www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ Könyvtára

|  Bemutatkozás |  Gyűjtőkör |  Szolgáltatás |  Nyitvatartás |  Elérhetőség |  Katalógusok | Ajánlott weboldalak |


Bemutatkozás

Az 1964-ben alapított könyvtár társadalomtudományi szakkönyvtárként működött 1989-ig. 1990-ben a Népjóléti Minisztérium a jövő egészségügyének megalapozása érdekében létrehozta a POTE Egészségügyi Főiskolai tagozatát, melyben kezdetektől, a jogelőd könyvtár anyagára támaszkodva önálló főiskolai könyvtár működött. A teljes profilváltást követően a képzési központ oktatási tevékenységéhez igazodva gyűjtőköre azóta többször módosult.

A PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ Könyvtára kari könyvtári feladatokat lát el, összefogja a kar más képzési helyeken (Pécs, Szombathely, Zalaegerszeg) működő könyvtárainak munkáját.

Fejlődését jól jellemzi, hogy a szabadpolcos kölcsönző mellett 1994-ben új olvasóterem került átadásra, amely 2003-ban kétszeresére bővült és kutatóteremmel egészült ki.

Tevékenységének célja egy olyan felhasználóbarát könyvtár működtetése, mely mind gyűjteményalakításával és szolgáltatásaival, mind környezetének formálásával az olvasók igényeinek legteljesebb kielégítésére törekszik.

Könyvtárunk belső tere
PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára - Könyvtárunk belső tere


Gyűjtőkör

A Könyvtár gyűjteménye a Képzési Központban oktatott tudományágak és ezek határtudományainak hazai szakirodalmát öleli fel. Jelenleg a következő alapképzéseknek megfelelő szakirányban folyik oktatás:

 • egészségügyi gondozás és prevenció
  • népegészségügyi ellenőr szakirány
  • védőnő szakirány
 • orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
  • orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus szakirány
  • képalkotó diagnosztikai analitikus szakirány
  • orvosi kutatólaboratóriumi analitikus szakirány
Ennek megfelelően a könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak az
 • élettudományok
  • orvosi tudományok
  • biológiai tudományok (biológia, biofizika, biokémia, ökológia, genetika, molekuláris és sejtbiológia, általános immunológia, mikrobiológia)
 • társadalomtudományok
  • filozófia és történettudományok (pedagógia, pszichológia)
  • gazdaság és jogtudományok (demográfia, statisztika, szociológia)
 • élettelen természettudományok
  • matematikai és fizikai tudományok (fizika, matematika, biológiai fizika)
  • műszaki tudományok (informatika)
  • kémiai tudományok

Szolgáltatás

Helyben olvasás

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás. Helyszíne a szabadpolcos kölcsönző, az olvasóterem és a kutatóterem.

Csak helyben használható dokumentumok:

 • időszaki kiadványok
 • nem hagyományos dokumentumok
 • segédkönyvtári anyag
 • olvasóterem állománya
 • szakdolgozatok
Kölcsönzés

Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók vehetik igénybe. Az olvasójegy a PTE hallgatói, oktatói és dolgozói részére, a Kaposi Mór Oktató Kórház dolgozói számára ingyenes. A beiratkozási díj érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők, nyugdíjasok, munkanélküliek részére fél évre 500 Ft, egy évre 1000 Ft ; minden további beiratkozó számára fél évre 1000 Ft, egy évre 2000 Ft. Az olvasójegy kiállításához 1 db igazolvány képre van szükség. Az elveszett olvasójegy pótlása 100 Ft.

Az olvasójegyre egy időben tizenöt dokumentum kölcsönözhető. A kölcsönzési idő kötelező irodalom esetében 2 hét, más dokumentumok esetében 4 hét. A kölcsönzési határidő automatikus hosszabbításának időtartama a dokumentumtípustól függ, kötelező irodalmat egyszer két hétre, egyéb dokumentumot kétszer egy hónapra lehet hosszabbítani. A további hosszabbítás lehetőségét a dokumentum példányszámának és keresettségének figyelembevételével a könyvtáros állapítja meg.
Hosszabbítani az olvasói katalógus (OPAC) felületén – http://lib.etk.pte.hu:8080/WebPac/CorvinaWeb Olvasói adatok menüpont – az olvasójegy számával és a jelszóval, valamint telefonon vagy személyesen lehet.

A kölcsönzési határidőn túl visszahozott vagy késedelmesen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk fel!

Kölcsönözhető kötetek száma Kölcsönzési határidő Hosszabbítás
PTE főállású oktatói Tartós kölcsönzés 20 1 év 1
Egyéb kölcsönzés 20 150 nap 1
PTE óraadó tanárai Tartós kölcsönzés 20 180 nap 1
Egyéb kölcsönzés 20 150 nap 1
PTE hallgatói Kötelező irodalom 15 14 nap 1
Egyéb irodalom 15 30 nap 2
Egyéb olvasók Kötelező irodalom 15 14 nap 1
Egyéb irodalom 15 30 nap 2

Könyvtárközi kölcsönzés

Amennyiben az olvasó a könyvtár állományában nem található dokumentumot szeretne használni, lehetősége van könyvtárközi kölcsönzést kérni. A könyvtárközi kölcsönzés díja és postaköltsége az olvasót terheli. Könyvtárközi kölcsönzések fogadása:

Internet és adatbázis használat

Kölcsönzői terenként 1-1 gépen a könyvtár katalógusát lehet használni, a szabadpolcos kölcsönzőben 6, az olvasóteremben 11 hálózatba kötött számítógép áll az olvasók rendelkezésére. A szabadpolcos kölcsönzőben lévő gépekről lehetőség van fekete-fehér és színes nyomtatásra, valamint szkennelésre.

Kutatóterem

Olvasóinknak 3 számítógépen van lehetőségük írásos dokumentumok elkészítésére. A folyamatosan használt könyveket, folyóiratokat a használat idejére félretesszük.

Fénymásolás

A fénymásoló a kölcsönzői térben található. A másológépet az olvasók kezelik, a másolási díjat számla ellenében a könyvtárosnak kell megfizetni.

Spirálozás, hőkötés

Könyvtárunk a fenti kötészeti szolgáltatásokat 24 órás határidővel tudja vállalni. A díjszabás a kötés módjától és a lapszámtól függ.

Könyvtári szolgáltatások díjszabása: .pdf | Spirálfüzés térítési díjai: .pdf

Elérhetőség

Munkatársak: Jakab Georgina – Szabó Katalin
Cím:7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.
Telefon: (82) 529-953
Munkatársak: Telefonkönyv


Katalógusok

WebOPAC – PTE ETK Kaposvári Képzési központ Könyvtára
WebOPAC – PTE könyvtárainak katalógusai

Ajánlott weboldalak

1. KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ
PTE Egészségtudományi Kar
Kaposvár honlapja
SONLINE
KaposPont
MÁV Vasúti menetrend
VOLÁN - Hivatalos Autóbusz Menetrend

2. ÁLLAMIGAZGATÁS, KÖZIGAZGATÁS
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Központi Statisztikai Hivatal
Kormányzati Portál
Közlönyök online

3. KÖNYVEK — KÖNYVTÁRAK — ADATBÁZISOK
Könyv.lap.hu
KELLO – Könyvtárellátó Könyvesbolt
Medicina Könyvkiadó

Könyvtári információforrások tematikus gyűjteménye
Könyvtárportál
Országos Széchenyi Könyvtár
Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ
Magyar Országos Közös Katalógus
Libinfo – Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgálata

PTE adatbázisai
Elektronikus Információszolgáltatás
MATARKA – Magyar folyóiratok tartalomjegyzéke
Magyar Orvosi Bibliográfia
Ingyenes Medline elérés a National Library of Medicine honlapján
Ingyenes orvosi folyóiratok
Orvosi folyóiratok tematikus gyűjteménye

4. EGÉSZSÉGÜGYI LINKEK
Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (MEDINFO)
InforMed – Egészségügyi portál
Magyar Szonográfus Honlap
Orvostudományi, egészségtudományi szakmai weboldal
Lakossági egészségügyi információs portál (Dr.Info)
Egészség.lap.hu

5. TÁRSASÁGOK, EGYESÜLETEK
Magyar Ápolási Egyesület
Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság
Magyar Orvosi Kamara
Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete
Magyar Radiológusok Társasága
Magyar Védőnők Egyesülete

6. EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐOKTATÁS
PTE Általános Orvostudományi Kar
Semmelweis Egyetem
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Debreceni Egyetem Orvos – és Egészségtudományi Centrum (DE OEC)
DE OEC Egészségügyi Kar

vendégkönyv telefonkönyv levelezés