www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
PTE Központi Könyvtár

„...gazdagabban távozz, térj vissza gyakrabban.”

Könyvtárunk a Tudásközpontba költözött! Az új honlap készítése folyamatban van!

|  Bemutatkozás |  Gyűjtőkör |  Különgyűjtemények |  Szolgáltatás |  Nyitvatartás |  Elérhetőség |  Ajánlott weboldalak |


Bemutatkozás

Könyvtárépület

Az első világháború után a pozsonyi egyetem Pécsre költözött, de az egyetem könyvtárának anyaga Pozsonyban maradt. A háborút követő nehéz anyagi viszonyok ellenére a könyvtári állomány pótlása – magánszemélyek, könyvtárak adományainak köszönhetően – viszonylag gyorsan haladt. Az akkori pécsi püspök, Zichy Gyula az egyetem rendelkezésére bocsátotta a püspöki könyvtár épületét és állományát, a műemléki Klimo-könyvtár köteteivel együtt. A könyvtár anyagának a rendszerezését és szakszerű feldolgozását Fitz József, a magyar könyvtártudomány egyik jeles alakja indította el. Ez az állomány az alapja a Központi könyvtár gyűjteményének, és a mai napig a (kibővített) műemléképület ad otthont a könyvtárnak és főigazgatóságának.

A gyűjtemény gyarapodása mindig az egyetemen oktatott szakokhoz igazodott. Ahogy bővült a karok száma, úgy jelent meg benne mindig újabb és újabb tudományterület irodalma. Könyv- és folyóirat állományát a kari könyvtárakkal együttműködve alakítja.

A könyvtár fő feladata az egyetemen folyó oktató, kutató, tudományos és művészeti tevékenység elősegítése, de nyilvános könyvtárként a régió lakosai előtt is nyitva áll. A hazai könyvtárak közötti dokumentumszolgáltatás egyik bázisa. A Pécsi Tudományegyetem könyvtári hálózatának vezetőjeként szervezi a kari, intézeti könyvtárak tevékenységét, és központi feladatokat is ellát. Integrált számítógépes könyvtári rendszert működtet, biztosítja a kutatáshoz szükséges hazai és külföldi adatbázisok használatát.

Újabb feladatai közé tartozik a legújabb digitális technikával elérhetővé tenni a könyvtár legértékesebb, illetve legkeresettebb könyveit. Az Egyetemtörténeti Múzeum 2004 óta a könyvtár szervezeti egységébe tartozik, a kiállítás a Központi könyvtár épületében várhatóan 2007 szeptemberétől látogatható. A könyvtár történetéről bővebben.

Gyűjtőkör

Nyilvános egyetemi könyvtárként gyűjti az egyetemi oktatást, kutatást érintő tudományterületek, valamint a határterületek irodalmát. A könyvtár gyűjteményének reprezentálnia kell a teljes emberi kultúrát, gyűjtőköre ezért egyetemes jellegű.

A helytörténeti, helyismereti gyűjteményével hozzájárul a város és a régió történetének a kutatásához.

A Központi könyvtár könyvállományának (kb. 400.000) kötet, szakterület szerinti megoszlása:

0 Általános művek, kultúra, tudomány 2%
1 Filozófia, pszichológia, etika, esztétika 4%
2 Vallás 3%
3 Társadalomtudományok 44%
4 Természettudományok 2%
5 Alkalmazott tudományok 10%
6 Művészetek 4%
7 Nyelv- és irodalomtudomány, nyelvkönyvek, szépirodalom 18%
8 Földrajz, történelem 13%
     
     
     
Please wait. Loading....
Tájékozódás a könyvtár állományában

Katalógus típusa Dokumentum típusa Idő A keresés szempontjai Lelőhely
Elektronikus katalógus Könyv 1990 utáni összes
1990 előtti részben
szerző/szerkesztő/cím/kiadó/tárgyszó/ETO OPAC
időszaki kiadvány (napilapok, folyóiratok) 1990 utáni összes az időszaki kiadvány címe OPAC
elektronikus dokumentum összes a címhez be kell írni, hogy „elektronikus dokumentum” OPAC
Cédulakatalógus (lezárva 1990-ben) betűrendes könyv 1990-ig szerző/szerkesztő/cím Központi Könyvtár 2. emeleti folyosó
szak könyv 1950-ig ETO jelzet Központi Könyvtár 2. emeleti folyosó
1950 - 1990-ig ETO jelzet Központi Könyvtár 2. emeleti folyosó
sorozati könyv sorozatok 1990-ig sorozat címe Központi Könyvtár 2. emeleti folyosó
folyóirat időszaki kiadvány (napilapok, folyóiratok) napjainkig a kiadvány címe Központi Könyvtár olvasóterme
Szolgáltatás

|  Katalógusok |  Helyben használat |  Kölcsönzés |  Könyvtárközi kölcsönzés |  Tájékoztatás |
| Reprográfia |  Számítógép használat |  Kötészet |  Sajtófigyelés |  Kutató terem |

Helyben olvasás

Ingyenesen, napijeggyel is igénybe vehető szolgáltatás. Helyszíne az olvasóterem, a folyóirat-olvasósarok és a kutatóterem.

