www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
PTE Művészeti Kari Könyvtár

|  Bemutatkozás |  Gyűjtőkör |  Szolgáltatás |  Nyitvatartás |  Elérhetőség |  Ajánlott weboldalak |

Új helyen a Művészeti Kari könyvtár!
A megújult Művészeti Kari könyvtár 2011. szeptember 6-tól új helyén, a Zsolnay Negyed déli részében várja kedves Olvasóit.

A nyitva tartási idő változatlan:

Hétfő.: 10.00 - 16.00
Kedd.: 8.30 - 16.00
Szerda.: 8.30 - 16.00
Csütörtök.: 8.30 - 16.00
Péntek.: 8.00 - 14.00

A Könyvtár megközelíthető a 2, 2/A, 21, 43. 60 jelzésű buszokkal.
Gyalogosan: Tudásközpont - Kodály Központ - Breuer Marcell sétány - Basamalom utca.

Forrás: Eozin Magazin (részlet) | Időpont: 2011. szeptember 5. Hossz: 00:01:17 | Bitráta: 750 kbps


Bemutatkozás

A pécsi Művészeti Kar az ország egyetlen felsőfokú zenei és képzőművészeti képzést integráltan folytató központja. A Művészeti Kar a jogelődök különböző művészeti tanszékeiből 1996-ban alakult meg. A város művészeti hagyományai és progresszív kulturális élete, a tudományegyetemi háttér, a város művészegyéniségei meghatározó alapot biztosítanak a minőségi művészképzéshez. Az itt folyó magasfokú oktatás egyedülálló módon, tudományegyetemi közegben biztosítja a művészeti képzés legmagasabb szintjét is – a művészeti doktori képzést. Képzéseinkben helyet kapnak a korszakot meghatározó, művészetet érintő mediális technikák, a zenei- és a vizuális művészeti informatika kutatás programjai is. A kar hatszáz növendékével, nyolcvan oktatójával a város, a régió kulturális életének meghatározó alakítója. Művésztanárai, növendékei rendszeres résztvevői, díjazottjai a régió, az ország és Európa művészeti eseményeinek.

A Művészeti Kari Könyvtár 1997 májusában jött létre. 2001-ben megvalósult a Művészeti Kar és a korábban a Zeneakadémiához tartozó Bárdos Lajos Zenetudományi Intézet fúziója. 2011. szeptember 5-től a Zsolnay Kulturális Negyedben kialakított Egyetemi negyedben a Művészeti Karral együtt dolgozik.


Küldetésnyilatkozat

A Művészeti Kari Könyvtár elsődleges feladata, hogy elsősorban az oktatók és hallgatók számára biztosítsa a dokumentumokhoz és az információhoz a korlátozás nélküli hozzáférést, szakmai tevékenységével szolgálja a Karon folyó képzést és kutatómunkát. Az Egyetemi könyvtár kari könyvtáraként gyűjti, feltárja, rendelékezésre bocsátja és közvetíti a hazai és nemzetközi szakirodalom hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumait, együttműködik más könyvtárakkal a könyvtári információ-ellátás rendszerében. Tudományterületi alapon, illetve a Karon folyó oktatási, kutatási, tanulmányi igényeket szem előtt tartva működik, gyűjtőköre is ennek megfelelő.


Gyűjtőkör

 • Magyar és egyetemes művészettörténet
 • Egyes korszakok és nemzetek művészettörténete
 • Építészet, szobrászat, kerámia, rajzművészet, művészeti anatómia, textil-és iparművészet, design, festészet, grafika, fotóművészet, mediális technikák
 • Művészetelmélet, művészetfilozófia, esztétika
 • Művészetpszichológia, művészetterápia
 • Néprajz
 • Múzeumi kiadványok és katalógusok, a Kar művésztanárainak, hallgatóinak kiállítási katalógusai

 • Magyar és egyetemes zenetörténet
 • Egyes korszakok zenetörténete
 • Egyházzene
 • Magyar népzene
 • Hangszerismeret, zenei interpretáció
 • Zeneesztétika
 • Zenepszichológia, zeneterápia
 • Kották: szolfézs, zeneelmélet, instrumentális, vokális és karirodalom, zenekari anyagok, kamarazene, egyházi művek, színpadi művek, zeneszerzői összkiadások, partitúrák és szólamkivonatok
 • Hangzóanyagok: magyar és egyetemes zenetörténet, hangszeres és vokális irodalom, tanlemezek, zenehallgatási anyagok, magyar és más népek népzenéje, elektronikus zene, megzenésített versek, ünnepi válogatások, könnyűzene, jazz, szerzői és előadói gyűjtemények, a Kar művésztanárainak, zenei együtteseinek, szólistáinak hangfelvételei

