www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
PTE BTK-TTK Társadalomtudományi Szakkönyvtár

|  Bemutatkozás |  Nyitvatartás |  Elérhetőség |  Gyűjtőkör |  Szolgáltatás |  Kölcsönzés |  Ajánlott weboldalak |


Bemutatkozás

A Társadalomtudományi Szakkönyvtár a Pécsi Tudományegyetem Rókus utca 2. sz. „M” épület földszintjén található.

PTE BTK Társadalomtudományi Szakkönyvtára

A Könyvtár fő feladata elsősorban a történelem, régészet, szociológia, szociális munka és néprajz szakokat kiszolgálva, ezek oktatási, kutatási igényeinek segítése. Állománya megközelítőleg ötvenezer kötet könyvet, valamint számos magyar- és idegen nyelvű folyóiratot, kéziratot és elektronikus dokumentumot foglal magába. A könyvek teljes mértékben feldolgozottak, az online katalógusban (OPAC) kereshetőek.

Teljes állományunk szabadpolcon megtalálható a Könyvtár kölcsönző részén, valamint különgyűjtemény, adattárak, oktatási anyagok, különlenyomatok, kézikönyvek és a helyben használható könyvek az olvasóteremben, folyóiratok és évkönyvek a kutatóteremben kerültek elhelyezésre.Elérhetőség

Vezető: Horváth Klára  | 
Cím:7624 Pécs, Rókus u. 2. M/1. Fsz. 01. | 7624 Pécs, Pf. 28.
Telefon: (72) 503-650 / 23560
Hosszabbítás:OPAC
Könyvtárközi kölcsönzés:
Internetes katalógus:OPAC
Munkatársak: Telefonkönyv

PTE BTK Társadalomtudományi SzakkönyvtáraGyűjtőkör

Feladataink megvalósítása érdekében szakkönyvtár minőségünkben gyűjtjük a Pécs Tudományegyetemen oktatott és kutatott, elsősorban történelem, régészet, néprajz, szociológia, szociálpolitika tudományok

 • hazai és
 • külföldi szakirodalmát.

A határ- és segédtudományok közül mindazokat a műveket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a leendő történészek, történelemtanárok, régészek, szociológusok, szociális munkások, néprajzkutatók képzéséhez. Minden terület szakirodalmából a megkívánt mértékben és mélységben.

A szakkönyvtár nem törekszik arra, hogy állománya reprezentálja a teljes emberi kultúrát. Igyekeztünk azonban, hogy a társadalomtudományok köréből minden alapvető fontosságú mű megtalálható legyen az állományban. Elsősorban a Magyarországon és külföldön megjelent történelem, néprajz, szociológia, szociálpolitika tudományokat elsődlegesen képviselő művek beszerzésére törekszünk.

A gyűjtött dokumentumtípusok köre: monográfiák, időszaki kiadványok (sorozatok, folyóiratok, évkönyvek, stb.), egyéb információhordozók (CD-ROM, DVD-ROM).


Szolgáltatás

Beiratkozás:

Könyvtári olvasójegy váltásához a következő dokumentumok szükségesek:

 • személyi igazolvány vagy 2001. január 1. után kiadott gépjármű vezetői engedély, lakcímkártya, nem magyar állampolgárok számára útlevél vagy tartózkodási engedély;
 • hallgatóknak érvényesített diákigazolvány, ennek hiányában Hallgatói jogviszony igazolás szükséges;
 • valamint első éves hallgatók esetében az EHA kódot tartalmazó értesítő.

Beiratkozni csak az esetleges korábbi könyv-, és pénztartozás rendezése után lehet!

Beiratkozási díjak (Áraink az ÁFÁ-t is tartalmazzák!):

