Könyvajánló

Kiadó:
Európa
ISBN:
978 963 07 8175 1
Kiadás éve:
2008
Mű a katalógusban:

A tegnap világa

Régóta közismert, hogy a szépirodalom nemcsak szellemi épülésünkre és szórakoztatásunkra szegődött mellénk mindennapi társnak, de egyúttal nagyon fontos történeti forrás is. Stefan Zweig „A tegnap világa” című műve már címében is egyértelművé teszi, hogy egy elmúlt, az időbeni távolság és a keletkezése idejének körülményei miatt megszépült világ története. Olyan történeti ábrázolás, amely megmutatja, hogy a művészettől eltérített, professzionalizálódó történetírás korában is van igény a mívesen megformált, de nagyon is hiteles történetekre. A tegnap világa az egyik igazi bizonyíték rá, hogy a művészi vénából fakadó, lebilincselő elbeszélés és briliáns stílus másként tesz élővé letűnt korokat.Stefan Zweig életrajzi indíttatású, a náci Németország menekülésre ösztönző kényszere miatt emigrációban született utolsó műve nem történészként, de hihetetlen éleslátással tekint vissza egy hosszú korszakra, egymásból szervesen következő évtizedek láncolatára, amelyeket csak konstruált történeti képünk miatt vagyunk hajlamosak két korszakként (első világháború előtt és után) értelmezni. Bár a szerző saját élete példáján keresztül hozza közelebb ezt a korszakot – éppen ezért ennyire életszerű és bensőségesen autentikus az elbeszélés –, ez tulajdonképpen mégis egy generáció teljes története, egy európai generáció élettörténete, világról szerzett élmény- és emlékezettörténete, amely 1933 májusában a nácik által rendezett könyvégetésen ugyanúgy arra ítéltetett, hogy eltűnjön kultúránkból, mint sok más hasonlóan Dr. Vitári Zsolt egyetemi adjunktus, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszékértékes munka.

Egy nagy műveltségű, világot látott, művészien tudós elbeszélő szórakoztatóan gondolatébresztő időutazása azoknak, akiket a történelem alulnézetből is érdekel.

A könyvajánló a PTE Egyetemi Könyvtára által a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban 2013. november 11-én hétfőn, 15 órakor megnyílt "MindenKép(p)en Olvasunk!" című olvasást népszerűsítő fotókiállításra készült!