Csak helyben használható dokumentumok:

  • Az olvasóterem állománya
  • Újságok, napilapok
  • Védett dokumentumok (pl: az 1900 előtt megjelent könyvek)
  • Különgyűjtemények állománya
  • CD-ROM-ok
  • Mikrodokumentumok
  • Segédkönyvtári anyag

Kölcsönzés

Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók vehetik igénybe. Az olvasójegyre egy időben öt dokumentum kölcsönözhető. A kölcsönzési idő egy hónap, ez legfeljebb kétszer hosszabbítható meg 1-1 hónappal. PhD-hallgatóknak ill. kutatóknak egyszerre tíz könyv adható ki. Egyetemi oktatók részére húsz dokumentum kölcsönözhető egy időben. Számukra a kölcsönzési idő három hónap, ami ötször hosszabbítható meg 1-1 hónappal. Bővebben a Használati Szabályzatunkban

Kölcsönözhető kötetek száma Kölcsönzési határidő Hosszabbítás
PTE főállású oktatói 20 3 hónap 5 x 1 hónap
PTE óraadó tanárai, nyugdíjas oktatói, PHD hallgatói, szakkollégistái 10 1 hónap 2 x 1 hónap
Közgyűjteményi dolgozók 10 1 hónap 2 x 1 hónap
Hallgatók, egyéb olvasók 5 1 hónap 2 x 1 hónap

Hosszabbítás:

A kölcsönzési határidőn túl visszahozott, vagy késedelmesen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk fel, könyvenként és naponta 20 Ft-ot.

Könyvenként és naponta 20 Ft.
A már kikölcsönzött könyvekre személyesen előjegyzés kérhető. Díja: 60 Ft, melyet a könyv átvételekor kell kifizetni.
Elveszett vagy megrongált dokumentumokért kártérítést kell fizetni.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárközi kölcsönzésről itt olvashat bővebben.

Nyomtatvány a könyvtárközi kölcsönzéshez::   [pdf]    [rtf]

Kertész Ildikó és Erbné Gerhát Gyöngyi
Telefon: (72) 501-600 / 2669
E-mail:

Tájékoztatás

Tekintse meg tájékoztatás, oktatás rovatunkat.

Reprográfia

Fénymásolás

A könyvtár állományában lévő dokumentumokról fénymásolatot lehet készíteni. A dokumentum állapotától, egyedi sajátosságaitól függően a könyvtár meghatározza a másolás módját, illetve – az állományvédelem érdekében – megtagadhatja a fénymásolat elkészítését.

A könyvtárban lehetőség van digitális másolat készíttetésére, melyet a megbeszélt határidőre a könyvtár készít.

Digitális fényképezőgép használata díj ellenében megengedett

Díjak

Számítógép és internet használat

Csak érvényes olvasójeggyel vehető igénybe!

A 3.emeleti Informatikai Kabinetben 20 gép áll az olvasók rendelkezésére, ahol használhatják a teljes Office programcsomagot, a könyvtári elektronikus katalógust, és Internetezésre is van lehetőségük. Nyitva tartása

2007. október 1-től a számítógépek használata (a számítógépes katalógus kivételével) csak a PTE oktatói, hallgatói, dolgozói számára ingyenes. Más olvasóink az érvényes olvasójegyüket tudják feltölteni a géphasználathoz kiválasztott időtartamnak megfelelő összeggel. Ezt az összeget az olvasójegy érvényességének lejártáig használhatják fel.
Díjaink:
Internet-használat: 3 Ft/ 1 perc
Egyéb programok (szövegszerkesztő, Excel) és az asztalról elérhető adatbázisok használata: 1 Ft/2 perc
A feltöltés minimális összege: 300 Ft
A befizetett összeget csak abban a könyvtárban használhatja fel, ahol a befizetés történt. Az olvasójegy pénzzel való feltöltésének módjáról érdeklődjön a könyvtárosoknál.
Használata:
A programválasztást a képernyő jobb sarkában lévő offline (Interneten kívüli) illetve online (Internet) feliratú választókapcsolókra való kattintás teszi lehetővé. Az állapotsor a munka folyamán végig jelzi a rendelkezésre álló időtartamot.
Lehetőség van arra is, hogy a könyvtári szolgáltatások közül csak a számítógépek használatát vegyék igénybe. Ilyen esetben is fényképes olvasójegyet kell váltani, és a beiratkozási díj helyett 350,-Ft regisztrációs díjat kell fizetni. Ezt az 1 évig érvényes olvasójegyet lehet a díjszabásban megszabottak szerint feltölteni.

A terem csoportos oktatás céljára kibérelhető.

Érdeklődni lehet:

Forray Margit gazdasági igazgatónál
Telefon: (72) 501-600 / 2641
E-mail:

A könyvtár 1. emeleti folyosóján, 14 számítógépen Internetes hozzáférés lehetséges. Ezeken a gépeken elérhetők a könyvtár által vásárolt adatbázisok a teljes Office programcsomag. A gépekről való nyomtatás, valamint USB csatlakozás is lehetséges.

További 17 gépen csak a könyvtár elektronikus katalógusát (OPAC) lehet elérni.

Kötészet

Tekintse meg tájékoztató oldalunkat.

Sajtófigyelés

Könyvtárunk 1996 novembere óta adatbázist épít Pécsi Tudományegyetemre és a magyar felsőoktatásra vonatkozó cikkekből. Feldolgozásra kerülnek a Központi Könyvtárba járó országos és megyei napilapokban megjelent írások: Belépés

Kutatóterem

A Központi Könyvtár különgyűjteményeinek anyaga, valamint az 1900 előtt megjelent könyvek csak a Kutatóteremben használhatók. (1. emelet)

A kutatótermi munkát segítő könyvtárosok:

Pohánka Éva szaktájékoztató
Telefon: (72) 501-600 / 2651
E-mail:

Kokovai Szabina szaktájékoztató
Telefon: (72) 501-600 / 2651
E-mail:Elérhetőség

Munkatársak: Telefonkönyv


Ajánlott weboldalak
Internetes erőforrások
vendégkönyv telefonkönyv levelezés