www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
Kölcsönzés

Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók vehetik igénybe, a kölcsönző könyvtár nyitva tartási idejében.

A kölcsönözhető dokumentumok köréről, számáról, a kölcsönzés határidejéről a Könyvtár a kölcsönzés helyén tájékoztatja olvasóit. A kölcsönzési határidő általában egy hónap, de részlegenként és olvasótípusonként rövidebb vagy hosszabb határidőt is meg lehet szabni. Az egységek kölcsönzéséről részletes információ az oldal alján található.


Hosszabbítás:

A kölcsönzési határidő, amennyiben a mű nincs előjegyezve, illetve nem kérik többen, legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. Kölcsönzést csak abban az esetben lehet meghosszabbítani, ha az olvasó 2000 Ft alatti tartozással rendelkezik. Hosszabbítani lehet személyesen, telefonon, e-mailben és online a honlapunkról: (olvasói adatok) – Az OPAC – olvasó menüpont alatt, melyhez az olvasójegy száma is szükséges.


Késedelmi díj, felszólítások rendje:

A kölcsönzési határidőn túl visszahozott, vagy késedelmesen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk, könyvenként naponta 20 Ft-ot. Áraink az ÁFÁ-t is tartalmazzák!

A kölcsönzési határidő követése és betartása az olvasó kötelessége. A késedelemben levő könyvek visszaadására a Könyvtár felszólítja olvasóit. A többszöri felszólításra sem rendezett tartozások behajtására a Könyvtár adósságbehajtó cég szolgáltatását veszi igénybe, majd az ügyet jogi útra tereli. A PTE dolgozóinak, hallgatóinak az Egyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.


Előjegyzés:

A már kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető, melynek díja a könyv kézhezvételekor fizetendő.


Az elvesztett vagy megrongált könyvek pótlása:

Az elvesztett, vagy megrongált dokumentumot egy másik példány érdemben pótolja.

A dokumentum keménypapír fedéllel bekötött másolata érdemben helyettesítheti az eredeti dokumentumot. Másolat költsége a kölcsönvevőt terheli.

Ha az elvesztett dokumentum nem pótolható, a Könyvtár a dokumentum eszmei értékének pénzben való megtérítését követelheti.

| Központi Könyvtár |
| ÁJK-KTK Könyvtár |  BTK-TTK Könyvtár |  Angol Német Osztrák Könyvtár |  Filozófia-Politológia Könyvtár |
| Társadalomtudományi Könyvtár |  Földrajztudományi Könyvtár |  FEEK Könyvtár |  MK Könyvtár |  OEC Könyvtár |
| PMMK Könyvtár |  IGYFK Könyvtár |  ETK Kaposvár Könyvtár |  ETK Szombathely Könyvtár |  ETK Zalaegerszeg Könyvtár |
vendégkönyv telefonkönyv levelezés