www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Könyvtára

|  Mottónk |  Munkatársak |  Elérhetőség |  Szolgáltatás |  Nyitvatartás |  Saját adatbázisok |


Mottónk

„A hallgatónak tanulmányai során el kell sajátítania a kutatáshoz elengedhetetlen önálló információszerzés módszereit, a forrásmunkák használatát. Ebben segíteni kell, de nem szabad helyette elvégezni a munkát. A könyvtár akkor is vét az oktatással szemben, ha nem biztosítja a feltételeket, de akkor is, ha nem kényszeríti rá a hallgatót az önálló munkára.”

Forrás: Könyvtárosok kézikönyve 3. Bp. Osiris 2001. 15. o.Munkatársak

A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Könyvtárának munkatársai

Név Beosztás Telefon E-mail Weblap
Tancz Csilla könyvtárigazgató (74) 528-304 | Fax: (74) 528-304 www
Bencze Eszter könyvtáros, könyvtárközi (74) 528-300 / 1012 www
Dlusztusné Vörös Györgyi Mária könyvtáros (74) 528-300 / 1025 www
Schneider Ildikó könyvtári asszisztens (74) 528-300 / 1011 www
Pataki Sára könyvtáros, feldolgozó (74) 528-300 / 1025 wwwElérhetőség

A Központi Könyvtár a főépületben található. „A” épület:

Cím:7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Tel/Fax.:(74) 528-304
Kölcsönző:(74) 528-300 / 1010
Web:http://gutenberg.igyfk.pte.hu
Web:http://lib.igyfk.pte.hu/

A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Könyvtárának belső tereSzolgáltatások

A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar
Könyvtárának belső tere
A könyvtár nyilvános, melynek helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek.

Alapszolgáltatások:

  • könyvtárlátogatás,
  • gyűjtemény helyben használata,
  • állományfeltáró eszközök használata,
  • információ a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
A könyvtár kiegészítő szolgáltatásait csak regisztrált olvasói azonosítóval rendelkező tagok vehetik igénybe. Regisztrált olvasóink az azonosító hiányában külön eljárási díj (20 Ft/ dokumentum) megfizetésével kivételes esetekben kölcsönözhetnek.

Kiegészítő szolgáltatások:

  • könyvkölcsönzés,
  • könyvek előjegyzése,
  • könyvtárközi kölcsönzés
  • irodalomkutatás, témafigyelés,
  • számítógépes szolgáltatások.
Felhívjuk figyelmét, hogy a táskákat, kabátokat a ruhatárban vagy az előtérben található értékmegőrző szekrényben kell elhelyezni, mely 100 Ft-os érmével működik, amit távozáskor visszakapnak. A szekrényben a könyvtárhasználat ideje alatt biztosított a megőrzés a fiókokat minden nap záráskor kiürítjük. A kulcs elvesztése esetén a pótlás díját meg kell téríteni (kulcsmásolás: 3000 Ft, zárcsere: 10.000 Ft).

A Könyvtárhasználat rendje

Beiratkozási díjak:

Olvasói típus Díj Igazolás
PTE főállású oktatói Ingyenes Oktatói igazolás
PTE dolgozói Ingyenes Tanszéki igazolás
PTE hallgatói Ingyenes Érvényes diákigazolvány
Könyvtárak, levéltárak, múzeumok dolgozói Ingyenes Közalkalmazotti igazolvány (munkahelyi igazolás)
Más felsőoktatási intézmény hallgatói 1000 Ft Érvényes diákigazolvány
Egyéb olvasók 2000 Ft
Napi jegy 200 Ft

Felsőoktatási intézmények hallgatói szemeszter szerint, egyéb olvasók naptári év szerint iratkozhatnak be. A beiratkozás díja fél évre a mindenkori összeg fele.

A kölcsönzés szabályai:

Olvasói típus Kötetszám Határidő
PTE főállású oktatói, dolgozói 30 1 év
PTE IGYFK nappalis hallgatói Kötelező és ajánlott irodalom (zöld) 10 7 nap
Szakirodalom 30 nap
PTE IGYFK levelezős hallgatói Kötelező és ajánlott irodalom (zöld) 7 7 nap
Szakirodalom 30 nap
PTE egyéb hallgatói és egyéb olvasók Kötelező és ajánlott irodalom (zöld) 7 7 nap
Szakirodalom 30 nap

Hosszabbítás nincs.

