www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtára

|  Bemutatkozás |  Gyűjtőkör |  Szolgáltatás |  Nyitvatartás |  Elérhetőség |  Ajánlott weboldalak |


Bemutatkozás

Az kar és a könyvtár története

A FEEK jogelődje a FEEFI. Története az 1973/74-es tanévben kezdődött, amikor a Pécsi Tanárképző Főiskolán létrejött a Közművelődési Szakcsoport. A főiskola egyetemi karrá szerveződésekor már, mint Közművelődési Tanszék integrálódott a Bölcsészettudományi Karba. Ezen időszakban az oktatáshoz, a kutatáshoz és a tanuláshoz, a szellemi munkához a hátteret a JPTE Tanárképző Kari Könyvtár jelentette. A tanszék 1998-ban önálló intézetté vált, akkor fogalmazódott meg egy intézeti könyvtár kialakításának fontossága. Az első dokumentumok a Közművelődési Tanszék könyvei, folyóiratai, valamint a hazai és a külföldi társintézményektől ajándékba kapott kiadványok voltak. 2002-ben a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete által adományozott felnőttoktatási kézikönyvtárat partnere, a PTE FEEK részére, amely kötetek a könyvtár állományába kerültek. Az állománygyarapodásunkban jelentős szerep jutott az intézet, majd a kar kiadásában megjelent tanulási segédletek, sorozatok. (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat)

Könyvtárunk belső tere
PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtára - Könyvtárunk belső tere

Küldetésünk

A PTE FEEK Könyvtár könyvtár – az oktatás-kutatás információs infrastruktúrájaként – szakmai tevékenységével a FEEK-en folyó képzést és kutatómunkát szolgálja és tevékenyen részt vesz az információs kultúra elsajátíttatásában. Gyűjti, feltárja, rendelkezésre bocsátja és közvetíti a hazai és nemzetközi szakirodalom hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumait, együttműködik más könyvtárakkal a könyvtári információ-ellátás rendszerszerű működtetésében.


Gyűjtőkör

A gyűjtőkörünket a tantárgystruktúra és fejlesztés/akkreditáció, az oktatók igénye, a tanított tárgyak ajánlott és kötelező irodalmi szükségletei határozzák meg.


Szolgáltatás

A könyvtárat kutatás céljára oktatók és kutatók használhatják.

Könyvtárközi kölcsönzés

Ha az olvasó a könyvtár állományában nem található dokumentumot szeretne használni, lehetősége van könyvtárközi kölcsönzést kérni. A könyvtárközi kölcsönzés esetleges díja az olvasót terheli.
Könyvtárközi kölcsönzés: Dr. Répásyné Gárdai Szilvia |

Fénymásolás

A földszinten elhelyezett gépen (kártyával) és az épületen belül a KÖZPONTI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÓ IRODÁBAN, valamint a FEEK HÖK Irodán.

Internet használat

Internet használatára, a katalógusban és a szakirodalmi adatbázisokban való keresésre könyvtárunkban 9 gép áll rendelkezésre – amelyek a könyvtár nyitvatartási ideje alatt vehetők igénybe – valamint a kar folyosóján további 39 gép.

Nyitva tartás

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Olvasóterem 1000-1400 1000-1400 1000-1400 1000-1400 1000-1400 Zárva Zárva
Kölcsönzés 1000-1400 1000-1400 1000-1400 1000-1400 1000-1400 Zárva Zárva
Könyvtárközi kölcsönzés 1000-1400 1000-1400 1000-1400 1000-1400 1000-1400 Zárva Zárva


Elérhetőség

Vezető: Dr. Répásyné Gárdai Szilvia  | 
Cím:7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.
Telefon: (72) 501-500 / 2542 | Fax: (72) 501-566
Munkatársak: Telefonkönyv


Ajánlott weboldalak

PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
HUNOPAC: Könyvtári információ Magyarországon
Magyar Felsőoktatás
1000-2003 EZER ÉV
Felsőoktatási Kutatóintézet (az Oktatáskutató Intézet jogutódja)
Nemzeti Felnőttképzési Intézet
The information network on education in Europe

vendégkönyv telefonkönyv levelezés