Esterházy Pál László

Esterházy Pál László (1730-1799) 


Galánthai gróf, pálos rendi generális, megyéspüpök. 1730. május 23-án született Alsópatyon Esterházy Ádám és Berényi Erzsébet fiaként. 1746-ban lépett be a pálos rendbe, 1749-től Rómában tanult a Collegium Germanicum-Hungaricum falai között, itt tette le doktorátusát. 1753-ban szentelték pappá. A rendben újoncmesterként és teológiai tanárként működött közre. 1761-ben és 1764-ben tartományfőnökké választották, majd 1769-ben a rend generálisa lett. 1776-tól, a rend feloszlatása után Vácott címzetes püspök, nagyprépost és püspök-helyettes, valamint ő lett Sebastopol felszentelt püspöke. 1780. június 23-tól haláláig pécsi megyéspüspök. 1781-ben kapta meg a palliumot. Pécsi tevékenységeként bővítette a püspöki palotát, Püspökszentlászlón nyári lakot építtetett. 1785-ben II. József tankerületi reformja után befogadta a Győrből Pécsre áttelepített jogakadémiát. 1799. november 7-én hal meg Mohácson. 


Irodalom


BRÜSZTLE, Joseph: Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis, distincte a tempore amotae cum exitu seculi 17-mi tyrannidis Turcicae, restitutaequein his partibus tranquillitatis, adjectis quibusdam aetatem hanc antecedentibus, commentariis historicis illustrata, Tomus I. [Pécs] Quinque-Ecclesiis, Ramazetter. 504. p.

DANIELIK János-FERENCZY Jakab: Magyar írók - életrajz-gyűjtemény 2. kötet, Kiadja a Szent-István-Társulat, Pest, Emich, 1856. 72. p.

GAMS, Pius Bonifac OSB: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a Beato Petro apostolo regensburg, 1873. 377.

HAAS Mihály (szerk.): Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben Pécs, 1845. 289.

KATONA, Stephanus: Historia critica regum Hungariae stirpis Arpadianae ex fide domesticorum et exterorum scriptorum. XLI. Ab anno Christi 1792 ad annum usque 1801. Budae 1802, typis Regiae Universitatis.

Magyar Kurir 1799. II. 654. p.

MENDLIK Ágoston: IX. Pius római pápa és a magyar püspöki kar, vagyis főpapok és egyháznagyok életrajzgyűjteménye Pécs, 1864. 64.

Schematismus venerabilis cleri almae diocesis Quinque-Ecclesiensis. Quinque-Ecclesiensi, 1810-1948. 1857. 34.

SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái II. kötet, Kiadja Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, Budapest, 1893. 1460-1462. h.

VERESS Endre (szerk.): A római Collegium Germanicum et Hungaricum magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai Bp. 1917. II. 175.

Trackback link: