www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
Új utakon a PTE Egyetemi Könyvtár

(2010. augusztus 3. 11:26:45)
Uniós forrásból fejleszti olvasási és digitális kompetenciáit a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára. E célra csaknem 45 millió forintot nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv társadalmi megújulás operatív programjában. A programot ma mutatták be az intézmény vezetői.

A PTE 10 karára kiterjedő könyvtári hálózata és központi könyvtára 24 órán át elérhető szolgáltatásfejlesztést, nyilvános elektronikus katalógusának bővítését valósítja meg az elnyert forrás révén, hangzott el a projektnyitó rendezvényen.

Az otthonról elérhető internet alapú szolgáltatások fejlesztésével, a könyvtári és nem könyvtári rendszerek összekapcsolásával széleskörű információkínálat és -használat valósul meg. A megújuló könyvtári portál dinamikus, interaktív, korszerű „webkettes” szolgáltatásokkal áll a felhasználók rendelkezésére. Az egyetemen keletkezett tudásanyagot láthatóvá, elérhetővé, ezáltal széles körben hasznosíthatóvá teszik. A honlap a jelenlegi magyar és angol nyelven kívül német nyelven is elérhetővé lesz.

A távolról elérhető szolgáltatásokat 24 órán keresztül otthonukból igénybe vehetik a mozgásukban korlátozottak, a hátrányos helyzetűek. A gyűjtemények, adatbázisok és a szolgáltatások kapcsolódnak az országos rendszerekhez.

– Ezen kívül a támogatás révén a könyvtárosok, informatikusok, rendszergazdák szaktudásának megújítására is lehetőség nyílik majd akkreditált szakmai tanfolyamokon és nyelvtanfolyamokon keresztül. – hangsúlyozta dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes foigazgató. –, Ezen új típusú szolgáltatások hatékony működtetésével gazdagodik, megújul a könyvtáros szakemberek, informatikusok szaktudása, nyelvtudása. Képesek lesznek arra, hogy az egyetemen a képzést és oktatást segítő multidiszciplináris teamek hasznos tagjai legyenek. A fejlesztési projekt eredményeként a könyvtár aktív tanulási környezetet biztosító tanulási központtá alakul, szolgáltatásai dinamizálódnak és intenzívebbé válnak

Szellőné Fábián Mária főigazgató-helyettes kifejtette: bővül a könyvtár potenciális használóinak köre, az egyetemi polgárokon kívül a projektben megcélzott ifjúsági korosztály, az inaktívak és a munkaerőpiac szereplői lesznek a könyvtárhasználók főbb célcsoportjai.

– Összefogva a megyei-városi könyvtárral, a PTE gyakorló iskoláival, valamint egy városi gimnáziummal olvasásnépszerűsítő programokat tervezünk a fiatalok számára. Csatlakozunk az országos olvasásnépszerűsítő programokhoz, valamint fontosnak tartjuk a tudományos eredmények népszerűsítését szolgáló programok szervezését.

A PTE Egyetemi Könyvtár hálózata 5 városban 10 kari könyvtárban, és 62 egyéb (intézeti, tanszéki, klinikai) könyvtárban szolgáltat. E könyvtári hálózat magas színvonalú, az egyetemen folyó oktatást, kutatást, gyógyítást és tanulást segítő információszolgáltató intézményként a tudásközvetítés információs centrumaként hozzájárul az egyetemi lét magvát jelentő szakmai minőség megteremtéséhez. A fejlesztés révén még nagyobb nyitottság jellemzi majd az intézményt a jövőben.

(Forrás: Baranyanet.hu)
(Hírátvétel: Somogy.hu)

vendégkönyv telefonkönyv levelezés