Beiratkozási díj Kedvezményhez szükséges igazolás
PTE aktív és nyugdíjas oktatói és óraadó tanárai, PhD. hallgatói, szakkollégistái ingyenes PTE telefonkönyv / igazolás
PTE hallgatói ingyenes érvényes diákigazolvány
PTE aktív és nyugdíjas dolgozói ingyenes munkáltatói igazolás
Alumni kártyások (Pécsi Diplomások Köre) ingyenes tagsági igazolvány
PTE Gyakorló Gimnáziumainak diákjai ingyenes érvényes diákigazolvány
Könyvtárak, levéltárak, múzeumok dolgozói ingyenes közalkalmazotti igazolvány (munkahelyi igazolás)
Pécsi Hittudományi Főiskola hallgatói ingyenes érvényes diákigazolvány
Más felsőoktatási intézmény hallgatói fél évre 500,-Ft
egy évre 1000,- Ft
(a beiratkozás napjától számítva)
érvényes diákigazolvány
Középiskolai diákok 16 évtől fél évre 500,-Ft
egy évre 1000,- Ft
(a beiratkozás napjától számítva)
érvényes diákigazolvány
Baranya megyei Munkaügyi Központ dolgozói ingyenes munkáltatói igazolás
Nyugdíjasok fél évre 500,-Ft
egy évre 1000,- Ft
(a beiratkozás napjától számítva)
nyugdíjas igazolvány
Regisztrált munkanélküliek fél évre 500,-Ft
egy évre 1000,- Ft
(a beiratkozás napjától számítva)
munkanélküli igazolvány
Egyéb olvasók fél évre 1000,-Ft
egy évre 2000,- Ft
(a beiratkozás napjától számítva)
 
Egészségügyi Főiskolai Kar Kaposvári Képzési Központ Könyvtára Szolgáltatási szerződés alapján ingyenes a beiratkozás a Kaposi Mór Oktatói Kórház dolgozói számára  
Egészségügyi Főiskolai Kar Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára Beiratkozás minden olvasó számára ingyenes  

Az Olvasó kötelességei:

Beiratkozott olvasóink olvasójegyet kapnak, melynek érvényessége a beiratkozástól számított egy naptári év, a PTE hallgatóinál egy tanév.

 • Az olvasó felsőkabátját, táskáját, esernyőjét nem viheti be az olvasói terekbe.
 • Érvényesítés előtt a tartozásokat a hálózat minden egységében rendezni kell.
 • Az olvasójegy névre szóló, másra át nem ruházható.
 • Minden adatváltozást, valamint az olvasójegy elvesztését a Kölcsönzőben be kell jelenteni.
 • Könyvtárban tilos a dohányzás és a mobiltelefon használata!
 • Ételt és italt a könyvtár területére bevinni tilos!
 • A könyvtár csendjét, rendjét vagy használati szabályait súlyosan megsértő olvasót az olvasószolgálat vezetője kizárhatja a Könyvtár használatából.
 • Az elveszett olvasójeggyel való visszaélésért a felelősség az olvasójegy tulajdonosát terheli.
 • Az elveszett olvasójegy pótlása 350,- Ft.Kölcsönzés

PTE BTK Társadalomtudományi Szakkönyvtára

Kölcsönzésre vonatkozó szabályok:

A könyvtárból névre szóló érvényes olvasójeggyel, személyesen lehet kölcsönözni. Az olvasójegy másra át nem ruházható.

 • Az olvasó a kölcsönvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik és köteles azokat minden rongálódástól megóvni. Az elveszett, megrongált dokumentumot pótolni kell!
 • Ugyanabból a műből egy olvasónál csak egy példány lehet.
 • Az olvasó adataiban történt változást, az olvasójegy elvesztését és a személyigazolvány cseréjét a könyvtár felé jelezni kell. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár letiltja.
 • Az olvasójegy a tanév végéig érvényes. Meghosszabbítása csak úgy lehetséges, ha könyvtartozás és bírság nem terheli.
 • A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak késedelmi díjat kell fizetnie, ennek összege kötetenként és naponta 20,- Ft, nem hosszabbítható könyvek esetén 50,- Ft.
  A késedelmi díj rendezéséig (amennyiben az meghaladja az 500 Ft,-ot) újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető.
 • Kölcsönözhető minden könyv, amely a szabadpolcos állományunk részét képezi.
 • A kölcsönzési határidő 30 nap, ami két alkalommal hosszabbítható, amennyiben a könyvre nem kértek előjegyzést. A zöld színcsíkkal jelölt könyveket csak egy hónapra lehet kölcsönözni és nem hosszabbíthatóak.
 • A mások által kölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető, ennek díja 60,-Ft / kötet.
 • Nem kölcsönözhetőek az egypéldányos és nagy értékű dokumentumok, valamint az olvasóteremben elhelyezett gyűjtemény (bibliográfiák, lexikonok, enciklopédiák, szótárak stb.), és az időszaki kiadványok. Mindezek piros színcsíkkal vannak jelölve.
 • A történelem, régészet, valamint a szociológia, szociális munka és szociálpolitika szakon végzett hallgatók szakdolgozatait a könyvtár számítógépein található adatbázisból kikeresett helyrajzi szám után lehet kikérni a könyvtárostól, egyszerre maximum 5 kötetet. Csak helyben olvashatók és bármilyen másolásuk szigorúan tilos! Használat után a könyvtárosnak kell visszaadni, aki köteles meggyőződni a kötet épségéről, hiánytalanságáról.
  A történelem, régészet, valamint a szociológia, szociális munka és szociálpolitika szakon végzett hallgatók szakdolgozatainak listáit megtekintheti itt
  A már megvédett néprajzos szakdolgozatok listája [http://neprajz.btk.pte.hu/menu/46/29] elérhető a PTE BTK Néprajz Tanszék honlapjáról.