 • Általános és középiskolai tankönyvek
 • Diplomadolgozatok, doktori disszertációk
 • Kézi- és segédkönyvek
 • Szakmódszertan: vizuális kultúra, ének-zene, zeneiskolai szolfézs- és hangszertanítás
 • Számítástechnika, számítástechnikai ismeretek
 • Verseskötetek
 • A zene és más tudományterületek kapcsolataSzolgáltatás

Helyben olvasás

Kizárólag helyben használható dokumentumaink:

 • Kézi- és segédkönyvtár teljes anyaga
 • Alapvető művek, kötelező irodalmak egy példánya
 • Alapvető hangszeres, zenekari és vokális kották, a kórusművek eredeti, és annak egy másolt példánya
 • Zeneszerzői összkiadások
 • Időszaki kiadványok
 • Diplomadolgozatok
 • Hauser hagyaték
 • CD-lemezek, CD-ROM-ok
A dokumentumokról fénymásolást – a szerzői jogra tekintettel –, valamint hangfelvétel készítést biztosítunk olvasóink számára. Diplomadolgozatokból fénymásolás nem lehetséges.

Kölcsönzés

A Könyvtár csak érvényes olvasójeggyel látogatható. A késedelmi díj kötetenként, naponta 20 Ft. A már kikölcsönzött kötetekre előjegyzés felvehető, melynek díja 60 Ft.

Kölcsönözhető kötetek – kották száma Kölcsönzési határidő Hosszabbítás
PTE oktatói, tanárai 20 1/2 év Megbeszélés szerint
PTE hallgatói 10 1 hónap 1 x 1 hónap
PTE MK hallgatói 10 könyv 1 hónap 1 x 1 hónap
PTE MK hallgatói 20 kotta 1/2 év Megbeszélés szerint
Egyéb olvasók 10 1 hónap 1 x 1 hónap

Könyvtárközi kölcsönzés

Ennek keretein belül a könyvtár állományából nem teljesíthető kéréseket igyekszünk teljesíteni az eredeti mű, vagy fénymásolat formájában.

Tájékoztatás

Hagyományos cédulakatalógusaink az 1999 előtt megjelent dokumentumokról, számítógépes Online katalógusunk az 1999 után megjelent dokumentumokról adnak tájékoztatást. A hagyományos katalógusban szereplő dokumentumok retrospektív feldolgozása folyamatos. A könyvár állományáról számítógépes katalóguson (OPAC) keresztül non-stop tájékozódhatnak az érdeklődők.

Fonotéka

Fonotékánkban csodálatosan gazdag és színes hangzóanyag gyűjtemény áll olvasóink rendelkezésére. Célunk, hogy látogatóink a magyar és egyetemes zenetörténetből teljes képet kaphassanak, s hogy mind a régi, mind a kortárs zene világában a legkorszerűbb előadói gyakorlattal ismerkedhessenek meg, nagy hangsúlyt fektetve a zenei interpretáció kérdésére is. Arra törekszünk, hogy az írott formában meglévő zeneművek hangzóanyag formájában is fellelhetőek legyenek.
Kottatárunk büszkeségei a Johann Sebastian Bach, William Byrd, Carlo Gesualdo, George Friedrich Händel, Joseph Haydn, Josquin des Prez, Orlando di Lasso, Leonard Lechner, Liszt Ferenc, Claudio Monteverdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Pierluigi Palestrina, Johann Hermann Schein, Jan. P. Sweelinck, G. P. Telemann életműveit tartalmazó zeneszerzői összkiadások.

Számítógép és Internet használat

Könyvtárunk korszerű gépekkel biztosítja a számítógép használatot, az Internethez való hozzáférést.

Kiegészítő szolgáltatások

A dokumentumokról fénymásolást, hangfelvétel készítést – a Szerző Jogi Törvény rendelkezéseit figyelembe véve –, valamint spirálozást, nyomtatást, szkennelést a könyvtár területén működő HÖK Szolgáltató Iroda segítségével biztosítunk olvasóink számára.
A Diplomadolgozatokból történő bárminemű másolatkészítés tilos.

