www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
PTE Földrajzi Intézet Szakkönyvtára

|  Bemutatkozás |  Gyűjtőkör |  Nyitvatartás |  Kölcsönzés |  Elérhetőség |  Ajánlott weboldalak |


Bemutatkozás

A Földrajzi Tanszék könyvtára a Tanárképző Főiskolával egyidős. 1948-ban az intézmény megalakulásával egy időben a tanszékeken tanszéki könyvtárak alakultak, amelyek letéti könyvtárként működtek. A Földrajzi Tanszék könyvtára a tanszékvezető szobájában volt. Nagy előrelépést jelentett a könyvtár állománygyarapításában és működésében az, amikor 1989-ben létrejött a Földrajzi Információs Központ és Könyvtár. Ennek a létrehozása dr. Tóth József professzor érdeme. A központ feladatköre – a bajor kulturális miniszter adománya miatt – a német nyelvű földrajz oktatás segítése Pécsett és Baranyában. A Földrajzi Információs Központ és Könyvtár átvette a Földrajzi Tanszék letéti könyvtári anyagát is. Könyvtárunk a Németországból kapott adományokkal és az újonnan beszerzett könyvekkel gyarapodott.

Könyvtárunk belső tere
PTE Földrajztudományi Könyvtár - Könyvtárunk belső tere

A könyvtár 2000. január 1-én átalakult, neve Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézeti Szakkönyvtár lett. A könyvtár szervezetileg a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárához, azon belül a Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtárhoz tartozik.

Megkezdődött a könyvek számítógépes feldolgozása, katalogizálása. Kiépült a számítógépes hálózat, amelyen keresztül a katalógus könyvtári belső keresőrendszeren elérhető (2 számítógép áll az olvasók rendelkezésére). Internetes keresőfelületen is megtalálható a könyvtár állománya, mind az Egyetemi Könyvtár, mind a Földrajzi Intézet honlapjáról.

Új szervezeti egységként 2000-ben dr. Tóth József professzor kezdeményezésére kiépült az Egyetemi Térképtár. Ebben kerültek elhelyezésre a számítógépes feldolgozás után a Földrajzi Információs Központban fellelt, a kari könyvtárból felkerült és az újonnan vásárolt térképek, atlaszok.


Gyűjtőkör

A Földrajzi Intézeti Szakkönyvtár gyűjti az egyetemi földrajz oktatást, kutatást érintő tudományterületek, valamint a határterületek irodalmát. A földrajz multidiszciplinális tudomány, így szinte az összes tudományterületen található szakirodalom, mely a szakkönyvtár gyűjtőkörébe tartozik. A társadalomföldrajzzal szorosan összefügg a vallásföldrajz, társadalomtudomány, szociológia, demográfia, statisztika, gazdaságföldrajz, turizmus, az Európai Unió ismeretanyag, mezőgazdaság, bányászat, közlekedésföldrajz, marketing, urbanisztika, honismeret, regionális földrajz, kulturális földrajz, történeti földrajz, még a természetföldrajzhoz kapcsolódik a környezet- és természetvédelem, csillagászat, térképészet, geológia, geomorfológia meteorológia, ökológia, növény- és állatföldrajz.

Kölcsönzés

A kölcsönzés a BTK-TTK Könyvtára olvasójegyével történik.

Kölcsönözhető kötetek száma Kölcsönzési határidő Hosszabbítás
PTE oktatói 20 3 hónap 5 x 1 hónap
Kutatók 20 1 hónap 1 x 1 hónap
PTE szakkollégistái 20 1 hónap 1 x 1 hónap
Diák 10 1 hónap 1 x 1 hónap
Egyéb olvasók 10 1 hónap 1 x 1 hónap
PTE Egyetemi Könyvtár dolgozói 20 1 hónap 1 x 1 hónap


Elérhetőség

Kari könyvtárigazgató: Dr. Szénászky Mária  | 
Telefon: (72) 503-600 / 4156
Olvasóterem/információ:
Telefon: (72) 503-600 / 4626
Cím:7624 Pécs, Ifjúság u. 6. C/5.
Munkatársak: Telefonkönyv


Ajánlott weboldalak

TTK Földrajzi Intézet

vendégkönyv telefonkönyv levelezés