Kölcsönözhető kötetek száma Kölcsönzési határidő Hosszabbítás
PTE oktatói, óraadó tanárai 20 3 hónap 2 x 1 hónap
PTE PHD hallgatói szakkollégistái 10 1 hónap 2 x 1 hónap
PTE hallgatói 10 1 hónap 2 x 1 hónap
Egyéb olvasók 10 1 hónap 2 x 1 hónap

Könyvtárközi kölcsönzés

A saját állományból ki nem elégíthető olvasói igények könyvtárközi kölcsönzés útján bocsáthatók rendelkezésre, a dokumentum átkölcsönzése, vagy térítéses másolat formájában. A könyvtárközi kölcsönzés rendjét, a szolgáltatás megrendelőjét terhelő költségeket külön szabályzat a PTE Könyvtárának a könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó szervezeti, és működési rendje, használati szabályzata tartalmazza. A nyomtatvány letölthető innen: [pdf]   [rtf] a következő e-mail címre kell kitöltve elküldeni: horvath.klara@lib.pte.hu

Helyben olvasás

Helyszíne az olvasóterem és a folyóirat olvasó sarok, továbbá az évkönyveket és folyóiratokat tároló kutatóterem.

PTE BTK Társadalomtudományi Szakkönyvtára

Csak helyben használható dokumentumok:

 • időszaki kiadványok,
 • olvasóterem állománya,
 • oktatói segédanyagok,
 • szakdolgozatok.

Hosszabbítás

A kölcsönzés határideje a lejárat előtt személyesen, telefonon, e-mailben vagy önállóan a könyvtár webes OPAC könyvkatalógusán keresztül (ehhez az olvasójegy száma szükséges) hosszabbítható.

Telefon: (72) 503-650 / 23560 mellék
E-mail:

Az önálló hosszabbítás menete:

 1. A könyvtár katalógusában kattintson az Olvasói adatok gombra, írja be olvasójegyének vonalkódját, jelszavát (első belépéskor az alapértelmezett jelszó a születési hónap és nap, tehát ha a születésnap január 31-én van: 0131).
 2. Kattintson a hosszabbítani kívánt könyv sorában a hosszabbítás gombra.
 3. Minden esetben ellenőrizze a lejárati dátumot, illetve olvassa el az Olvasói adatok fölött az esetleges hibaüzenetet.

Nem lehet hosszabbítani a könyvet:

 • amennyiben az olvasójegye lejárt;
 • ha elérte a maximális hosszabbítást;
 • a dokumentumot már más olvasó előjegyezte;
 • ha bírság van rajta, a késedelmi díj rendezéséig (amennyiben az meghaladja az 500,- Ft-ot) újabb dokumentum nem kölcsönözhető.
 • A kölcsönzési határidő lejárta után késedelmi díjat számítunk fel, melynek összege:
  • 20,- Ft/ könyv/ nap normál kölcsönzésnél;
  • 50,- Ft /könyv/ nap nem hosszabbítható könyv esetében.

Előjegyzés

A más olvasó által kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető a kölcsönző pultnál vagy A dokumentumok beérkezéséről értesítést küldünk, aminek díja 60,- Ft / könyv. Az előjegyzett dokumentumokat 7 napon belül veheti át az olvasó.

Amennyiben az előjegyzett dokumentum még nem érkezett be, az előjegyzés visszamondható. Ha az előjegyzett dokumentumot már visszahozták, az előjegyzési díjat ki kell fizetni.

