www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
A Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának a könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó
szervezeti, működési rendje, használati szabályzata

Beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező tagjai számára a könyvtárközi kölcsönzés keretében beszerzi más hazai vagy külföldi könyvtárból, az állományából hiányzó dokumentumokat, és más hazai vagy külföldi könyvtárak rendelkezésre bocsátja könyv, illetve folyóirat-állományát.

A könyvtárközi kölcsönzés alapelveit a Főigazgató állapítja meg az érvényben levő jogszabályok

 • 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 19/1981. (XII. 8.) MM számú rendelet a könyvtárközi kölcsönzésről és a NKÖM Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári Osztályának ODR útmutatóinak
 • 1. sz. Útmutató az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatásának felhasználásáról (2000. 11. 15.)
 • 2. sz. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatási körei és formái (2001. 09. 24.)
 • 3. sz. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer nyilvántartási és adatszolgáltatási rendje (2001. 09. 24.) figyelembevételével.
A könyvtárközi kölcsönzés szervezeti egységei a Könyvtár szervezeti felépítését követik, a szakmai koordinálás a Központi Könyvtár feladata.

Könyvtárközi Kölcsönzés szervezeti hálója, a koordinációs központok és alközpontjaik:

 • PTE Központi Könyvtár
 • Állam- és Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Kari Könyvtár
 • BTK-TTK Kari Könyvtár
 • Művészeti Kari Könyvtár
 • Angol, Német, és Osztrák Könyvtár
 • Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Könyvtára
 • Filozófia Szakkönyvtár
 • Földrajzi Intézet Könyvtára
 • Nyelvészeti Szakkönyvtár
 • Társadalomtudományi Szakkönyvtár
 • Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Könyvtára
 • PTE Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Könyvtára
 • Egészségügyi Főiskolai Kar Könyvtára
 • Kaposvári Képzési Központ Könyvtára
 • Szombathelyi.Képzési Központ Könyvtára
 • Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára
 • PTE Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolai Kar Könyvtára
 • A koordinációs központok a könyvtárközi kölcsönzésből adódó saját és alközpontjaik bevételeit és kiadásait önállóan kezelik. Pénzügyileg a PTE Központi Könyvtárának gazdasági vezetőjének számolnak el. Felügyelik az ODR által juttatott összeg célirányos felhasználását.

  A Könyvtár, mint állományát rendelkezésre bocsátó (különös tekintettel az ODR tagkönyvtár létére) feladatai és jogai:

  A kérés beérkeztétől számított három munkanapon belül

 • korlátozás nélkül, eredeti formában rendelkezésre bocsátja az ODR keretből beszerzett, hozzáférhető műveket
 • eredeti formában kölcsönzi kurrens könyvállományát, amennyiben az nem élvez valamilyen okból védettséget
 • eredeti formában vagy fénymásolatként kölcsönzi könyvállománya 1900 után megjelent részét az állományvédelmi szempontok alapján
 • fénymásolatban kölcsönzi a védett kiadványokat, bizonyos külön gyűjtemények anyagát, a folyóiratokat, az állományvédelmi szempontok alapján
 • nem kölcsönöz
 • 1900 előtti kiadványokat
 • audiovizuális anyagot, CD-t
 • disszertációkat, szakdolgozatokat
 • bizonyos külön gyűjtemények anyagát
 • különösen védett kiadványokat
 • az ODR tagkönyvtárak a könyvkölcsönzésért díjat nem kémek, postaköltséget nem számolnak fel
 • a fénymásolás, szkennelés díját (évente a főigazgató állapítja meg) számlázza a megrendelőnek
 • megállapítja a kölcsönzés időtartamát, és a kölcsönadott dokumentum használatának módját
 • a teljesítés akadályának megjelölésével más könyvtárnak továbbítja a kérést, és erről tájékoztatja a kérőt, vagy visszaküldi
 • Könyvtár, ha kérőként vesz részt a könyvtárközi kölcsönzés rendszerében
  • tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevő olvasót a teljesítés várható idejéről, költségeiről, kötelezettségeiről
  • ellenőrzi, hogy a keresett dokumentum tényleg hiányzik-e a teljes könyvtári hálózatunk állományából
  • ha szükséges, kiegészíti a bibliográfiai adatokat
  • megállapítja vagy valószínűsíti a hazai lelőhelyet(helyeket), és a kedvezőbb feltételek mellett kölcsönző könyvtárba továbbítja a kérést
  • hazai lelőhely híján, általában az OSZK közvetítésével, külföldi könyvtárba küldi a kérést
  • a kért dokumentum megérkeztéről értesíti az olvasót
  • gondoskodik a küldemény határidőre történő visszaküldéséről
  Jelen szabályzat érvényes a PTE teljes könyvtári hálózatára. A Könyvtár szervezeti egységei a helyi sajátosságok figyelembevételével – kiegészítik ezt a saját könyvtárközi kölcsönzési rendjük szabályzatával.

  Pécs, 2002. szeptember 10.

  /Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes/
  főigazgató
  vendégkönyv telefonkönyv levelezés