www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
PTE Angol-Német-Osztrák könyvtár

|  Bemutatkozás |  Gyűjtőkör |  Szolgáltatás |  Nyitvatartás |  Elérhetőség |  Dokumentumok |  Ajánlott weboldalak |


Bemutatkozás

Megközelíthetőek vagyunk a főpályudvarról induló 30-as busszal (az Ifjúság úti megálló). A könyvtár az egyetem „H” szárnyának tetőterében található.

A könyvtár az 1999-ben befejeződő rekonstrukció alkalmával készült el, október 1-től működik, mint Angol-Német és Osztrák könyvtár. A korábban önállóan működő Osztrák könyvtár valamint a német és az angol tanszéki könyvtárak kerültek itt elhelyezésre.

A főbejárat mellett található központi ruhatárban kell a táskákat és kabátokat elhelyezni. A jobboldali lifttel a 9. szintig kell felmenni, majd balra végig a folyóson a „H” szárny tetőteréig. Könyvtárunkban a kölcsönző és olvasótér nem különül el. A különböző állományrészek egymástól elkülönülve helyezkednek el. A könyvek szabadpolcon találhatók, kölcsönözhetőségük a tanárok kérésének megfelelően időlegesen korlátozott. A tananyaghoz kapcsolódó fénymásolt anyagok kartotékokban vannak elhelyezve, melyek csak helyben olvashatók.

PTE Angol-Német-Osztrák könyvtárGyűjtőkör

Főgyűjtőkör

A Könyvtár meghatározott feladataiból adódóan gyűjti az anglisztika és germanisztika témakörében megjelent hazai és külföldi szakirodalom és szépirodalom, valamint a társadalomtudományok mindazon műveit, amelyek jelentőségüknél fogva, illetve az Egyetem oktató-kutató feladatai folytán szükségesek.

Mellékgyűjtőkör

Az ajándék és hagyaték során kapott – nem a főgyűjtőkörhöz szorosan – kapcsolódó dokumentumok.


Szolgáltatás

Helyben olvasás

Csak helyben használható dokumentumok:

 • az időszaki kiadványok
 • a tanárok által elhelyezett fénymásolt anyagok
 • a segéd- és kézikönyvtári anyag
 • szakdolgozatok
 • cd-romok

A könyvtárhasználatra vonatkozó szabályok

 • szolgáltatásai érvényes olvasójeggyel vehetők igénybe
 • az olvasójegyet évente érvényesíteni kell
 • az olvasójegy másra át nem ruházható (elvesztését kérjük bejelenteni)
 • alapszolgáltatásaink (könyvtárlátogatás, az állomány helyben használata, információ a könyvtári rendszerről) ingyenesek
 • kölcsönzés a Pécsi Tudományegyetem diákjai és dolgozói számára ingyenes, mindenki más a könyvtárhasználati szabályzatban foglaltaknak megfelelően térítési díjat fizet
 • részletes könyvtárhasználati szabályzat a könyvtár területén van kifüggesztve

Kölcsönzés

Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók vehetik igénybe. Hosszabbítani telefonon is lehet: (72) 503-600 / 4665.
A kölcsönzési határidőn túl visszahozott vagy késedelmesen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk, könyvenként és naponta 20 Ft-ot. A már kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető.

Kölcsönözhető kötetek száma Kölcsönzési határidő Hosszabbítás
PTE oktatói, óraadó tanárai 20 3 hónap 5 x 1 hónap
PTE PHD hallgatói szakkollégistái 20 1 hónap 2 x 1 hónap
PTE Egyetemi Könyvtár dolgozói 20 1 hónap 1 x 1 hónap
PTE hallgatói 10 1 hónap 1 x 1 hónap
Egyéb olvasók 10 1 hónap 1 x 1 hónap

Könyvtárközi kölcsönzés

Ha az olvasó a könyvtár állományában nem található dokumentumot szeretne használni, lehetősége van könyvtárközi kölcsönzést kérni. A könyvtárközi kölcsönzés esetleges díja az olvasót terheli.
Könyvtárközi kölcsönzéssel Hurkóné Kereszti Erzsébet-hez kell fordulni: | Telefon: (72) 503-600 / 4514

Fénymásolás

Fénymásolásra lehetőség van. A könyvtár bejáratán kifüggesztett időpontokban.

Internet és adatbázis használat

Jelenleg kilenc számítógép áll az olvasók rendelkezésére, a könyvtári adatbázisok, ill. Internet használatra.


Elérhetőség

Cím:7624 Pécs, Ifjúság u. 6.
Telefon: (72) 503-600 / 24665
Munkatársak: Telefonkönyv

Dokumentumok

A PTE Angol-Német-Osztrák könyvtárban elhelyezett szakdolgozatok és egyéb dokumentumok jegyzéke: angolszakdolgozatok.xls  |  nemetszakdolgozatok.xls  |  nemetfolyoiratiroda.xls (Aktualizálva 2011. február 11.)

Ajánlott weboldalak

Österreich-Bibliothek Pécs
Österreich-Bibliotheken im Ausland

vendégkönyv telefonkönyv levelezés