Fénymásolás - nyomtatás:

 • A könyvtárban kihelyezett fénymásológépen történik a szerzői jogok figyelembetartása mellett!
 • Az olvasó a fénymásoló mellett található gépbe 5, 10, 20, 50, 100,- Ft-os érméket bedobva tud fénymásolni (A/4 - 15 Ft).
 • Az önkiszolgáló fénymásolás a nyitva tartás teljes ideje alatt igénybe vehető.
 • Könyvtárunkban csak fekete-fehér nyomtatásra van lehetőség (A/4 - 15 Ft).
 • Szkennelés igény szerint kérhető (100,- Ft / fekete-fehér old.; 150,- Ft / színes old.).

Tájékoztató szolgálat, oktatás

Az olvasó segítséget kérhet bármely könyvtárostól, akik felvilágosítást adnak a könyvtár működéséről, a katalógusok használatáról, valamint ötleteket adnak a kereséshez, tájékoztatnak a hagyományos és az elektronikus információkereső eszközökről.

Csoportos könyvtárlátogatás - Könyvtárhasználói képzés:

A könyvtári egység előzetes bejelentkezéssel csoportokat is fogad. A könyvtárosok bemutatják a könyvtárat, annak történetét, szolgáltatásait, gyakorlati segítséget adnak az adatbázisok használatához, a hatékony információkereső technikák elsajátításához.

Számítógép- és internet használat:

PTE BTK Társadalomtudományi Szakkönyvtára

Könyvtárunkban 9 db számítógép áll az olvasók rendelkezésére

Az olvasói gépeken az Internet elérés mellett számos adatbázis, elektronikus folyóirat-gyűjtemény, online katalógus (OPAC) áll a felhasználók rendelkezésére. A számítógépes katalógusban tájékozódhat a könyvtárban található CD-ROM-okról. A keresőbe az "elektronikus dokumentum" (mint cím) kifejezést írva listát kaphat róluk.

Ajánlott weboldalak

Adatbázisaink

A könyvtár számítógépeiről több nagy külföldi és hazai szakirodalmi adatbázis érhető el, melyeket az OTKA által támogatott konzorciumok, minisztériumok (OM, NKÖM) fizetnek elő. Az adatbázisok egyrészt illeszkednek a Könyvtár gyűjtőköréhez, emellett a lehetőségekhez képest kiegészítik azt. Az adatbázisok többsége a Könyvtárból otthonról (http://www.lib.pte.hu/main.php?menu=news&article=mokus/adatbazisfirefox2/index.html) is elérhető. A hozzáférést minden adatbázisnál külön jelöltük. Az adatbázisok:

 • szakfolyóiratok cikkeinek bibliográfiai adatait tartalmazzák, általában összefoglalókkal kiegészítve,
 • a teljes szövegű szakfolyóiratokhoz biztosítanak hozzáférést (pl. Elsevier, EBSCO, JSTOR).

A könyvtári gépekről elérhető online adatbázisok:
http://www.lib.pte.hu/main.php?menu=electro&article=elektkonyvtar/adatbazisok/index.html

Szabadon elérhető magyar internetes adatbázisok (válogatás)

1000 év törvényei
Aquincumi Füzetek
Borsodi Digitális Könyvtár
Cumania
Digitália – PTE Egyetemi Könyvtár
Elektronikus Periodika Archívum (EPA)
Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár
Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa (HUMANUS)
Hungarológiai Alapkönyvtár
Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár
KlimoTheca - Pécs
Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei
Köztestületi Tagok Adatbázisa
Magyar Digitális Képkönyvtár
Magyar Digitális Könyvtár
Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár
MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár
Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma (IKER)
Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma
Magyarországi Külképviseletek Adatbázisa
Magyar Országos Levéltár
Magyar Periodika Adatbázis (IKB)
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa (MATARKA)
Nemzeti Audiovizuális Archívum
Nemzeti Digitális Adattár
Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer
OSZK Digitális Könyvtár
Somogyi Múzeumok Közleményei
SZTE Egyetemi Könyvtár Médiatéka
SzocioWeb
Társadalmi Nemek Tudománya
Zalai Múzeum

