www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
PTE Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár

|  Bemutatkozás |  Gyűjtőkör |  Szolgáltatás |  Nyitvatartás |  Elérhetőség |  Ajánlott weboldalak | OEKK honlap |


Bemutatkozás

A Pécsi Tudományegyetem Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtára 2001-ben ünnepelte alapításának 75. évfordulóját. Története – amint az elnevezéseiből is kitűnik – négy fejezetre tagolható.

1926-1946 Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Tóth Lajos Könyvtára. Létrehozását Dr. Pekár Mihály szorgalmazta, igazgatói teendőit magára vállalta. (A könyvtáralapító Pekár Mihályról az Orvoskari Hírmondó 2001. májusi számából tájékozódhatnak az érdeklődők.) A kortárs dr. Entz Béla professzor ekképpen méltatta Pekár Mihály ez irányú fáradozását: „Minden energiáját arra fordította, hogy egyetemét és elsősorban az orvosi kart megerősítse s az orvosképzést tökéletesítse. E törekvésének eredménye a Tóth Lajos könyvtár létesítése, amelyre nemcsak sok munkát áldozott, hanem anyagi erejéhez képest nagy áldozatokat is hozott, hogy a könyvtárt minél jobban felszerelje.” A Tóth Lajos Könyvtár a szokásos könyvtári szerzeményeken kívül, több kisebb-nagyobb magángyűjteményből tevődött össze. Magjául nagyszigeti id. Szily Kálmán (1838-1924) könyvtára, a „Szily gyűjtemény” szolgált, mely főleg természettudományos művekből állt. A könyvtár teljes állománya körülbelül 22.000 kötetnyire becsülhető, a dokumentumokról szak- és betűrendes katalógusból tájékozódhattak a látogatók.

1947-1960 Az orvoskari könyvtár állománya letétbe került az Egyetemi Könyvtárba, intézetekbe, klinikákra, a város különböző könyvtáraiba.

Az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum főbejárata
PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára - Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum

1961-1999 Pécsi Orvostudományi Egyetem Könyvtára. Újjászervezője, majd évtizedekig lelkes, elkötelezett igazgatója Dr. Rúzsás Lajosné dr. Faluhelyi Veronika. Jelenlegi helyére, az elméleti tömb 3-4. emeletére, 1970-ben költözött. Nagyszerű szakemberek, tudósok segítették a könyvtárosok munkáját; itt dolgozott egy ideig Várkonyi Nándor, a könyvtárbizottság elnökeként pedig Szentágothai János professzor nyújtott segítséget a folyóirat állomány kialakításában. Napjainkra pótolhatatlan szakirodalmi gyűjtemény jött létre az orvostudomány területén. A XXI. század hozta igényeknek és követelményeknek megfelelve, elektronikus katalógussal, helyben használható, intranet és internetes adatbázisokkal, CD-ROM-okkal segíti az oktatást a kutatást és a gyógyítást. A klinikák és intézetek számára központilag végzi a folyóiratok és könyvek beszerzését, katalogizálását. Azok szakszerű kezeléséhez módszertani segítséget nyújt.

2000- Az egyetemi integráció kapcsán a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának része. A PTE Egészségügyi Főiskolai Kar Pécsi Képzési Központ Könyvtárával kiegészülve PTE OEC Könyvtáraként működik tovább. A PTE OEC Könyvtára a Dunántúl legjelentősebb orvosi szakkönyvtára. Országos elismertségét nem csupán állományadataival, de magas színvonalú szolgáltatásaival érdemelte ki.


Gyűjtőkör

A könyvtár szem előtt tartva az egyetemen folyó oktatás, kutatás, gyógyítás érdekeit – teljességre törekevően – gyűjti a hazánkban megjelenő, kereskedelmi forgalomban kapható az orvos- és egészségtudományi szakirodalomat, valamint válogatva a külföldi szakirodalmat.


Szolgáltatás

Helyben olvasás

A könyvtár olvasótermei a 3. emeleten találhatók, ahol a magyar és külföldi tankönyvek, szakkönyvek, és tárgyévi folyóiratok várják az érdeklődőket. A folyóiratolvasóban az intézetek és klinikák legfrissebb külföldi folyóiratai is megtekinthetők a beérkezésüktől számított 1 héten át. Telefon: (72) 536-000 / 1128

Kölcsönzés

A beiratkozás és a kölcsönzés az elméleti tömb 3. emeletén történik. Telefon: (72) 536-000 / 1422 vagy 1703.
A könyvtár csak érvényes olvasójeggyel látogatható. A Pécsi Tudományegyetem hallgatói és dolgozói számára a beiratkozás ingyenes, az ország bármely más felsőfokú oktatási intézményében tanuló hallgató számára 1000,-Ft.

Máshol dolgozóknak 2000,-Ft, külsős nyugdíjasoknak, pedagógusoknak, járadékosoknak 1000,-Ft a beiratkozási díj egy naptári évre. A beiratkozáshoz és az olvasójegy érvényesítéséhez személyi igazolvány bemutatása szükséges. Külföldi hallgatóktól tartózkodási engedélyt vagy útlevelet kérünk.

A könyvek kölcsönzési határideje egy hónap. Az oktatók három hónapra vihetik el a könyveket. Hosszabbítást a Kölcsönző nyitvatartási idejében telefonon is lehet kérni, ha még nem járt le a határidő és nincs a könyvre előjegyzés.

Késedelmi díj dokumentumonként naponta 20,-Ft.

A folyóiratok kölcsönzési határideje két nap.

