www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0033 projekt nyitórendezvény

Olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése könyvtári szolgáltatásokkal.
A PTE Egyetemi Könyvtár a minőségi oktatás és a hatékony tanulás szolgálatában.

Időpont: 2010. augusztus. 3. 10h.
Helyszín: PTE Központi Könyvtára Pécs Universitas u. 2/A.


Forrás: Pécs Tv: Pont Ma | Szerkesztő: Kustánczi Norbert
Időpont: 2010. augusztus 3. 23:40 | Hossz: 2:51 | Bitráta: 750 kbps


A film DVD minőségben/formában lementhető: 20100803tamopsajtotajekoztato.mpg
(jobb egér gomb / hivatkozás mentése)A film DVD minőségben/formában lementhető: 20100803tamopertekezlet.mpg
(jobb egér gomb / hivatkozás mentése)Összefoglaló a PTE Új Magyarország Fejlesztési Terv
TÁMOP és TIOP keretében benyújtott főbb pályázatairól

— Sajtóanyag – 2010.augusztus 3. — Dobay Kata, igazgató

A Pécsi Tudományegyetem aktív pályázati tevékenységet folytat, számos – elsősorban az Európai Unió és a Magyar Költségvetés társfinanszírozásával megvalósuló – fejlesztés van folyamatban, és remélhetőleg a jövőben további forrásokat is sikerül allokálnunk.

I. 2010-ben elnyert UMFT pályázatok:

 1. Janus Pannonius Sürgősségi Program – Korszerű sürgősségi ellátás a történelmi régióban című TIOP 2.2.2-08/2 Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) felhívásra benyújtott pályázaton 637.172.427 Ft támogatást nyerünk el. A támogatás aránya: 90%, a támogatási döntés dátuma: 2010.05.03., a támogatás pontszáma: 100.
 2. A TÁMOP 5.4.4-09/2-C Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése felhíváson két pályázatot nyert el a PTE. A BTK „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” című pályázata 39.534.792 Ft, az IGYFK „TÉRSÉG — KÖZÖSSÉG — MINŐSÉG” Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” című pályázat pedig 43.650.304 Ft támogatásban részesült. A támogatás aránya: 100%, a döntés 2010.06.03-án született, a szerződéskötés folyamatban van.
 3. A modern múlt – étkezésünk fenntarthatóságáért KEOP 6.1.0/A/09 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) pályázati felhíváson az IGYFK 4.374.402 Ft támogatást kapott, a támogatás aránya: 100 %.
II. A PTE közoktatási intézmények 2010-ben elnyert UMFT pályázatai:

 1. Az egyetem három gyakorló iskolája nyert el összesen 37,5 M Ft-ot a TÁMOP 3.1.5-09/A-2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) pályázaton, a támogatás aránya: 100%, az iskolák önállóan készítették el a pályázati anyagot.
 2. 2. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda „A legkisebb királyfi” A pedagógusok felkészítése a tehetséggondozásra az 1-4. évfolyamon, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra az anyanyelvi és a vizuális kompetenciák területén. „Minden jó, ha a vége jó!” című, iskolai tehetséggondozást támogató pályázaton 100%-os támogatási intenzitással 10.551.775 Ft-ot nyert el.
III. Folyamatban lévő pályázatok:

 1. 3T — Technológia — és tudástranszfer feltételeinek kialakítása a Dél-dunántúli Régió egyetemi tudásbázisaiban – TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0004
  A projekt keretében a Pécsi Tudományegyetem és Kaposvári Egyetem szakemberei dolgoznak együtt. A PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központja koordinálja a szakmai megvalósítást, melynek elsődleges célja a tudásbázisokban keletkező kutatási eredmények jogi oltalmának biztosításán túl a hasznosításuk, a társadalom, a gazdaság számára értéket képviselő innovációk fejlesztése. A projekt összköltsége 548 millió Ft, a megítélt támogatás 460 millió Ft.
 2. TÁMOP 4.1.2-08/1/B Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása – TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0003
  A közel 200 milliós, 95%-os támogatási intenzitású projekt keretében a pedagógusképzési koordinációs, a felsőoktatási és a gyakorlóiskolai munkacsoportok kialakítását követően létrejött a PTE-n a Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont.
 3. Science Please! Innovatív Kutatói Team – TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0011
  A Science Please! Innovatív Kutatói Team a környezeti károsodások bio-, környezet és informatikatudományi vizsgálatával, ezek eredményeiként megfogalmazott innovációkkal szolgálja a Pólus stratégiában meghatározott és ahhoz kapcsolódó oktatási és gazdaságfejlesztési célkitűzéseket; megalapozza a Science Building kutatási humán kapacitását, kutatási tevékenységét. A projekt általános célja a fenntartható emberi élet kutatása – biotudományi, környezettudományi és informatikai innovatív megoldások keresése. Projekt összköltsége: 703 millió Ft.
 4. Science Please! Science Building létrehozása, egyetemi informatikai infrastruktúra bővítése – TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0002
  A közel 7 Mrd Ft összköltségű projekt keretében kialakításra kerül a Science Building épületegyüttese, melyen belül jelentős laboratóriumi műszerpark kerül beruházásra. A projekt keretében az informatikai háttér infrastruktúra jelentős fejlesztését is végrehajtjuk.
 5. Nyitott Egyetem — a PTE tudásbázisának disszeminációja – TAMOP-4.2.3-08/1-2009-2010
  Nagy érdeklődés mellett, magas színvonalon zajlott le a projekt két, a legszélesebb nyilvánosságot megcélzó rendezvénye, a Mandulavirágzási Tudományos Napok és a Nyitott Egyetem előadás sorozat. A projekt keretében valósulnak meg továbbá a szakkollégiumi egyedi programok, emellett két konferencia is. A régió egészében érzékelhető hatású, részben a projekt által megvalósított Pollack Expo több ezer látogatót és több mint száz kiállítót vonzott. Fizika, kémia és matematika tárgyak körében tehetséggondozó szakköröket működtettünk.
 6. Szolgáltatásfejlesztés a Pécsi Tudományegyetemen TAMOP 4.1.1. - 08/1-2009-0009
  A projekt megvalósítása megkezdődött.

További információ:
PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ
+36-72-501-500/2149 — www.innovacio.pte.hu
vendégkönyv telefonkönyv levelezés