rokonság (1)
Történelem (61)
Törvényhatóságok (1)
Udvartartás (1)
Uradalom (1)
Útleírás (3)
Vállalatok (1)
Várak (1)
Vasút (1)
XIV. század (1)
XIX. század (3)
XIX. század eleje (1)
XIX. század első fele (2)
XIX. század második fele (1)
XV-XVI. század (1)
XV. század (1)
XVI-XVII. század (6)
XVI-XVIII. század (3)
XVI. század (6)
XVI. század első fele (1)
XVI. század vége (1)
XVII-XVIII. század (3)
XVII.század (4)
XVII. század második fele (2)
XVII. század vége (1)
XVIII. század (2)
XVIII. század eleje (2)
XVIII. század első fele (1)
Zrínyi Miklós (1)
Zsidók (1)Csak a PTE hálózatából elérhető dokumentumok
Folyóiratok/periodikákKönyvek/Egyéb dokumentumok

 • Ádám Antal és S. Szabó Péter (szerk.): Zarándokutak (Pécsi Tudományegyetem, Pécs : 2002)
 • Babics András: A Kamarai igazgatás Pécs városában 1686-1703 (Pécs : 1937)
 • Bánfai József: „A tehetség-probléma hazai történetének irodalma a kezdetektől 1950-ig” bibliográfia (Pécs, 2007)
 • Bárdossy I. – Forray R. K. – Kéri K. (szerk.): Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez (PTE BTK NI, Pécs : 2006)
 • Nora CHRONOWSKI (ed.): Constitutional Development of the European Union (Pama E-book, Groningen - Leeds - Marburg - Olomutz - Plzen - Pécs - Wroczlaw Law Faculties : 2008) Forrás: Pécsi Közjogi Műhely
 • F. Dárdai Ágnes: Történelmi megismerés – Történelmi gondolkodás I-II. (ELTE-BTK – MTT, Pécs : 2006. – 197+205 p.)
 • Fénelon: A leányok neveléséről (Kath. Középiskolai Tanáregyesület, Budapest : 1936)
 • Hernádi László Mihály: A Magyar Családtörténeti Szemle repertóriuma (1935-1944) (Tarsoly Kiadó, Budapest : 2000)
 • Hernádi László Mihály: A pécsi múzeumi értesítők és évkönyv repertóriuma 1908-1998 (Dialóg Campus, Budapest-Pécs: 2002)
 • Hernádi László Mihály: A Történeti Szemle repertóriuma (1912-1930) (Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs : 2001)
 • Hernádi László Mihály: Bethlen Gábor. Bibliográfia 1613-1980 (Különnyomat, Budapest, 1980)
 • Hernádi László Mihály: Deák Ferenc. Bibliográfia 1817-1990 (PTE Központi Könyvtár, Pécs : 2006)
 • Kéri Katalin: Holdarcú, karcsú ciprusok – Nők a középkori iszlámban (TEXTerebess No. 4., Terebess Kiadó, Budapest : 2003)
 • Kéri Katalin: Nevelésügy a középkori iszlámban (Iskolakultúra-könyvek 16. Pécs : 2002)
 • Lukinich Imre: Az egyetem alapításának története (Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda RT., Pécs : 1933)
 • Pap József: Basso I. [Daloskönyv] (Kézirat, h. n. : 1874)
 • Sragner Márta et al: CSIMABI – A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája (1538-2007)
 • vitéz Szabó Pál dr.: A régi pécsi egyetemre vonatkozó kéziratok és nyomtatványok bibliográfiája (1933. május)
 • Tóth Pápai Mihály: Gyermek-nevelésre vezető út-mutatás a' S. Pataki Helvetica Confessiót tartó Collégiumban tanító ifjúság számára (Kassán, Elinger János Cs. és Királyi privil. Könyv-nyomtatónál : 1797)
 • Varga Katalin (szerk.): A 21. század műveltsége – E-könyv az információs műveltségről (PTE FEEK Könyvtártud. Int., Pécs : 2008)
 • Veress Emőd: Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny repertóriuma (2003-2007 II. félév)
 • Weszely Ödön: Az egyetem eszméje és típusai (Minerva, VIII. évf., 4-7. sz., Budapest: 1929., 125-171. o.)
 • vendégkönyv telefonkönyv levelezés