Szabadon elérhető külföldi internetes adatbázisok

Acta Siculica
Analele Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" Serie historie - seria noua
Anales de Arqueológía Cordobesa
Annales Universitatis Apulensis = AUASH
Anuarul Universităţii din Cluj
APVLVM. ACTA MVSEI APVLENSIS
Archaeologia Baltica – Full-text: 6, 2006/1- 13, 2010 /1
Archaeologia Baltica – Tartalomjegyjzék: 1, 1995 - 5, 2002
Archaeologia Lituana
Archeologia e Calcolatori
Archeologické rozhledy
Archéopages, archéologie et société
Archive.org
Archivo Espanol de Arqueología
Balcanica
Bartleby.com
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Bibliotheca Corviniana Digitalis
Bibliotheca Eruditionis
BOLETIN EX OFFICINA HISPANA No. 2.
Buletinul Cercurilor Stiintifice Studentesti Arheologie-Istorie-Muzeologie
Buletinul Cercurilor Stiintifice Studentesti = BCSS
Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts
Concilium Medii Aevii
CuPAUAM = Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Universidad Autónoma de Madrid
Csíki Székely Múzeum Évkönyve
Dacoromanica. Biblioteca Digitala Romaniei
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Documenta Praehistorica
Ephemeris Napocensis
Erasmus. Revista
Erdélyi Magyar Adatbank
Erdélyi Múzeum
Europeana
Facta Journal of roman material culture studies
Fornvännen
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft
HighWire Press
Historische Archäologie
Izvestia
Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Lichtenstein
Mainzer Archäologie Online
Marisia. Studi si Materiale
Molnár István Múzeum Kiadványai:
Mycologica Balcanica
Peuce
Pontica
Přehled výzkumů
Project Gutenberg
Regesta Imperii
Reti Medievali. Rivista
Retrodigitized Journals
Revista CRISIA
Revista Transilvania
Rheinisches Museum für Philologie
Romanoslavica
Slavistik portal
Soestadter Beitraege zur Archaeologie
Statisztikai Szemle (1923-2011)
Studia Theologia Catholica /Cluj/
Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica
Studia Zielonogórskie
Studies in Ancient Art and Civilization
TERRA SEBVS. ACTA MVSEI SABESIENSIS
The Online Reference Book for Medieval Studies
Tudományos nyilatkozatok BSU [Belgorod]
Tudományos publikációs-repozitorium
http://www.zeitschriftenlinks.de

Linkgyűjtemény

Cseh Régészeti Intézet
Filozófiai Kutatóintézet
ISA: International Sociological Association
Magyar Történelmi Társulat
Művészettörténeti Kutatóintézet
Német Régészeti Intézet
Néprajzi Kutatóintézet
Politikai Tudományok Intézete
Régészeti Intézet
Szociológiai Kutatóintézet
The International Institute of Sociology
The WWWorld of Archaeology
Történelemtanárok Egylete
Történettudományi Intézet
http://regeszet.lap.hu/
http://tortenelem.lap.hu/
http://neprajz.lap.hu/
http://szocialismunka.lap.hu/
http://szociologia.lap.hu/
http://www.konyvtar.lap.hu