Elérhetőség

Vezető: B. Pilláry Zsófia, könyvtárvezető  | 
Munkatársak: Telefonkönyv


Ajánlott weboldalak

Pécsi művészeti együttesek, kulturális intézmények
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Bóbia Bábszínház
Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont
Kodály Központ
Ókeresztény emlékek – Pécs
Pannon Filharmonikusok
Pannon Volán Zrt. Bartók Béla Férfikar
PÉCSKÉP: Tényképek a változó városról
Pécsi Galéria & Vizuális Művészeti Műhely
Pécsi Kamarakórus
Pécsi Nemzeti Színház
Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusa
Schola Cantorum Sopianensis
Szélkiáltó Együttes honlapja
UniCum Laude Énekegyüttes
Zsolnay Manufaktúra Zrt.

Programajánló
Pécsi Kulturális Központ


Biblia
Magyar Bibliafordítások

Intézmények

     Zenei intézmények és szervezetek
Budapest Music Center (BMC)
Hagyományok Háza
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Liszt Ferenc Könyv- és Zeneműbolt
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Intézetének honlapja
Lutheránia Énekkar
Magyar Állami Operaház Budapest
Magyar Bach Társaság
Magyar Jazz Szövetség
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége
Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége
Magyar Zenei Tanács
MTA Zenetudományi Intézet
Művészetek Palotája
Nemzetközi Kodály Társaság
Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár
Opera Portál
Rózsavölgyi és Társa

     Művészeti intézmények és szervezetek
ArtPool Művészetkutató Központ
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a volt Magyar Iparművészeti Egyetem)
Magyar Képzőművészeti Egyetem
MTA Művészettörténeti Kutató Inzézet

Online folyóiratok
Gramofon – Klasszikus és Jazz
Electronic Musician
Képzőművészeti folyóiratok
MATARKA – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa
Muzsika
Opera – Világ
Parlando
Sculpture
Új Művészet
Wire: Adventures in Modern Music

Múzeumok
Kieselbach Galéria és Aukciósház
Ludwig Múzeum
Magyar Fotográfiai Múzeum
Magyar múzeumi gyűjtemények – www.artnet.hu/
Magyar múzeumi gyűjtemények – artportal.hu/
Magyar múzeumi gyűjtemények – www.museum.hu/
MODEM (Modern és Kortárs Művészeti Központ)
A világ múzeumai
Web Gallery of Art

Zenei Web ajánló
Classical Music, Classical Net
Dalfordítások
Digitális Népzenei Olvasókönyv
Fehér Anikó honlapja
Fidelio
Hungarian Music Store
Jeles napok (Multimédiás oktatási anyag)
Kokas Klára honlapja
Komolyzenei oldalak
Kórusélet
Magyar Rádió
Magyar Rádió 3 Bartók Rádió
Magyar Rádió Zrt. Mozart Archívuma
Magyar zeneszerzők
Magyar zenetörténet
www.musicianswho.hu
Népzene
Oxford Music Online
Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje
Zenei lexikon
Zenei linkek

Képzőművészeti Web ajánló
Art History Network
The Art History Research Centre (Vizuális művészettörténeti adatbázis)
Artcyclopedia
ArtNet
Artportal
Dexigner: World Design Portal
Fluxus antológia
Fluxus portál
History of Art
KÉPszóTÁR: művészettörténeti és építészettörténeti adatbázis
Képzőművészet Magyarországon
Magyar Digitális Képkönyvtár
Masters of Photography
MOMA Exhibitions & the Collection
Művésztelepek
Nagybányai Művésztelep
Oxford Art Online
TérMűves: Magyar belsőépítészet, iparművészet, lakberendezés

Hasznos képzős linkek
Design
Építészet
Festészet
Grafika
Művészettörténet
Performance
Szobrászat
Több kultúra, művészet

Hasznos könyvtári oldalak
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Kezdőknek
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára
Magyar Elektronikus Könyvtár: Digitális formátumok gyűjteménye
Magyar Iparművészeti Egyetem Könyvtára
Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára
MATARKA – Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
Pedagógiai adatbázis


vendégkönyv telefonkönyv levelezés