www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
Időszaki kiállítások

A pécsi professzorok emlékezete
A pécsi jogi oktatás múltja (1785-1950)
2011. április 18. — 2011. május 20. (PTE ÁJK)
Az idei Pécsett megrendezésre került XXX. Jubileumi OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció kísérőrendezvényeként megnyitott tárlat a pécsi jogi oktatás 1785 és 1950 közötti időszakát mutatta be. Két intézmény: a Pécsi Püspöki Joglyceum és az Erzsébet Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának történetét, relikviáit mutatta be a tárlat. Kiemelt szerepet kapott a kiállításban a líceum és az egyetem oktatóinak, professzorainak bemutatása, munkásságuk, műveik ismertetése.

(A kiállítás készítette: Dezső Krisztina, Pohánka Éva és Jusztinger Antalné)A Pécsi Közgáz 40 éve – Jubileumi kiállítás
2010. szeptember 23-25.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara idén ünnepelte megalakulásának 40 évfordulóját. Az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódva a PTE Egyetemtörténeti Gyűjteménye által rendezett a jubileumi kiállítás az eltelt 40 év történetét kívánta bemutatni. A tárlat első felében az Erzsébet Tudományegyetem időszakától napjainkig tárta a látogatók elé a közgazdaságtudományi képzés történetét a pécsi egyetemeken. A kar 1970. március 3-án kiadott alapító okirata létrehozta a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Pécsi Kihelyezett Nappali Tagozatát, Hoóz István tagozatvezető irányításával. A kezdeti korszakból több dokumentum, könyv és fotó villantotta fel a korai éveket. A következő tárlókban a már kétkarúvá vált Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának dokumentumait, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen folyó munkát mutattuk be egészen az integrációig, majd végül egy vitrinben a mai egyetemi életet ismerhették meg a látogatók.

A következő nagyobb egységben a Közgazdaságtudományi Kar dékánjainak munkásságát tártuk a látogatók elé személyes tárgyaikon, tudományos munkáikon és fotókon keresztül. A tárlókat a fali tablók egészítették ki, melyeken a dékánok szakmai munkásságának ismertetését olvashatták a látogatók. Hoóz István, Takács Béla, Papp László, Zeller Gyula, Vörös József, Rekettye Gábor, Farkas Ferenc, Dobay Péter és Rappai Gábor dékánok tevékenységével ismerkedhettek meg a látogatók.

Majd a kar tudományos könyvkiadói tevékenységét kívánta bemutatni egy vitrin. Végül a kiállítást a kar díszdoktorait és a diákéletet bemutató vitrinek zárták.

(A kiállítást készítette: Áldozó Krisztián, Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné)Angyal Pál emlékkiállítása
2010. április 9.
Angyal Pál emlékezete Pécsett című konferencia kísérőrendezvényeként készült a kiállítás.

(A kiállítás készítette: Kokovai Szabina, Pohánka Éva)Püspöki Joglyceum emlékezete (1833-1923)
2009. október 16. (PTE ÁJK)

A Püspöki Joglyceum emlékezete című konferencia kísérőrendezvényeként a lyceum történetét mutatta be a kiállítás. A tárlókban a lyceum működési dokumentumai mellett, a lyceum oktatóinak munkásságát, az általuk írt köteteket tekinthették meg az érdeklődök.

(A kiállítást készítette: Kokovai Szabina, Pohánka Éva)Pécsi felsőfokú történészképzés történetének válogatott dokumentumai. 1923/1948/1983.
2008. november 28. – 2008. december 5. (PTE BTK aula)

A pécsi történészképzés hármas évfordulója kapcsán a Pécsi Tudományegyetemen, valamint jogelőd intézményeiben folyó képzés rövid történeti áttekintése mellett keresztmetszetet nyújtott a kiállítás a jelenlegi történészképzésről, a PTE Történettudományi Intézetének mai felépítéséről, az itt folyó kutatómunkáról az itt oktatók műveinek segítségével.

(A kiállítást készítette: Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné, Pohánka Éva)„A császárért és a királyért!” Az első világháború tárgyak és dokumentumok tükrében
2008. november 7-21.

A kiállítást a Hadtörténeti Múzeum, a Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága Várostörténeti Múzeuma és a Pécsi Egyetemi Könyvtár közösen rendezete meg az első világháború befejezésének 90. évfordulója kapcsán. A tárlatot dr. Kedves Gyula, a Hadtörténeti Múzeum igazgató-helyettese és Fischerné dr. Dárdai Ágnes, könyvtár főigazgatója nyitotta meg.

(A kiállítás készítette: Deák Máté, Kokovai Szabina, Vitári-Wéber Adrienn (PTE TGYO), Krautzer Andrea, Szoleczky Emese (Hadtörténeti Múzeum))„Harapós tudomány – mosolygó fogak”, Pécs és a fogászat története.
2008. szeptember 2. – 2009. március 31. (PTE Egyetemtörténeti Gyűjtemény)


További képek

Az EKF 2008-as „Környezet- és egészségkultúra éve” programsorozat keretében az Egyetemtörténeti Gyűjtemény tárgyi és könyvészeti dokumentumok segítségével látványos bemutatót szervezett a magyar, főként a pécsi fogászat múltjából. A fogászattörténeti kiállításnak az egyetemi könyvtár udvarában álló Virágház adott otthont alkalmassá tettek múzeumi tárlatok fogadására. A bemutatott anyag a Pécsi Tudományegyetem Orvostörténeti Múzeumának és Fogászati Klinikájának relikviáiból, műtárgyaiból, valamint budapesti és pécsi magángyűjtők fogászati gyűjteményeiből tevődött össze. A kiállítás témája a magyar fogászat és fogászati képzés történetének tematikus bemutatása volt. A magyar fogászat fejlődésének főbb csomópontjait, fejlődési irányait, jeles személyiségeit, iskolaalapító professzorait kívánta megismertetni az érdeklődőkkel. A középkori foghúzási módoktól a 19-20. században megjelenő ma is használatos eljárásokat, fogászati műszereket, alapanyagokat tártja a látogatók elé. Különösen gazdag volt a kiállítás 19. század végéről és 20. század elejéről származó műszeranyaga.

(A kiállítást készítette: Deák Máté, Dezső Krisztina)90 éves a Pécsi Orvostudományi Kar – „Orvosképzésünk a könyvek tükrében”
2008. április 12.
További képek

Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karának 90. évfordulójára rendezett Ünnepi Kari Tanácsülésre a Pekár Mihály Orvosi- és Élettudományi Szakkönyvtár, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya és az Orvostörténeti Múzeum „Orvosképzésünk a könyvek tükrében” címmel történeti kiállítást készített el. A történeti prezentáció tematikáját tekintve három részre volt tagolható, amely mintegy hidat képezett az orvosképzés múltja felett: bemutatva az orvosi kar pozsonyi, budapesti és pécsi működését áttekintve. A kiállítást Dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem rektora nyitotta meg.

(A kiállítást készítette: Dr. Benke József, Gracza Tünde, Jusztinger Antalné, Pohánka Éva)„Batthyány Emléknap” kiállítás
2007. június 5.
A 200 éve született Gróf Batthyány Kázmér emlékére a Baranya Megyei Levéltár által megrendezett rendezvénysorozat keretében a Pécsi Egyetemi Könyvtár kiállítást szervezett. A helyszín a Baranya Megyei Önkormányzat Díszterme volt.

(A kiállítást készítette: Móró Mária Anna. A kiállítás előkészületeiben segítették: Deák Máté és Kokovai Szabina)
vendégkönyv telefonkönyv levelezés