Könyvajánló

Kiadó:
Európa - Magyar Helikon
ISBN:
963 207 319 3
Kiadás éve:
1980
Mű a katalógusban:

A kiválasztott

„Thomas Mann mindig különös érdeklődéssel fordult a mitikus történeti témák felé. A József és testvérei, a Doctor Faustus éppúgy, mint A kiválasztott egy-egy archetípus példáján próbálja a legsúlyosabb eseményeket, mondanivalókat megfogalmazni. A kiválasztott témáját Thomas Mann a Gesta Romanorumból meríti. A regény szinte változtatás nélkül követi a középkori legenda meglepő, már-már bizarr cselekményét. A hercegi testvérpár Wiligis és Sibylla bűnös szerelméből születő, a sors kegyére bízott, kitaszított gyermek férfivá serdül, s az ördögi erők kegyetlen akaratából saját anyját veszi feleségül. A kettős vérfertőzést felismerve Gregorius elképesztően súlyos vezeklést vállal. Tizenhét esztendeig él egy kopár sziklaszirthez bilincselve, jóformán minden táplálék nélkül, míg végül az éhségtől, szomjúságtól szinte mormotává zsugorodik.Mészárosné Szentirányi Zita informatikus-könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar könyvtára A bűnhődést teljes bocsánat követi: Szert Péter trónjára emelik, s mint pápa feloldozhatja anyját és önmagát a szörnyű vétek alól. A regény és legenda közti alapvető különbség azonban az, hogy Thomas Mann nem a dogmatikus kiválasztást, predesztinációt igazolja, hanem az emberi élet érdemen és szerencsén alapuló, mégis kiszámíthatatlan változandóságát mutatja be.

A regény témájának egyetemességét hangsúlyozza a mű cselekményének időpontja, a korok és nemzetek fölöttivé stilizált középkor, valamint a középfelnémet, latin és angol elemeket önkényesen vegyítő, sajátosan archaizáló nyelvezet. Jékely Zoltán középkori legendáink és népi mondásaink színes szókincsét, fordulatait felhasználó fordítása e kései Thomas Mann-remekmű méltó tolmácsolása." (Legeza Ilona http://legeza.oszk.hu/sendpage.php?rec=li1327)

Az olvasó nem fog csalódni, ha kézbe veszi a regényt. A történet magával ragadja, lenyűgözi a nyelvezete és sajnálni fogja, amikor véget ér. Én így jártam! Ezért merem ajánlani mindazoknak, akik igényes olvasmányra vágynak.

 

A könyvajánló a PTE Egyetemi Könyvtára által a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban 2013. november 11-én hétfőn, 15 órakor megnyílt "MindenKép(p)en Olvasunk!" című olvasást népszerűsítő fotókiállításra készült!