Egy időben 10 db könyv lehet egy olvasónál, amelyek, ha nincs rájuk előjegyzés, 10 alkalommal hosszabbíthatóak.

Felszólítás: 130,- Ft
Olvasójegy pótlása: 350,- Ft
Előjegyzés : 100,-Ft

Kölcsönözhető kötetek száma Kölcsönzési határidő Hosszabbítás
PTE oktatói 10 3 hónap 10 x 1 hónap
Kutatók 10 3 hónap 10 x 1 hónap
Egyéb olvasók 10 1 hónap 10 x 1 hónap

Könyvtárközi kölcsönzés

Ha az olvasó a könyvtár állományában nem található dokumentumot szeretne használni, lehetősége van könyvtárközi kölcsönzést kérni. Felvilágosítás a (72) 536-000 / 6292 kérhető.

Megrendelést csak írásban, e-postán ( ), faxon [(72) 536-293 vagy 6293] illetve WEB-es kérőlapon fogadunk el.

Egyetemi hallgatók a konzulensük engedélyével vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.

A dokumentum eredetiben vagy másolatban érkezhet. Eredeti dokumentum beszerzése az országból nem terheli az olvasót; külföldről kötetenként 4500,-Ft vagy 14 Euró a kölcsönzési díj.

Másolati díjak

belföld: 15-30,-Ft/oldal
külföld: kb. 3.000,-Ft/cikk

A beszerzés gyorsasága a küldő féltől függ. Az átfutási idő magyarországi lelőhely esetén kb. 10-14 nap, külföldi lelőhelyről történő beszerzéskor kb. 3-4 hét. Az eredeti dokumentumok kölcsönzési határidejét mindig a küldő könyvtár határozza meg. Az olvasónak kötelessége a vele írásban közölt határidőre a dokumentumot visszaszolgáltatni.

Az ARIEL elektronikus rendszerrel próbáljuk hatékonyabbá tenni a folyamatot. Könyvtárközi kölcsönzésünk országos viszonylatban is kiemelkedő forgalmat bonyolít. Éves szinten a kért dokumentumok teljesítettsége 88-92%.

Nyitvatartás

Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00

Tájékoztatás, irodalomkutatás

Hagyományos szolgáltatásaink mellett, a folyóiratolvasóban lehetőség van számítógépes szolgáltatásaink igénybevételére.

A nyitvatartási idő alatt kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz:
Telefon: (72) 536-000 / 1549 E-mail:

Adatbázisok

Az orvosi szakirodalom keresését speciális adatbázisaink segítik napi 24 órán keresztül:

Fénymásolás

Az olvasótermek előterében fénymásoló működik. Telefon: (72) 536-000 / 1549

Internet és adatbázis használat

Internet használatára a katalógusban és a szakirodalmi adatbázisokban való keresésre szolgáló számítógépek a könyvtár nyitvatartási ideje alatt vehetők igénybe. Jelenleg olvasóink 18 gépet használhatnak. Ez év elején még 4 gép kerül megvásárlásra. Lehetőség van a gépen megjelenített adatokat saját hordozóra menteni.

Nyitva tartás

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Beiratkozás 0800-2130 Zárva Zárva
Szabadpolc 0800-2130 0900-1300 Zárva
Olvasóterem 0800-2130 0900-1300 Zárva
Kölcsönzés 0800-1530 Zárva Zárva
Raktár 0800-1530 Zárva Zárva
Fénymásolás 0800-2130 0900-1330 Zárva
Könyvtárközi kölcsönzés 0800-1600 Zárva Zárva
Tájékoztatás 0800-1600 0900-1300 Zárva


Elérhetőség

Vezető: Gracza Tünde, könyvtárigazgató  | 
Cím:7624 Pécs, Szigeti út. 12. | Postacim: 7643 Pécs, Pf.: 99
Telefon: (72) 536-000 / 1549 | Fax: (72) 536-293
Munkatársak: Telefonkönyv


Ajánlott weboldalak

Általános Orvostudományi Kar

Minisztériumok, intézetek:

ESzCsM - Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
GYÓGYINFOK - Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja
Egészségügyi Szakképzo és Továbbképzo Intézet
Országos Alapellátási Intézet
Országos Gyógyszerészeti Intézet
Orvos- és Kórháztechnikai Intézet

Egészségügyi linkgyűjtemények:

Egészség Lap
Egészségpénztár Lap
Orvos Lap
Orvostudomány Lap

Egyetemek:

Debreceni Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Semmelweis Egyetem
Szegedi Tudományegyetem

Kamarák, egyesületek, társaságok:

Magyar Orvosi Kamara
Magyar Gyógyszerész Kamara
Magyar Kórházszövetség
Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége
Magyar Ápolási egyesület
Magyar Védonok Egyesülete
Egészségügyi Kommunikációs Szakemberek Egyesülete (EKSZE)

Egyéb egészségügyi linkek:

Egészségügy + üzlet
Házipatika
Hello doktor
Hipertónia
Konzílium
InforMed
Segélyhely
Vitalitás
Weborvos

Külföldi egészségügyi linkek:

National Library of Medicine - PUBMED MEDLINE adatbázis: A külföldi szakfolyóiratok rövidített címei /List of Journals Indexed in Index Medicus/: Orvostudományi folyóiratok szerzoi utasításai: Welcome to NHS Direct
National electronic Library of Health
Healthfinder
National Health Information Center
Healthtouch
HealthGate
World Health Organization
ELISAD

vendégkönyv telefonkönyv levelezés