www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
A PTE Központi Könyvtár különgyűjteményeinek kutatási szabályzata

(A 47/2001. sz. kormányrendelet alapján,
amely a muzeális intézményekben folytatható kutatásról rendelkezik)


Különgyűjtemények:

 • Muzeális gyűjtemény (A nemzeti kulturális örökség miniszter 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelete alapján)
  • Klimo Könyvtár és a Kanonoki Gyűjtemény (60 000-es gépszámok alatt)
  • Országgyűlési Gyűjtemény
  • Kézirattár
  • A NKÖM rendelet alapján muzeális könyvtári dokumentumnak nyilvánított könyvek és folyóiratok

 • Nem muzeális gyűjtemény
  • Segédkönyvtár
  • Egyetemi Könyvtár Irattára
  • Vas István Könyvtára
  • Kerényi Károly Könyvtára
A különgyűjteményeket az egyetem polgárai és a könyvtárba beiratkozott külső kutatók – érvényes olvasójegy vagy napijegy (személyi igazolvány) – 47/2001. sz. kormányrendelet 4. §-a alapján használhatják a kutatószobában könyvtárosi felügyelet mellett.


A muzeális gyűjtemények használatára vonatkozó szabályok:

 • A kutató első kutatási napján köteles a kutatói személylapon feltüntetni adatait, valamint kutatási témáját és céljait megadni (Ezt minden naptári évben, valamint minden további témaváltozásnál köteles ismételten megtenni.)
 • A kutató naponta aláírja a használók nyilvántartására bevezetett kutatónaplóban, hogy mely dokumentumokat használta.
 • Jegyzetelés kizárólag ceruzával végezhető. (Az Országgyűlési Gyűjtemény 1861 utáni anyagára nem vonatkozik.)
 • Ha a kért dokumentumról a könyvtár birtokában van megfelelő minőségű másolat, az eredeti dokumentum helyett állományvédelmi okokból a másolat bocsátható a kutató rendelkezésére.
 • Ha a kért dokumentum sérült, rongálódott, a könyvtár nem köteles azt a kutató rendelkezésére bocsátani.
 • Amennyiben a kutató a számára kiadott dokumentumok kutatását egy alkalommal nem fejezi be, kérésére az ügyeletes az anyagot visszatartja. Ha a megkezdett kutatást az olvasó a kikérés idejétől számított második hétfőig nem folytatja, a dokumentumot állományvédelmi okokból a kutatótermi könyvtáros visszateszi a helyére.
 • A kutatóterem anyagának felhasználásával készült munkák bibliográfiai adatait a kutatónak 1 hónapon belül közölni kell a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárával.

A nem muzeális gyűjtemények használatára vonatkozó szabályok:

Vas István és Kerényi Károly könyvtára, a Kézikönyvtár valamint az Egyetemi Könyvtár Irattárának anyaga szintén a kutatószobában használható annak nyitva tartási ideje alatt.

Az olvasó köteles a használt dokumentum(ok) fizikai állapotát megőrizni, valamint körültekintő, gondos használatot biztosítani. Azokra rákönyökölni és bármiféle saját megjegyzést rávezetni tilos! A dokumentumot megrongáló olvasó a könyvtári kutatásból kizárható!


Másolatkészítés:

 • 1900 előtti dokumentumok
  • 1900 előtti dokumentumból, állományvédelmi okokból fénymásolatot nem készítünk! Ezekről digitális (szkennelt) másolat igényelhető. A másolat 5 munkanapon belül készül el.
  • Az 1851 és 1900 között készült dokumentumokról lehetőség van saját digitális fényképezőgéppel való másolat készítésére a kutatótermi könyvtáros felügyeletével.
  • Minden 1900 előtti dokumentumról való másolatkészítéshez kitöltendő egy másolatkészítési űrlap, amelyet a Főigazgató/a Különgyűjteményi igazgató engedélyez, kikérve a kutatóterem könyvtárosainak szakvéleményét

 • 1900 utáni dokumentumok
  • A Vas István és a Kerényi Károly Könyvtár példányaiból másolatkészítés csak akkor megengedett, ha abból a Pécsi Egyetemi Könyvtár hálózatában más példány nem található, vagy éppen nem elérhető.
  • A Segédkönyvtári dokumentumok, valamint a nem muzeális gyűjtemények anyagának másolására is az 1900-as cezúra érvényes.
  • Másolható az Országgyűlési Gyűjtemény, valamint a Rendeletek Tára 1900 utáni anyaga.
  • A szabályzat alapján másolható dokumentumot az állapotára való tekintettel a könyvtáros visszatarthatja.


Pécs, 2008. május 20.

/Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes/
főigazgató
vendégkönyv telefonkönyv levelezés