www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
PTE BTK Filozófia-Politológia Szakkönyvtár

|  Bemutatkozás |  Gyűjtőkör |  Szolgáltatás |  Nyitvatartás |  Elérhetőség


Bemutatkozás

A Filozófia-Politológia Könyvtára az Egyetem Ifjúság úti tömbjének B épületében található, a Filozófia Tanszékek területén. Egy kisebb és egy nagyobb teremben 25-30 olvasóhely várja a látogatókat. A kisebbik teremben kerültek elhelyezésre a folyóiratok régebbi kötetei, akárcsak a folyóirattárlóban elhelyezett kurrens folyóiratok, valamint az oktatók által megadott kötelező olvasmányok fénymásolatai. A nagyobbik terem teljes egészében a könyveké. A többféle anyagrész miatt – az egyszerű eligazodás kedvéért – a betűrendes elrendezést választottuk. A szakrend szerinti eligazodásban a számítógépeket hívjuk segítségül. Külön polcon találhatók a segédanyagok, nyelvi szótárak, szakszótárak, lexikonok, szaklexikonok, ez utóbbiból szép gyűjteményre tett szert a könyvtár.

PTE BTK Filozófia-Politológia Szakkönyvtár

A Filozófia-Politológia Szakkönyvtár kialakulását – állománya szempontjából – a rendszerváltás idejére tehetjük. Alapját a korábbi Marxizmus-Leninizmus Tanszék könyvállománya képezte, mely a rendszerváltás után többlépcsős átalakuláson ment keresztül: úgy a tanszék profilját és elnevezését, mint állományának összetételét illetően. Az 1992-ben létesült Filozófia Tanszék hamarosan beindította a filozófia szakos képzést, a tanszék keretében megalakult Politológiai Tanszéki Csoport pedig előbb specializációként, majd önálló tanszékké alakulásával, 1999-től beindította a politológus képzést. Ezek a változások komoly fordulópontot jelentettek a tanszékek életében – egyben új követelményt támasztva a könyvtár számára is. A két, immár külön tanszék közös könyvtári állományát célszerű volt a továbbiakban is közös szakkönyvtár keretében működtetni. Az új és kibővített feladatok vetették fel azt az igényt, hogy az addig a BTK Kari Könyvtár letéti könyvtáraként működött könyvtár szervezetileg önálló egységgé alakuljon. Erre 2000 februárjában került sor.

Könyvállománya a kari könyvtár letéti anyagán kívül a tanszéki illetve különböző pályázati pénzekből vásárolt, illetve ajándékba kapott könyveket is magában foglalja, amelyek feldolgozása folyamatban van.

A könyvtár folyóirat-állománya rendezett és gazdag (összesen 117 féle folyóirata van) ebből jelenleg 42 féle folyóirat jár. Retrospektív feldolgozása folyamatosan készül.


Gyűjtőkör

Filozófia, esztétika, etika, logika, nemzetközi kapcsolatok, kommunikáció, közigazgatás, jog.


Szolgáltatás

Helyben olvasás

Helyben olvasásra mindkét terem egyaránt alkalmas, együttesen 20, illetve – ha a szükség úgy kívánja – 30 férőhely is kialakítható az asztalok tetszés szerinti elrendezésével.
Csak helyben használhatók az egyetlen példányban meglévő könyvek, valamint az éppen aktuálisan sokat keresett folyóiratszámok. Mivel a könyvtárnak nincs fénymásolója, ezért az előbb említetteknél kivételt képez a fénymásolás idejére való elvitel.

Kölcsönzés

A többpéldányos könyvek is csak rövid időre kölcsönözhetők, mivel a szűkös beszerzési keret miatt a könyvtár inkább választékbővítésre, mintsem többespéldány beszerzésére törekszik. A kölcsönzés feltétele a beiratkozás, mely folyamatos, azaz nem kell évente megújítani, csak az adatváltozást kell bejelenteni.

Könyvtárközi kölcsönzés

Ha az olvasó a könyvtár állományában nem található dokumentumot szeretne használni, lehetősége van könyvtárközi kölcsönzést kérni. A könyvtárközi kölcsönzés esetleges díja az olvasót terheli.
Könyvtárközi kölcsönzéssel Hurkóné Kereszti Erzsébet-hez kell fordulni: | Telefon: (72) 503-600 / 4514

Fénymásolás

A könyvtárban nincs fénymásoló, a Kari Könyvtárban, a Copy Centerben, ill. a közeli üzletekben lehet az erre az időre kikölcsönzött dokumentumokat fénymásoltatni.

Számítógép és internet használat

Jelenleg két számítógép áll az olvasók rendelkezésére, a könyvtári adatbázisok, ill. Internet használatra.

Nyitva tartás

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Olvasóterem 1400-1730 1400-1730 1400-1730 1400-1730 Zárva Zárva Zárva
Kölcsönzés 1400-1730 1400-1730 1400-1730 1400-1730 Zárva Zárva Zárva


Elérhetőség

Vezető: Szénászky Mária dr.  | 
Cím:7624 Pécs, Ifjúság u. 6. B épület
Telefon: (72) 503-600 / 4137
Munkatársak: Telefonkönyv
vendégkönyv telefonkönyv levelezés