Szakdolgozatokat csak a kar hallgatóinak és oktatóinak adunk ki könyvtári kérőlappal kizárólag olvasótermi használatra.

A olvasótermi (piros színcsíkkal jelölt) könyvek és a folyóiratok csak helyben használhatóak.

Zárástól nyitásig a kar polgárai kölcsönözhetnek olvasótermi dokumentumokat, melynek késedelmi díja óránként 100 Ft. Folyóiratokat a kar oktatói kölcsönözhetnek 1 hónapra a legfrissebb szám kivételével és csak abban az esetben, ha nincs folyóirat-tartozásuk.

Könyvtárközi kölcsönzés:

A könyvtárunk állományában nem található dokumentumok más könyvtárakból való beszerzését vállaljuk. A szolgáltatást a PTE polgárai (a PTE főállású oktatói, dolgozói és a PTE hallgatói) ingyenesen, egyéb olvasóink térítésesen (postaköltség) vehetik igénybe. Megrendelést csak írásban-kérőlapon, e-postán (), illetve WEB-es kérőlapon fogadunk el.

A dokumentum eredetiben vagy másolatban érkezhet. Az eredeti dokumentumok kölcsönzési határidejét mindig a küldő könyvtár határozza meg, mely általában 2 hét. Másolati díj 15-30,-Ft/oldal Az átfutási idő magyarországi lelőhely esetén kb. 10-14 nap.

Az olvasónak kötelessége a vele írásban közölt határidőre a dokumentumot visszaszolgáltatni.

Reprográfiai szolgáltatások:

Fénymásolás* A/4 10 Ft / oldal
Nyomtatás Fekete-fehér 20 Ft / oldal
Színes Szöveg 100 Ft / oldal
Kép 200 Ft / oldal
Scannelés (max. 15 oldal) e-adathordozóra vagy e-mailben 100 Ft / oldal
Laminálás A/4- es méret 120 Ft / db
Névjegykártya méret 20 Ft / db
CD írás Hozott CD- re 300 Ft / db
Spirálozás 1-25 lapig 200 Ft / db
16-50 lapig 220 Ft / db
51-100 lapig 270 Ft / db
101-200 lapig 320 Ft / db
201-350 lapig 340 Ft / db
Digitális fotómásolat (saját fényképezőgéppel) Regisztrált olvasóknak Ingyenes
Nem regisztrált olvasóknak 50 Ft / oldal
* A központi könyvtárban pénzérmével működő fénymásoló van. A másolatokat az olvasóknak kell elkészíteni.

Egyéb díjak:

Nem nyomtatott könyvtári dokumentumok kölcsönzése 50 Ft / nap
Késedelmi díj * Különgyűjtemény anyaga (színcsíkos) 100 Ft / kötet / nap
Egyéb könyvek 20 Ft / kötet / nap
Előjegyzés Ingyenes
Könyvtárközi kölcsönzés ** PTE polgárainak Olvasói azonosítóval Ingyenes
Egyéb olvasóknak Térítéses Postaköltség ára
Elveszett olvasójegy pótlása 350 Ft
Számítógépes szolgáltatások (a könyvtári számítógépek
használatán túl lehetséges saját informatikai eszköz
használata is WIFI vagy kábel segítségével)
Regisztrált olvasóknak Olvasói azonosítóval Ingyenes
Nem regisztrált olvasóknak Napi jegy ellenében 200 Ft
 * A késedelmi díj számolása minden külön értesítés nélkül történik. A lejárat előtt 3 nappal értesítést küld a rendszer a megadott e- mail címre. A webes felületen található lejáríti határidőt tekintjük az eéső felszólításnak, amit egy e- mail, majd egy levél követ. Amennyiben a tartozását nem rendezi az ügy adósságbehajtó céghez kerül, ebben az esetben a könyvtárnak már nincs leállítási joga. A tartozás rendezéséig az olvasó nem kölcsönözhet új könyvet.
** A könyvtárközi kölcsönzés külön kérőlapon vagy webes felületen keresztül pontos adatokkal történik.

A kölcsönzött könyv vagy dokumentum elvesztése esetén az olvasó azt pótolja (egy másik példánnyal vagy egy fénymásolt és köttetett példánnyal).Saját adatbázisok

Elektronikus katalógus
Szakdolgozati adatbázis
Folyóiratok keresése

vendégkönyv telefonkönyv levelezés