Magyar folyóiratok

Folyóiratok
Honlap
Tartalomjegyzék / Full-text
Acta antiqua www.akademiai.com MATARKA | EISZ
Acta Archaeologica www.akademiai.com MATARKA | EISZ
Acta Ethnographica Hungarica www.akademiai.com MATARKA | EISZ
Acta Orientalia www.akademiai.com MATARKA | EISZ
Acta Historiae Artium www.akademiai.com EISZ
Addiktológia addictologia hungarica www.addiktologia.hu MATARKA
Aetas – történettudományi folyóirat www.aetas.hu Archívum | MATARKA
Agrártörténeti szemle MATARKA | Repertórium
Antik tanulmányok www.akademiai.com MATARKA | EISZ
Archaeologiai Értesítő www.akademiai.com MATARKA | EISZ
Budapesti negyed – lap a városról bfl.archivportal.hu MATARKA
Buksz – kritikai írások a társadalomtudományok köréből buksz.c3.hu MATARKA
Comitatus – önkormányzati szemle www.comitatus.hu MATARKA
Demográfia www.demografia.hu MATARKA
Educatio www.edu-online.eu MATARKA
Egyháztörténeti Szemle www.uni-miskolc.hu MATARKA
Esély – társadalom- és szociálpolitikai folyóirat www.esely.org MATARKA
Eszmélet www.eszmelet.hu MATARKA
Ethnographia www2.arcanum.hu MATARKA
Fons – forráskutatás és történeti segédtudományok www.c3.hu MATARKA
Hadtörténelmi Közlemények www.militaria.hu EPA
Háló – a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele halo.3sz.hu MATARKA
Historia – a magyar múlt emlékeivel és eseményeivel foglalkozó folyóirat www.historia.hu MATARKA
Kapocs szmi.hu MATARKA
Kisebbségkutatás www.hhrf.org MATARKA | EPA
Klió – történettudományi szemléző folyóirat www.c3.hu MATARKA
Korall www.korall.org MATARKA
Köz-Politika MATARKA
Külgazdaság www.kozlonykiado.hu MATARKA
Külügyi Szemle www.kulugyiintezet.hu MATARKA
Levéltári közlemények www.mol.gov.hu MATARKA | Digitarchiv.hu
Levéltári Szemle (előzménye a Levéltári Híradó) www.mol.gov.hu MATARKA (Lev. Szem.)
MATARKA (1951-1960 Lev. Hir.)
Archívumok
Limes – tudományos szemle www.limesfolyoirat.hu MATARKA
Mentálhigiéné és pszichoszomatika www.akademiai.com MATARKA | EISZ
Múltunk www.multunk.hu MATARKA | EPA
Néprajzi Értesítő www.neprajz.hu Archívum
Néprajzi Látóhatár www.neprajzilatohatar.hu MATARKA
Ókor – folyóirat az antik kultúrákról www.ookor.hu MATARKA
Ókortudományi Értesítő EPA
Pécsi szemle MATARKA | Repertórium
Politikatudományi szemle www.poltudszemle.hu MATARKA
Pro Minoritate www.prominoritate.hu MATARKA
Pszichoterapia www.pszichoterapia.hu Tartalomjegyzékek
Regio: Minorities, Politics, Society MATARKA | EPA
Replika: szociológiai viták és kritikák www.replika.hu MATARKA
Rubicon www.rubicon.hu MATARKA
Sic Itur ad Astra sicitur.blog.hu MATARKA
Statisztikai szemlewww.ksh.hu MATARKA
Századvég www.szazadveg.hu MATARKA
Szociális és Munkaügyi Közlönywww.kozlonyok.hu Tartalomjegyzék
Szociális munka: a Szociális Munka Alapítvány folyóirata MATARKA
Szociológiai Szemle www.mtapti.hu MATARKA
Tabula www.neprajz.hu MATARKA
Szociális Figyelő
Társadalomkutatás www.akademiai.com MATARKA | EISZ
Történelmi Szemle www.tti.hu MATARKA | EPA
Trianoni Szemle trianonportal.hu
Valóság www.valosagonline.hu MATARKA | EPA
Várak, kastélyok, templomok: történelmi és örökségturisztikai folyóirat www.varlap.hu MATARKA
Világosság www.vilagossag.hu MATARKA | EPA
Világtörténet MATARKA

Külföldi folyóiratok

Folyóiratok
Honlap
Tartalomjegyzék / Full-text
American Anthropologist www.aaanet.org www.jstor.org | suweco.hu
American Journal of Sociology www.jstor.org | suweco.hu
American Sociological Review www2.asanet.org www.jstor.org | suweco.hu
Archiv für Sozialgeschichte library.fes.de suweco.hu
Bohemia hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
Byzantinische Zeitschrift www.reference-global.com | suweco.hu
Cahiers de Civilisation Médiévale www.mshs.univ-poitiers.fr
Comparative Studies in Society and History www.jstor.org | suweco.hu
Current Anthropology www.jstor.org | suweco.hu
Donauraum
(Institut für den Donauraum und Mitteleuropa)
www.idm.at
Ethnologia Europaea
Ethnologia Scandinavica
European Sociological Review www.jstor.org
Fabula suweco.hu
Foreign Affairs en Espanol fal.itam.mx
Groupwork suweco.hu
Humanomics suweco.hu
Itinerario www.let.leidenuniv.nl
Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften/ Jahrbuch für Sozialwissenschaft suweco.hu
Journal of Egyptian Archaeology www.jstor.org
Journal of Folklore Research suweco.hu
Journal of Hellenic Studies suweco.hu | www.jstor.org
Journal of Roman Archaeology www.journalofromanarch.com
Journal of Social Work Education findarticles.com
Nouvelles Assyriologiques Breves et Utilitaires
Relations Internationales
Revue d’histoire moderne et contemporaine www.jstor.org
Revue française de sociologie www.persee.fr
Revue Historique www.cairn.info
Social Policy
Social problems suweco.hu | www.jstor.org
Social Work suweco.hu
Soziale Welt www.lrz.de
Speculum suweco.hu | www.jstor.org
Voprosy Istorii online.eastview.com
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
vendégkönyv telefonkönyv levelezés